Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

SLA's instellen in de inbox

Laatst bijgewerkt: juni 2, 2022

In Bèta

Geldt voor:

Service Hub Professional, Enterprise

Gebruikers met superbeheerrechten kunnen service level agreements (SLA's) instellen in de inbox om vertegenwoordigers te helpen binnenkomende tickets te prioriteren op basis van hun belang en ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de verwachtingen van de klant.

U kunt SLA's instellen op basis van de tijd tot een eerste antwoord en de tijd tot het sluiten van een ticket, en deze regels toepassen op alle tickets in de inbox of op basis van ticket prioriteit. SLA's kunnen te allen tijde van toepassing zijn of alleen wanneer uw team beschikbaar is.

Let op: SLA's zijn alleen van toepassing op conversaties die een geassocieerd ticket hebben. Als de geassocieerde tickets zijn aangemaakt via een workflow of handmatig vanaf de tickets index pagina, zal de SLA nietvan toepassing zijn.

 • { local.navSettings }}
 • Navigeer in het linker zijbalk menu naar Inbox > Inboxen.
 • Als u meerdere inboxen heeft ingesteld, gebruik dan het Huidige weergave dropdown menu om de inbox te selecteren waarvoor u SLA's wilt instellen.
 • Klik op het tabblad SLA's .
 • Om te bepalen wanneer SLA's van toepassing zijn op uw team, klikt u op Beheren wanneer SLA's van toepassing zijn.
 • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Toepassen op basis van en selecteer een optie:
  • Werktijden: selecteer deze optie als u wilt dat SLA's alleen van toepassing zijn tijdens de werktijden van uw team. Gebruik de vervolgkeuzemenu's om uw beschikbaarheid aan te passen, of klik op Uren toevoegen. Werkuren zijn exclusief feestdagen.
  • Kalenderuren: selecteer deze optie als u de SLA's 24/7 wilt toepassen, ook buiten de werkuren.
 • Klik op Opslaan.

apply-based-on-welcome-hours

 • Om een SLA in te stellen gebaseerd op de tijd die een gebruiker nodig heeft om een eerste antwoord op een bericht te sturen, klikt u op om de Tijd tot eerste antwoord schakelaar aan te zetten. De SLA kan van toepassing zijn op alle tickets in de inbox, of op basis van ticket prioriteit:

Let op: als de SLA van toepassing is op tickets op basis van hun prioriteit, moet u een waarde instellen voor de eigenschap Prioriteit op uw ticketrecords. U kunt de prioriteitseigenschap op een individueel ticketrecord handmatig bewerken of een workflow gebruiken om de ticketprioriteit voor meerdere ticketrecords bij te werken.

  • In de Pas SLA toe sectie, zal de Op alle tickets in deze inbox optie standaard geselecteerd zijn. Gebruik de Due soon en Overdue dropdown menu's om de limieten in te stellen voor wanneer de SLA status van het ticket in een due soon of een overdue status zal zijn. due-soon-overdue
  • Om de SLA toe te passen op basis van ticketprioriteit, selecteert u in de sectie SLA toepassen het keuzerondje Gebaseerd op prioriteit .
   • Om de Due soon of Overdue limiet in te stellen, gebruikt u naast elke ticket prioriteit de dropdown menu's om te selecteren wanneer het ticket in een Due soon of een Overdue status komt.
   • Als u voor een prioriteit geen limiet voor te laat worden wilt instellen, schakel dan het selectievakje naast de prioriteit uit.set-overdue-limit-based-on-priority
 • Om een SLA in te stellen gebaseerd op de tijd die nodig is om een ticket te sluiten, klikt u op om de schakelaar Tijd tot sluiten in te schakelen. De SLA kan van toepassing zijn op alle tickets in de inbox, of op basis van ticket prioriteit.
  • In de SLA sectie, zal de Op alle tickets in deze inbox optie standaard geselecteerd zijn. Gebruik de Due soon en Overdue dropdown menu's om de limieten in te stellen voor wanneer de SLA status van het ticket in een due soon of een overdue status zal zijn.due-soon-overdue-time-to-close
  • De SLA kan van toepassing zijn op alle tickets in de inbox, of op basis van ticket prioriteit. Om de SLA toe te passen op basis van ticket prioriteit, selecteert u in de sectie SLA toepassen het keuzerondje Gebaseerd op prioriteit .
   • Om de Due soon of Overdue limiet in te stellen, gebruikt u naast elke ticket prioriteit de dropdown menu's om te selecteren wanneer het ticket in een Due soon of een Overdue status komt.
   • Als u voor een prioriteit geen limiet voor te laat worden wilt instellen, schakel dan het selectievakje naast de prioriteit uit.

Met deze SLA instellingen ingeschakeld, zullen de SLA regels van toepassing zijn op alle nieuwe tickets. Elke keer dat u wijzigingen aanbrengt in de SLA regels, zullen de bijgewerkte regels alleen van toepassing zijn op nieuwe tickets die worden geopend. Meer informatie over wat er gebeurt als u twee tickets met SLA's samenvoegt.

Wanneer een ticket in de inbox zich in een van beide statussen bevindt, zal er een label verschijnen naast het bijbehorende ticketnummer in de antwoord editor.

Let op: tickets met de status Wachten op contactworden niet uitgesloten van SLA berekeningen.

overdue-status-in-inbox

Een alarm klok icoon zal ook verschijnen in het bericht voorbeeld in de lijst van gesprekken.

alarm-icon

Let op: de waarschuwingslabels zullen alleen verschijnen voor gebruikers met toegewezen Service Hub Professional of Enterprise seats.

Als u SLA instellingen uitschakelt, zullen deze regels niet van toepassing zijn op nieuwe tickets, maar nog wel op de bestaande tickets die aan de criteria voldeden voordat de instellingen werden uitgeschakeld.

Wanneer u SLA's gebruikt, worden er vier ticket eigenschappen aan uw account toegevoegd: Tijd tot sluiten SLA Vervaldatum,Tijd tot SLA Ticket Status Sluiten, Tijd tot eerste antwoord SLA Vervaldatum, enTijd tot eerste antwoord SLA Status. U kunt deze eigenschappen gebruiken om uw SLA gegevens op te slaan, en ze vervolgens gebruiken in rapportages, lijsten, en workflows. U kunt bijvoorbeeld een rapport maken dat inzicht geeft in het aantal tickets dat binnenkort moet worden afgehandeld, of een workflow maken die gebruikers een melding stuurt wanneer hun tickets bijna moeten worden afgehandeld of te laat zijn.

U kunt ook de standaard SLA-rapporten gebruiken die zijn opgenomen in HubSpot's rapportbibliotheek.

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Rapporten.
 • Klik opRapportenbibliotheek.
 • In de zoekbalk rechtsboven voer je sla in.
 • Vier standaard SLA rapporten zullen verschijnen. Bekijk de rapportdetails, het onder het rapport dat u wilt toevoegen aan uw dashboard, klik op Rapport opslaan. Meer informatie over hettoevoegen van rapporten uit de rapportbibliotheek aan uw dashboard.

sla-reports-in-library

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.