Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Anslut HubSpot och Shopify (datasynkronisering)

Senast uppdaterad: juni 4, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Integrationen mellan HubSpot och Shopify överbryggar klyftan mellan dina e-handelsaktiviteter och marknadsföringsinsatser. Nedan kan du lära dig hur du ansluter Shopify, analyserar data och skapar en dashboard för e-handel.

Innan du börjar

Anslut appen

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i det övre navigeringsfältet och välj sedan App Marketplace.
 • Sök efter Shopify och välj det i resultaten.
 • Klicka på Installera app längst upp till höger.
 • Ange dinbutiks Shopify-URL och klicka på Installera app.
 • Om du redan är inloggad på ditt Shopify-konto kommer appen automatiskt att ansluta. Om inte, ange dina inloggningsuppgifter för Shopify i popup-rutan.

När din första butik är ansluten kan du ansluta ytterligare Shopify-butiker från Shopify-appens sida:

 • Klicka på Åtgärder > Anslut en annan butik längst upp till höger.
 • Klicka på Shopify i den högra panelen.
 • Klicka på Anslut.
 • Ange butikens Shopify-URL och klicka sedan på Anslut till Shopify.

Konfigurera dina synkroniseringsinställningar

För att aktivera datasynkronisering:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.
 • Klicka på Shopify.
 • Klicka på Ställ in din synkronisering.
 • På sidan Välj ett objekt att synkronisera klickar du på det objekt som du vill synkronisera mellan HubSpot och Shopify. Du kan synkronisera följande objekt:
HubSpot Shopify
Kontakter Kunder
Företag Företag
Produkter Produkter
Beställningar Beställningar
Vagnar Övergivna utcheckningar

När synkroniseringen har aktiverats synkroniseras data automatiskt mellan de två systemen. När den första synkroniseringen är klar synkroniseras posterna inom 10 minuter efter en ändring.

Du kan också anpassa dina synkroniseringsinställningar. Läs mer om vilka fält som mappas mellan HubSpot och Shopify.

Så här stänger du av datasynkronisering:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.
 • Klicka på Shopify.
 • Klicka på Åtgärder på den objektsynkronisering som du vill stänga av > Stäng av synkronisering.

Detta kommer att förhindra att poster synkroniseras mellan HubSpot och Shopify. När synkroniseringen har stängts av kan du klicka på Redigera synkroniseringsinställningar för att slå på den igen. Eller klicka på Ta bort synkronisering för att ta bort synkroniseringen.

Granska regler för duplicering och radering

Varje objekt som synkroniseras mellan HubSpot och Shopify har sin egen uppsättning regler för deduplicering och radering. Granska reglerna nedan:

Kontakter

 • Datasynkronisering matchar kontaktposter genom att jämföra kontakternas e-postadresser. För att minska dubbletter av poster från att skapas i någon av apparna markerar du kryssrutan Synkronisera endast kontakter med en e-postadress på skärmen Begränsa.
 • När kontakter som skapats från Shopify raderas i HubSpot kommer motsvarande kundposter inte att raderas i Shopify.
 • När kundposter raderas i Shopify kommer motsvarande kontaktposter inte att raderas i HubSpot.

Företagen

 • Datasynkronisering matchar företagsposter baserat på antingen företagsnamnet eller domännamnet. Synkronisering av endast företag med antingen ett namn eller en domän förhindrar att dubbla poster skapas.
 • När företagsposter raderas i HubSpot kommer motsvarande post inte att raderas i Shopify.

Produkter

 • Datasynkronisering matchar produkter baserat på produktnamnet.
 • Om produkter raderas i Shopify kommer motsvarande produkt i HubSpot att raderas. När en produkt tas bort från en Shopify-korg tas motsvarande rad bort från orderposten i HubSpot.
 • Shopify-produktvarianter kan inte synkroniseras till HubSpot.

Beställningar

 • Varje order är associerad med en produkt och kund när den synkroniseras från Shopify, och motsvarande orderpost i HubSpot kommer att associeras med en kundvagn och kontaktpost.
 • En Shopify-order med en associerad kund som inte skapades med en e-postadress kommer att synkas över till HubSpot som en order utan en associerad kontakt.
 • Ordersynkronisering identifierar eller sammanfogar inte automatiskt duplicerade poster När du aktiverar ordersynkronisering synkroniseras alla poster som uppfyller dina filterkriterier omedelbart. Om du redan har importerat poster till någon av apparna kan de synkroniseras igen och skapa en ny, duplicerad post.

