Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Fyll automatiskt på kontaktegenskaper med HubSpot AI

Senast uppdaterad: januari 20, 2023

Gäller för:

Alla produkter och planer

Du kan aktivera inställningen Fyll i kontaktuppgifter från e-postmeddelanden med HubSpot AI i ditt HubSpot-konto för att fylla kontaktegenskaperna med data från e-postmeddelandet. När den här inställningen är aktiverad använder HubSpot artificiell intelligens (AI) för att kontrollera om det finns kontaktuppgifter i e-postsignaturen när en kontakt skickar ett e-postmeddelande till dig. Den kan också skanna e-postkroppen för att hitta ett telefonnummer. Om uppgifterna i e-postmeddelandet inte är lagrade i kontaktregistret fyller HubSpot de tomma kontaktegenskaperna med uppgifter från e-postmeddelandet.

HubSpot AI skannar e-postmeddelanden som skickas till din anslutna inkorg, svar på loggade e-postmeddelanden eller ett e-postmeddelande som loggas till CRM med hjälp av HubSpots vidarebefordringsadress.

Observera: HubSpot AI kommer endast att skanna e-postsignaturen i det första svaret från en kontakt för alla kvalificerade kontaktegenskaper. Om inga kvalificerade egenskaper upptäcks i e-postsignaturen för det första svaret, men de finns med i signaturen för ett efterföljande svar, kommer HubSpot AI inte att fylla i någon av egenskaperna i kontaktregistret.

HubSpot AI fyller följande kontaktegenskaper med relevanta uppgifter som ingår i e-postsignaturen, förutsatt att egenskapen inte har något värde och aldrig har uppdaterats av en användare på ditt HubSpot-konto:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Telefonnummer*
 • Yrkestitel
 • Mobiltelefonnummer*
 • Fax:
 • Stad
 • Stat
 • Land
 • Postnummer
 • Gatuadress

*HubSpot AI söker efter ett telefonnummer både i e-postmeddelandet och i e-postsignaturen.

Observera: För närvarande kan HubSpot AI skanna e-postmeddelanden som är skrivna på alla språk som stöds av HubSpot, utom japanska. Läs mer om HubSpot's språkutbud.

Om en fastighet uppdateras via HubSpot AI kommer fastighetens ändringskälla att vara HubSpot AI. Om du är en användare med åtkomstbehörighet för Konto kan du aktivera eller inaktivera den här funktionen i ditt HubSpot-konto:

Observera: du måste ansluta din personliga e-post till HubSpot och aktivera inbox automation för den personliga e-postadressen för att HubSpot AI ska kunna skanna inkommande e-post. HubSpot AI kan inte skanna e-postmeddelanden som skickas till en e-postadress för teamet. Den här funktionen kommer inte att skapa nya kontakter eller skriva över befintliga kontaktuppgifter.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Navigera till Objects > Contacts i menyn i vänster sidofält.
 • Markera kryssrutan Fyll i kontaktuppgifter från e-postmeddelanden med HubSpot AI på fliken Inställningar .

fill-contact-details-with-ai

Observera: När du aktiverar den här inställningen kan det ta upp till tio minuter innan den träder i kraft. HubSpot AI kommer endast att skanna nya e-postmeddelanden efter att du har aktiverat den här inställningen; den kommer inte att skanna dina e-postmeddelanden retroaktivt.

Om du vill exportera en fil med alla kontaktegenskaper som automatiskt arkiveras av HubSpot AI klickar du på Exportera ifyllda egenskaper. Exportera i dialogrutan.

export-filled-properties

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.