Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Automatiskt skapa och knyta företag till kontakter

Senast uppdaterad: januari 20, 2023

Gäller för:

Alla produkter och planer

Du kan aktivera alternativet för HubSpot att automatiskt associera kontakter med företag genom att matcha domänen i en kontakts e-postvärde med företagets domännamnsvärde Företag. Till exempel kommer en kontakt med e-postadressen "sandra@example.com" att associeras med företaget med företagets domännamn "example.com".

Med inställningen aktiverad:

 • Om det inte redan finns en företagspost kommer HubSpot automatiskt att skapa en företagspost och fylla den med information från HubSpot-databasen. En företagspost kommer att skapas för varje unik domän, inklusive subdomäner (t.ex. kommer @example.com och @info.example.com att resultera i två olika företagsposter).
 • Om kontakten har ett e-postkonto med gratis e-post (t.ex. gmail.com, yahoo.com) tittar HubSpot också på kontaktpersonensURL-egenskap förattförsöka matcha kontakten med ett företags domännamn.
 • Både nuvarande kontakter och nytillkomna kontakter kommer att associeras med företag. Om en kontakt har ett associerat företag som skiljer sig från e-postadressens domän kommer inställningen inte att åsidosätta den befintliga associeringen. Den kommer inte heller att uppdatera eller synkronisera värden för företagsegenskaper med kontaktegenskaper (dvs.företagsnamn).

Dessutom kommer HubSpot AI automatiskt att associera inspelade samtal till det primära företag som är kopplat till samtalets deltagare. Läs mer om hur du stänger av detta i dina samtalsinställningar.

Aktivera automatisk koppling mellan kontakter och företag

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
 • I menyn i den vänstra sidofältet navigerar du till Objekt > Företag.

 • I Automationväljer du Skapa och koppla ihop företag med kontakter . kryssrutan.

create-and-associate-companies-with-contacts
 • I dialogrutan väljer du om du vill tillåta HubSpot att skapa nya företagsposter och associationer baserat på dina befintliga kontaktpersoners e-postadresser eller inte:

  • Klicka på Ja för attretroaktivt skapa företagsposter och associera befintliga kontakter baserat på deras e-postadresser.. Både befintliga och nya kontakter kommer automatiskt att associeras med företag baserat på deras e-postadress.

  • Klicka på Nej för att tillämpa inställningen endast på nya kontakter. Befintliga kontakter påverkas inte, men framöver kommer alla nya kontakter som du skapar automatiskt att associeras med företag baserat på deras e-postadress.

retroactively-create-company-records

Undanta specifika domäner från automatisk koppling

Yu kan utesluta upp till 1000 domäner från automatisk koppling.

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
 • I menyn i vänster sidofält navigerar du till Objekt > Företag.

 • Under Skapa och koppla samman kontakter och företag markerar du att du vill skapa och koppla samman kontakter och företag, klicka på Uteslut en domän från den automatiska associeringen.

exclude-domain-from-automatic-associations

 • I dialogrutan anger du domänen/domänerna i fältet Opted out domains för att utesluta dem från automatisk associering och klickar sedan påSave (Spara).

 • Om du vill ta bort en befintlig domän som valts bort klickar du på X:et till höger om domänen och klickar sedan på Spara.

Observera: Om du tar bort en domän från listan över bortvalda domäner och vill att den ska associeras automatiskt framöver måste du stänga av den automatiska associeringen och aktivera den igen genom att avmarkera och åter markera kryssrutan Skapa och associera företag med kontakter.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.