Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Reports

Tworzenie niestandardowych raportów pojedynczych obiektów

Data ostatniej aktualizacji: lutego 28, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Za pomocą raportu pojedynczego obiektu można analizować obiekt, np. kontakty, w odniesieniu do właściwości obiektu. Przykładowo, za pomocą raportu pojedynczego obiektu można wyświetlić zestawienie kontaktów według etapu cyklu życia i rocznego przychodu.

Raporty pojedynczych obiektów można tworzyć dla następujących obiektów:

 • Kontakty
 • Firmy
 • Transakcje
 • Działania
 • Bilety
 • Pozycje linii
 • Wysyłanie informacji zwrotnych
 • Rozmowy
 • Subskrypcje
 • Obiekty niestandardowe( tylkoEnterprise )

Uwaga: limit liczby raportów niestandardowych, które można utworzyć, zależy od posiadanej subskrypcji. Dowiedz się więcej o tych limitach w Katalogu produktów i usług HubSpot.

Aby utworzyć raport pojedynczego obiektu:

 • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Raporty.
 • W prawym górnym rogu kliknij przyciskUtwórz raport niestandardowy.
 • W lewym panelu wybierz opcjęPojedynczy obiekt.
 • Wybierz obiekt, który chcesz objąć raportem, a następnie kliknij przyciskDalej.
 • Na górze kliknijnazwęraportu aby go zmodyfikować.
 • W lewym panelu kliknąćDodaj [typ obiektu] Właściwość, aby przeglądać i wybieraćwłaściwości, które mają być raportowane.
  • Po wybraniu tych właściwości, w lewym panelu, przeciągnij i upuśćwłaściwości, aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
  • Aby usunąć właściwość, kliknij na znakx.

 • W lewym górnym rogu kliknąćFiltry, aby posegmentować rekordy, które pojawią się w raporcie. Aby dane zostały wyświetlone, należy dodać przynajmniej jeden filtr do raportu.
  • Kliknij przyciskDodaj filtri przeglądaj lub wyszukaj właściwość, której chcesz użyć do filtrowania raportu, a następnie ustaw kryteria. Możesz użyć logiki AND i OR, aby pomóc w filtrowaniu rekordów.
  • Jeśli raportujesz kwoty transakcji i posiadaszwiele walut, możesz dodać właściwośćCurrency, aby filtrować transakcje z określoną walutą.
 • Kliknij zakładkęWizualizacja, aby dostosować wykres do swojego raportu.
 • W lewym panelu wybierz typ wykresu. Dostępne opcje zależą od typu obiektu, który wybrałeś.
 • W sekcjiKonfiguracja wykresu przeciągnij i upuśćwłaściwości dosekcjiWyświetlanie, aby dodać je do wykresu.Musisz wybrać właściwość daty lub właściwość, która daje określoną liczbę, aby wykreślić dane.
cross-object%20visualization
 • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Częstotliwość, aby określić przedziały czasu w raporcie. Jeśli wybierzesz Weekly, tydzień w raporcie zaczyna się od poniedziałku.
 • Jeśli jako miarę raportu wybrano wykres liniowy lub obszarowy z właściwością daty, można porównać bieżący zestaw danych z celem lub poprzednim okresem czasu. W tym celu w prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Opcje wyświetlania.
  • Aby porównać dane ze statycznym celem liczbowym dla każdego miesiąca, zaznacz opcjęUwzględnij cel raportu miesięcznego i wprowadź cel miesięczny w poluCel.
  • Aby porównać dane z istniejącymicelami, które zostały ustawione w odniesieniu do danych w raporcie, wybierz opcję Uwzględnij cel[pomiar].
  • Aby porównać dane z poprzednim okresem czasu, kliknij menu rozwijanePorównanie i wybierzzakres dat, z którym chcesz porównać bieżące dane. Opcje wyświetlane w tym miejscu zależą od ustawionych filtrów właściwości daty.

reports-comparison-options

 • Jeśli raportujesz transakcje, maszwiele walutna swoim koncie i wybrałeś opcję Kwota w walucie firmy,Kwota zamknięciaw walucie firmy lubPrognozowanakwota w walucie firmy, kwoty będą domyślnie wyświetlane w walucie firmy. Kliknij menu rozwijaneWaluta, aby przekonwertować kwoty na inną walutę.
 • Aby otrzymać plik z danymi raportu, kliknijEksportujw prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybierzTyppliku, wprowadźadres e-mail, na który chcesz otrzymać ten plik,a następnie kliknij Eksportuj.

Uwaga: eksport będzie zawierał tylko te właściwości, które zostały dodane do sekcjiWybrane właściwości na zakładceDane.

 • Po zakończeniu pracy z raportem kliknij przyciskZapisz, aby dodać go do listy zapisanych raportów.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.