Vagnar

 • Synkronisering av kundvagnar identifierar eller sammanfogar inte automatiskt dubbla poster.
 • När du aktiverar synkronisering av varukorgar synkroniseras alla poster som uppfyller dina filterkriterier omedelbart. Om du redan har importerat poster till någon av apparna kan de synkroniseras igen och skapa en ny, duplicerad post.

Visa objekten kundvagn och order

Beställningar och övergivna kassor som synkroniserats från Shopify till HubSpot kan ses i respektive order- och kundvagnsobjekt i HubSpot. För att visa objekten:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
 • Klicka på Kontakter längst upp till vänster.
 • I rullgardinsmenyn väljer du Carts för övergivna kundvagnar eller Orders för Shopify-ordrar. Detta kommer att leda dig till objektets indexsida.
 • Du kan också komma åt indexsidorna för beställningar och kundvagnar genom att följa följande steg:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.
  • Klicka på Shopify.
  • Klicka på fliken Funktionsupptäckt.
  • Klicka på Visa dina beställningar eller Visa dina kundvagnar.

Observera :du måste vara superadministratör för att uppdatera och ta bort ordrar och kundvagnar .

Så här skapar du anpassade egenskaper för kundvagnar och orderobjekt:

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på ikonen för inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Klicka på Egenskaper.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj Egenskaper för kundvagn eller Egenskaper för order.
 • Skapa sedan dina egenskaper.

När Shopify-integrationen är installerad kan du även använda varukorgs- och orderobjekten för att utlösa arbetsflöden. Du kan också använda egenskaperna för att segmentera kontakter och företag och skapa anpassade rapporter.

Visa och redigera orderpipelinen

Ordrar som synkroniseras från Shopify till HubSpot visas i pipelinen Ordrar . Pipelinen har följande standardsteg: Öppen, Bearbetad, Skickad och Avbeställd. För att redigera avtalsstadierna:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
 • Klicka på Kontakter uppe till vänster.
 • Klicka på Order i rullgardinsmenyn.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Orderpipeline > Redigera pip elines i övre vänstra hörnet.
 • Så här lägger du till ett nytt steg:

  • Klicka på + Lägg till steg under de befintliga stegen.

  • Ange ett namn för affärsetappen och klicka sedan på rullgardinsmenyn i kolumnen Status och välj en status.

 • Om du vill redigera ett befintligt stegnamn klickar du på statusen och anger en ny etikett.
 • Om du vill ta bort ett steg håller du muspekaren över steget och klickar på Ta bort.
 • Om du vill visa det interna namnet för ett steg håller du muspekaren över steget och klickar på kodikonen. Det interna namnet kan inte redigeras.
 • När du är klar med redigeringen klickar du Spara längst ner till vänster.

När du har lagt till ett nytt steg i HubSpot måste du mappa det till ett Shopify-steg för att affärerna ska synkroniseras korrekt:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.
 • Klicka på Shopify.
 • Klicka på Order sync.
 • Klicka på fliken Limit.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Shopify Orderstatus för att välja vilket steg som ska mappas till HubSpot-ordersteget.
  • Om du inte ser de uppdaterade stegen klickar du på Uppdatera pipelines.
 • För att avmappa ett steg klickar du på Hoppa över.
 • Klicka på fliken Granska och klicka sedan på Spara och synkronisera för att uppdatera pipeline-mappningen.
order-pipeline-mapping

Observera att ordrar inte kan flyttas från ett steg till ett annat i HubSpot. Beställningar synkroniseras enkelriktat från Shopify till HubSpot och kan inte redigeras i HubSpot. Shopify är källan till sanningen för spårning av orderstatus.

Skapa en kontrollpanel för e-handel

E-handelsrapporter kommer att läggas till i ditt HubSpot-konto efter att du har anslutit din Shopify-butik. Du kan skapa en instrumentpanel med dessa rapporter för att spåra kundorder och engagemang.

Så här skapar du en dashboard för e-handel:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Integrationer.
 • Klicka på Shopify.
 • Klicka på fliken Feature Discovery .
 • I kortet Skapa en instrumentpanel för e-handel klickar du på till instrumentpaneler. Du kommer att omdirigeras till verktyget för instrumentpaneler.
ecommerce-dashboard
 • Klicka på Ecommerce.
 • I den högra panelen granskar du vilka rapporter som ingår i dashboarden och väljer dem du vill ta bort.
 • Klicka på Nästa.
 • Ange ett namn på kontrollpanelen och ange användaråtkomst till kontrollpanelen.
 • Klicka på Skapa instrumentpanel.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.