Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Analytics Tools

Analyseer uw sales content met de sales content analytics tool

Laatst bijgewerkt: december 14, 2020

Geldt voor:

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise

Na het maken van verkoopsjablonen, documenten en sequenties kunt u de effectiviteit ervan analyseren met behulp van de sales content analytics tool.

U kunt uw gegevens ook exporteren of de grafiek als een rapport opslaan, of een standaardrapport uit de rapportbibliotheek aan uw dashboard toevoegen.

Analyseer uw sjablonen

U kunt de door uw gebruikers verzonden sjablonen analyseren.

 • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Analytics-tools.
 • Klik op Sales Content Analytics.
 • Gebruik de Datumbereik en Frequentie dropdown menu's om de gegevens te filteren op een specifiek tijdsbereik.
  • Dit zal de gegevens in filteren opelk tabblad waar u zich in bevindt.
  • Als u een rollend datumbereik selecteert, zal de dataset de huidige dag uitsluiten.
  • A week in het rapport begint standaard op zondag, wen het gekozen datumbereik bestaat uit een week, of wanneer de frequentie is ingesteld op Wekelijks.
 • Standaard worden de gegevens in de grafiek gecategoriseerd per sjabloon.
  • Als Op sjabloon is geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Mappen om de gegevens naar een specifieke map te filteren.
  • Om uw gegevens per gebruiker te bekijken, klikt u op Per gebruiker.

Sjablonen grafiek

De grafiek geeft de gegevens visueel weer, georganiseerd per sjabloon of gebruiker.

 • Beweeg over de gebieden in de grafiek voor meer gegevens.
 • Standaard bevat de grafiek sjablonen die worden verzonden, geopend, geklikt en beantwoord. Om te wijzigen welke statistieken verschijnen, klikt u op Versturen, openen, klikken of antwoorden bovenaan de grafiek.
 • Selecteer in de tabel onder de grafiek hetselectievakje naast een sjabloon om het in de grafiek op te nemen. Selecteer meerdere UTM-parameters om hun impact te vergelijken.

Sjablonen tabel

De tabel toont de gegevens per sjabloon of gebruiker.

 • Om de metriek die in de tabel wordt weergegeven aan te passen:
  • Klik rechtsboven op Kolommen bewerken.
  • Selecteer in het dialoogvenster het selectievakje voor elke metrische die u wilt weergeven.
  • Klik op de X naast een eigenschap in de .Selecteer de kolommen om deze uit de tabel te verwijderen.
  • Klik op Sla op om deze wijzigingen toe te passen.
 • Klik op een kolomkop om de sjablonen op die metriek te sorteren.
 • Om een specifiek sjabloon te bekijken, klikt u op de naam van het sjabloon als de gegevens per sjabloon worden weergegeven. Als de gegevens per gebruiker worden weergegeven, klikt u op de gebruiker om de verzonden sjablonen te bekijken en vervolgens op de sjabloon die u wilt bekijken.

Analyseer uw documenten

U kunt de door uw gebruikers gedeelde documenten analyseren.

 • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Analytics-tools.
 • Klik op Sales Content Analytics.
 • Gebruik de Datumbereik en Frequentie dropdown menu's om de gegevens te filteren op een specifiek tijdsbereik.
  • Dit zal de gegevens in filteren opelk tabblad waar u zich in bevindt.
  • A week in het rapport begint standaard op zondag, wen het gekozen datumbereik bestaat uit een week, of wanneer de frequentie is ingesteld op Wekelijks.
 • Klik op het tabblad Documenten.
 • Om de documentgegevens te filteren op een specifieke gebruiker, klikt u op het keuzemenu Gebruiker en selecteert u de gebruiker.

 • Bekijk een overzicht op hoog niveau van de documentmetriek.
 • Om de metriek die in de tabel wordt weergegeven aan te passen:
  • Klik rechtsboven op Kolommen bewerken.
  • Selecteer in het dialoogvenster het selectievakje voor elke metrische die u wilt weergeven.
  • Klik op de X naast een eigenschap in de .Selecteer de kolommen om deze uit de tabel te verwijderen.
  • Klik op Sla op om deze wijzigingen toe te passen.
 • Klik in de tabel op een kolomkop om de documenten op die metriek te sorteren.
 • Klik in de tabel op de naam van het document om het specifieke document te bekijken.

Analyseer uw sequenties

 • Navigeer in uw HubSpot-account naar Rapporten > Analytics-tools.
 • Klik op Sales Content Analytics.
 • Gebruik de Datumbereik en Frequentie dropdown menu's om de gegevens te filteren op een specifiek tijdsbereik.
  • Dit zal de gegevens in filteren opelk tabblad waar u zich in bevindt.
  • A week in het rapport begint standaard op zondag, wen het gekozen datumbereik bestaat uit een week, of wanneer de frequentie is ingesteld op Wekelijks.
 • Klik op het tabblad Sequenties.
 • Om de sequentiegegevens te filteren naar een specifieke map met sequenties, klikt u op het keuzemenu Map en selecteert u de map.
 • De samenvatting bovenaan geeft een overzicht op hoog niveau van de sequentiemetingen.

