Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Angi SLA-er i innboksen

Sist oppdatert: april 17, 2024

Gjelder for:

Service Hub   Professional , Enterprise

Brukere med superadministratorrettigheter kan angi servicenivåavtaler (SLA-er) i innboksen for å hjelpe medarbeiderne med å prioritere innkommende saker etter viktighet og sikre at de oppfyller kundenes forventninger.

Du kan angi SLA-er basert på tid til første svar og tid til lukking av en sak, og bruke disse reglene på alle saker i innboksen eller basert på saksprioritet. SLA-er kan gjelde hele tiden eller bare når teamet ditt er tilgjengelig.

Vær oppmerksom på dette:

 • Kontoer som er opprettet etter 1. april 2024 kan ikke angi SLAer i innboksen for samtaler. Vi anbefaler at du bruker helpdesk til å administrere saker og sette SLA-mål.
 • SLA-er gjelder bare for samtaler som har en tilknyttet sak. Hvis de tilknyttede sakene ble opprettet via en arbeidsflyt eller manuelt fra sakssiden, gjelder ikke SLA-en.
 • SLA-er oppdateres bare av svar som sendes via en tilknyttet teaminnboks. Svar som sendes fra en personlig innboks eller utenfor HubSpot, påvirker ikke SLA-ene.
 • I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
 • I menyen til venstre navigerer du til Innboks > Innbokser.
 • Hvis du har konfigurert flere innbokser, bruker du rullegardinmenyen Gjeldende visning til å velge innboksen du vil konfigurere SLA-er for.
 • Klikk på SLA-fanen .
 • Klikk på Administrer når SLA-er skal gjelde for teamet ditt for å kontrollere når SLA-er skal gjelde.
 • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Bruk basert på og velger et alternativ:
  • Arbeidstid: Velg dette alternativet hvis du vil at SLAene bare skal gjelde i løpet av teamets arbeidstid.
   • Bruk rullegardinmenyene til å redigere tilgjengeligheten, eller klikk på Legg til timer.
   • Helligdager tas for øyeblikket ikke med i beregningen av arbeidstid.
  • Kalendertid: Velg dette alternativet hvis du vil at SLA-er skal gjelde døgnet rundt, også utenfor arbeidstiden.
 • Klikk på Lagre.

apply-based-on-welcome-hours

 • Hvis du vil angi en SLA basert på tiden det tar en bruker å sende et første svar på en melding, klikker du på for å slå på bryteren Tid til første svar . SLA-en kan gjelde for alle meldinger i innboksen eller basert på meldingsprioritet:

Merk: Hvis SLA-en skal gjelde for saker basert på prioritet, må du angi en verdi for egenskapen Prioritet i sakspostene. Du kan redigere prioritet segenskapen manuelt på en enkelt sakspost eller bruke en arbeidsflyt til å oppdatere sak sprioriteten for flere saksposter.

  • I delen Bruk SLA er alternativet Til alle saker i denne innboksen valgt som standard. Bruk rullegardinmenyene Forfaller snart og Forfalt for å angi grensene for når SLA-statusen for en sak skal være forfalt snart eller forfalt. due-soon-overdue
  • Hvis du vil bruke SLA basert på saksprioritet, velger du alternativet Basert på prioritet i delen Bruk SLA .
   • Hvis du vil angi grensen for forfall snart eller forfalt, bruker du rullegardinmenyene ved siden av hver saksprioritet til å velge når saken skal være i statusen forfall snart eller forfalt.
   • Hvis du ikke vil angi en grense for forfall for en prioritet, fjerner du merket i avmerkingsboksen ved siden av prioriteten. set-overdue-limit-based-on-priority
 • Hvis du vil angi en SLA basert på tiden det tar å lukke en sak, klikker du på for å slå på bryteren Tid til lu kking. SLA-en kan gjelde for alle sakene i innboksen eller basert på saksprioritet.
  • I delen Bruk SLA er alternativet Til alle saker i denne inn boksen valgt som standard. Bruk rullegardinmenyene Forfall snart og Forfalt for å angi grensene for når SLA-statusen for en sak skal være forfalt snart eller forfalt. due-soon-overdue-time-to-close
  • SLA-en kan gjelde for alle sakene i innboksen eller basert på saksprioritet. Hvis du vil bruke SLA basert på saksprioritet, velger du alternativet Basert på prioritet i delenBruk SLA .
   • Hvis du vil angi grensen for forfall snart eller forfalt, bruker du rullegardinmenyene ved siden av hver enkelt saksprioritet til å velge når saken skal være forfalt snart eller forfalt.
   • Hvis du ikke vil angi en forsinkelsesgrense for en prioritet, fjerner du merket i avmerkingsboksen ved siden av prioriteten.

Når disse SLA-innstillingene er slått på, vil SLA-reglene gjelde for alle nye saker fremover. Hver gang du gjør endringer i SLA-reglene, vil de oppdaterte reglene bare gjelde for nye saker som åpnes. Finn ut mer om hva som skjer når du slår sammen to saker med SLA.

Når en sak i innboksen er i en av disse tilstandene, vises en etikett ved siden av det tilknyttede saksnummeret i svarredigeringsprogrammet.

Vær oppmerksom på at saker med statusen Venter på kontakt ikke er ekskludert fra SLA-beregninger.

overdue-status-in-inbox

Et vekkerklokkeikon vises også i meldingsforhåndsvisningen i listen over samtaler.

alarm-icon

Merk: Varseletikettene vises bare for brukere med tildelte Service Hub Professional- eller Enterprise-seter .

Hvis du slår av SLA-innstillingene, vil disse reglene ikke gjelde for nye saker fremover, men de vil fortsatt gjelde for eksisterende saker som oppfylte kriteriene før innstillingene ble slått av.

Når du bruker SLA-innstillinger, legges fire billettegenskaper til i kontoen din: Tid til SLA-forfallsdato,Tid til SLA-sakens status, Tid tilførste svar SLA-forfallsdato og Tidtil første svar SL A-status. Du kan bruke disse egenskapene til å lagre SLA-data og deretter bruke dem i rapporter, lister og arbeidsflyter. Du kan f.eks. opprette en rapport for å se hvor mange saker som snart forfaller, eller opprette en arbeidsflyt som sender et varsel til brukerne når sakene nærmer seg forfall.

Du kan også bruke standard SLA-rapporter som er inkludert i HubSpots rapportbibliotek.

 • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Rapporter.
 • Klikk på Rapportbibliotek.
 • Skriv inn sla i søkefeltet øverst til høyre.
 • Fire standard SLA-rapporter vises. Gå gjennom rapportdetaljene, og klikk på Lagre rapport under rapporten du vil legge til i dashbordet. Finn ut mer om hvordan du legger til rapporter fra rapportbiblioteket i dashbordet.

sla-reports-in-library

Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.