Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Anslut HubSpot och Shopify (datasynkronisering)

Senast uppdaterad: januari 29, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Integrationen mellan HubSpot och Shopify överbryggar klyftan mellan dina e-handelsaktiviteter och marknadsföringsinsatser.

Innan du börjar

Anslut appen

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.
 • Sök efter Shopify och välj det i resultaten.
 • Klicka på Installera app längst upp till höger.
 • Ange dinbutiks Shopify-URL och klicka på Installera app.
 • Om du redan är inloggad på ditt Shopify-konto kommer appen att anslutas automatiskt. Om inte anger du dina Shopify-inloggningsuppgifter i popup-rutan.

När din första butik är ansluten kan du ansluta ytterligare Shopify-butiker från Shopify-appsidan:

 • Klicka på Åtgärder > Anslut en annan butik längst upp till höger.
 • Klicka på Shopify i den högra panelen.
 • Klicka på Anslut.
 • Ange butikens Shopify-URL och klicka sedan på Anslut till Shopify.

Konfigurera dina synkroniseringsinställningar

För att aktivera datasynkronisering:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
 • Klicka på Shopify.
 • Klicka på Ställ in din synkronisering.
 • På sidan Välj ett objekt att synkronisera klickar du på det objekt du vill synkronisera mellan HubSpot och Shopify. Du kan synkronisera följande objekt:
HubSpot Shopify
Kontakter Kunder
Produkter Produkter
Beställningar Beställningar
Vagnar Övergivna utcheckningar

När synkroniseringen är aktiverad synkroniseras data automatiskt mellan de två systemen. När den första synkroniseringen är klar synkroniseras posterna inom 10 minuter efter en ändring.

Du kan också anpassa dina synkroniseringsinställningar. Läs mer om vilka fält som mappas mellan HubSpot och Shopify.

För att stänga av datasynkronisering:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
 • Klicka på Shopify.
 • Klicka på Åtgärder på den objektsynkronisering du vill stänga av > Stäng av synkronisering.

Detta kommer att förhindra att poster synkroniseras mellan HubSpot och Shopify. När synkningen är avstängd kan du klicka på Redigera synkningsinställningar för att slå på den igen. Eller klicka på Ta bort synk för att ta bort synkningen.

Visa kundvagnen och orderobjekten

Beställningar och övergivna utcheckningar som synkroniserats från Shopify till HubSpot kan visas i respektive order- och kundvagnsobjekt i HubSpot. För att visa objekten:

 • Klicka på Kontakter uppe till vänster.
 • I rullgardinsmenyn väljer du Vagnar för övergivna vagnar eller Ordrar för Shopify-ordrar. Detta tar dig till objektets indexsida.
 • Du kan också komma åt indexsidorna för beställningar och kundvagnar med följande steg:
  • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
  • Klicka på Shopify.
  • Klicka på fliken Funktionsupptäckt.
  • Klicka på Visa dina ordrar eller Visa dina varukorgar.

Så här skapar du anpassade egenskaper för kundvagns- och orderobjekt:

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på inställningsikonen i huvudnavigeringsfältet.
 • Klicka på Egenskaper.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj Egenskaper för kundvagn eller Egenskaper för order.
 • Skapa sedan dina egenskaper.

När Shopify-integrationen är installerad kan du även använda kundvagns- och orderobjekten för att trigga arbetsflöden. Du kan också använda egenskaperna för att segmentera kontakter och företag och skapa anpassade rapporter.

Visa och redigera orderpipelinen

Beställningar som synkroniseras från Shopify till HubSpot visas i pipelinen Beställningar . Pipelinen har följande standardsteg: Öppen, bearbetad, skickad och annullerad. Så här redigerar du affärsstegen:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
 • Klicka på Kontakter längst upp till vänster.
 • Klicka på Order i rullgardinsmenyn.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Orderpipeline > Redigera pipelines längst upp till vänster.
 • Så här lägger du till ett nytt steg:

  • Klicka på + Lägg till steg under de befintliga stegen.

  • Ange ett namn på affärssteget och klicka sedan på rullgardinsmenyn i kolumnen Status och välj en status.

 • Om du vill redigera ett befintligt stegnamn klickar du på statusen och anger en ny etikett.
 • Ta bort ett steg genom att hålla muspekaren över steget och klicka på Ta bort.
 • För att visa det interna namnet för ett steg, håll muspekaren över steget och klicka på kodikonen. Det interna namnet kan inte redigeras.
 • När du är klar med redigeringen klickar du på Spara längst ned till vänster.

När du har lagt till ett nytt steg i HubSpot måste du mappa det till ett Shopify-steg för att affärerna ska synkroniseras korrekt:

 • Klicka på Shopify.
 • Klicka på Ordersynkronisering.
 • Klicka på fliken Gräns.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Shopify Orderstatus för att välja vilket steg som ska mappas till HubSpot-orderns steg.
  • Om du inte ser de uppdaterade stegen klickar du på Uppdatera pipelines.
 • Klicka på Hoppa över för att avmappa ett steg.
 • Klicka på fliken Granska och klicka sedan på Spara och synka för att uppdatera pipeline-mappningen.
order-pipeline-mapping

Observera: Order kan inte flyttas från ett steg till ett annat i HubSpot. Order synkroniseras enkelriktat från Shopify till HubSpot och kan inte redigeras i HubSpot. Shopify är sanningskällan för spårning av orderstatus.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.