 • In de onderstaande tabel kunt u het volgende doen:
  • Om de metrieken die in de tabel staan aan te passen:
   • Klik rechtsboven op Kolommen bewerken.
   • Selecteer in het dialoogvenster het selectievakje voor elke metrische die u wilt weergeven. U kunt in de tabel slechts maximaal zeven metrieken weergeven. De metrieken zijn:
    • Verzending: totaal aantal ingeschreven contacten in een reeks.
    • Opent: totaal aantal e-mails dat in een reeks is geopend.
    • Opent per inschrijving: percentage van de ingeschreven contacten die een e-mail hebben geopend in de reeks.
    • Kliks : totaal aantal klikken op de e-mails in de reeks.
    • Kliks per inschrijving: percentage geregistreerde contactpersonen die op een link hebben geklikt in een e-mail die vanuit de reeks is verzonden.
    • Inschrijvingen: totaal aantal geregistreerde contacten in een reeks.
    • Antwoorden per inschrijving: percentage geregistreerde contacten die ten minste één keer hebben geantwoord op een e-mail die vanuit de reeks is verzonden.
    • Geboekte vergaderingen: totaal aantal geboekte vergaderingen via een link in een e-mail verzonden vanuit de reeks.
    • Geboektevergaderingen per inschrijving: percentage van de ingeschreven contacten die een vergadering hebben geboekt terwijl ze in de reeks waren ingeschreven.
    • Uitschrijven: totaal aantal contacten die zich hebben afgemeld van de reeks.
    • Uitschrijvingen per inschrijving: percentage van de ingeschreven contacten die zich hebben afgemeld uit de reeks, handmatig of automatisch.
    • Mislukkingen: totaal aantal contacten die niet met succes heeft ingeschreven in de reeks vanwege een fout, niet inclusief stuiteren of uitschrijven.
    • Mislukkingen per inschrijving: procent van de ingeschreven contacten die zich niet met succes hebben ingeschreven in de volgorde.
    • Uitvoeren: totaal aantal contacten dat nog steeds actief is in een reeks.
    • Antwoorden: totaal aantal antwoorden op e-mails die tijdens een reeks zijn verzonden.
    • Completions : totaal aantal contacten die de laatste e-mail in een reeks hebben ontvangen zonder dat ze zich hebbenafgemeld bij .
    • Completies per inschrijving: percentage van de ingeschreven contacten die de laatste e-mail in de reeks hebben ontvangen zonder dat ze zich hebben afgemeldbij .
    • Handleidingen: totaal aantal contacten die handmatigwerdenafgemeld van een reeks.
   • Klik op de X naast een eigenschap in de Gekozen kolommen sectie om deze uit de tabel te verwijderen.
   • Klik op Sla op om deze wijzigingen toe te passen.
  • Klik op dekop vaneenkolom van om de reeksen op die metriek te sorteren.
  • Om een specifieke volgorde te bekijken, klikt u op de sequentienaam.

Exporteer of sla de gegevens op als een rapport

In elk tabblad kunt u de gegevens exporteren:

 • Klik aan de rechterkant op Exporteer om de gegevens te exporteren.
 • Voer in het dialoogvenster denaam van uw bestand in en klik op het keuzemenu Bestandsformaat om een -formaat te selecteren. Klik op .
 • Het exportbestand wordt naar uw e-mailadres gestuurd en kan worden gedownload in uw notificatiecentrum, dat u kunt bereiken door te klikken op het pictogram notificatie in de rechterbovenhoek.

Het opslaan van de grafiek als een rapport in uw rapportlijst is alleen beschikbaar voor Sales Hub Professional of Enterprise, omdat het toegang vereist tot aangepaste rapporten. Om dit te doen:

 • Klik aan de rechterkant op Opslaan als rapport.
 • Voer in het dialoogvenster denaam in.
 • Om het rapport aan een dashboard toe te voegen, klikt u op de Add to dashboard dropdown menu en selecteert u of u het wilt toevoegen aan een bestaand dashboard of maak een nieuw aangepast dashboard.
  • Als u Bestaand dashboard selecteert, klikt u op Selecteer het bestaande dashboard dropdown menu en selecteer het dashboard om het rapport aan toe te voegen.
  • Als u Nieuw aangepast dashboard selecteert, voert u de naam Aangepast dashboard in en klikt u op het vervolgkeuzemenu Zichtbaarheid om te selecteren of het dashboard moet worden gedeeld, gedeeld maar alleen aan anderen moet worden voorgelezen, of alleen aan uw eigen gebruiker moet worden voorgelezen.
 • Klik op Opslaan & toevoegen.