Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Förstå för ifyllda formulärfält

Senast uppdaterad: januari 20, 2023

Gäller för:

Alla produkter och planer

Som standard fylls HubSpot-formulärfält med tidigare inlämnade besökardata. Du kan stänga av detta genom att använda alternativetFyll i fält med kända värden i förväg när du konfigurerar formuläret.

När en besökare kommer till ett HubSpot-formulär kontrollerar HubSpot om besökarens webbläsare innehåller spårningscookies. Om den här cookien är associerad med en kontakt kan HubSpot fylla i förväg fält som tidigare har skickats in på den enheten.

Om du använder mötesverktyget kan du läsa mer om när möteslänkens formulärfält fylls i förväg med kontaktinformation.

Krav för ifyllning av formulärfält i förväg

För att HubSpot ska kunna fylla i formulärfält i förväg måste alla nedanstående villkor vara uppfyllda:
  • AlternativetFöregöra fält med kända värden måste vara aktiverat. Det är aktiverat som standard när du skapar nya formulär.
  • Besökaren har tidigare skickat in ett HubSpot-formulär med samma enhet. HubSpot fyller endast i förväg i uppgifter som tidigare skickats in i ett HubSpot-formulär på samma enhet. Om du till exempel skickar in ditt telefonnummer till ett formulär på din dator, men numret uppdateras från en kontaktpost i HubSpot eller från ett annat formulär som skickats in från din mobila enhet, kommer den uppdaterade egenskapen inte att fyllas i i förväg i några formulär på din dator. Endast telefonnumret från den tidigare inlämningen visas.
  • Besökaren har tidigare skickat in ett HubSpot-formulär på samma spårade webbplats. Om sidan för delning av ett formulär används måste besökaren tidigare ha skickat ett formulär på samma domän share.hsforms.com.

Vanliga problem med förinställda formulärfält

Nedan följer några vanliga problem med förinmatade formulär som du kan stöta på och de typiska stegen för att lösa dem.

Problem Orsak Åtgärder för att lösa problemet
En annan persons information fylls i förväg i mina eller min kontakts formulärfält. Om någon annan person tidigare har använt din webbläsare och enhet för att skicka ett formulär kommer deras information att skriva över din. När du besöker samma formulär igen visas deras information istället. Om du eller dina kontakter märker att en annan persons information fylls i dina formulärfält finns det två alternativ:
Värdena för mitt formulärfält skrivs över. Om du har valt att fylla dina formulärfält i förväg:
  • Förvalsvärdena kommer att skrivas över av kända värden.
  • Standardvärden kommer inte att skrivas över av kända värden.
Om du vill skicka in ett specifikt värde när du fyller dina formulärfält i förväg använder du en egenskapstyp med ett standardvärde i stället för ett förvalsvärde. Läs mer om hur du använder standardvärden eller förvalsvärden med det här alternativet.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.