Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Installera HubSpot-Salesforce-integrationen

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Marknadsföring Hub Professional, Enterprise
Försäljning Hub Professional, Enterprise
Tjänster Hub Professional, Enterprise
Verksamhet Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Integrationen HubSpot-Salesforce gör det möjligt att överföra data mellan HubSpot och Salesforce på ett smidigt sätt och upprätthålla enhetlighet mellan dina marknadsförings- och säljteam.

Observera: Om du ställer inSalesforce Selective Sync kan dina specifika inställningar skilja sig från de standardkrav, inställningar och beteenden som beskrivs nedan.

Innan du börjar

Räkna med att växla fram och tillbaka mellan de här instruktionerna och Salesforce under en del av integrationsinställningen och installationsprocessen.

Du måste habehörigheter förkontoåtkomst i ditt HubSpot-konto, tillsammans med följande prenumerationer, åtkomst och behörigheter i ditt Salesforce-konto:

Allmänna förväntningar på integrationen mellan HubSpot och Salesforce

 • Det finns en gräns för antalet API-samtal som används av integrationen per dag. En enskild kontaktsynkronisering kan ta upp till fyra API-samtal per post, men detta antal kan variera.
 • Om du vill ansluta flera HubSpot-konton till en Salesforce-instans måste du konfigurera och installera integrationen i varje HubSpot-konto. Du kan endast anslutaen Salesforce-instans per HubSpot-konto.

Installera HubSpot-Salesforce-integrationen

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.}
 • Använd sökfältet för att hitta och välja Salesforce-integrationen.
 • Klicka på Installera app i övre högra hörnet.
 • Om du ansluter HubSpot till en sandlåda i Salesforce markerar du kryssrutan Ja, detta kommer att ansluta till en sandlåda.
 • Klicka på Logga in i Salesforce.

 • I popup-fönstret anger du dina Salesforce-uppgifter och klickar på Logga in. När du har loggat in, yomdirigeras du tillbaka till installationsprocessen i HubSpot.
 • Därefter installerar du HubSpot i Salesforce. Klicka på Starta installationen av Salesforce-paketet för att börja.

 • Du kommer att omdirigeras till Salesforce för att installera HubSpot-integrationspaketet. Välj Installera för alla användare och klicka sedan på Installera.
 • I dialogrutan markerar du kryssrutan Ja, ge åtkomst till dessa webbplatser från tredje part och klickar sedan på Fortsätt.
 • Salesforce installerar sedan integrationspaketet för HubSpot. Denna installation kan ta upp till tio minuter.

  • Det kan hända att du får ett meddelande: Den här appen tar lång tid att installera. Du får ett e-postmeddelande när installationen är klar.
  • Klicka på Klar och vänta på ett e-postmeddelande från Salesforce med ämnet Package HubSpot Integration Install Successful.
 • När paketet har installerats i Salesforce navigerar du tillbaka till guiden för HubSpot-kopplingen och klickar på Nästa.
 • Lägg sedan till HubSpot Visualforce-modulen i Salesforce. Den här modulen visar hur sannolikt det är att kontakten avslutas och gör det möjligt för dig att visa och filtrera kontaktaktivitet och registrera kontakter i HubSpot-arbetsflöden. Klicka på Lägg till HubSpot i Salesforce. Du kan välja att klicka påHoppa över det här steget och installera Visualforce-fönstret vid ett senare tillfälle.

 • Därefter väljer du hur dina data ska synkroniseras mellan HubSpot och Salesforce.
 • Om du väljer Rekommenderad inställning klickar du på Granska inställningar.

Observera: Om du väljer Rekommenderad inställning kommer HubSpot att skapa mappningar mellan HubSpot-egenskaper och Salesforce-fält. Om Salesforce-fältet inte har en matchande HubSpot-egenskap kommer en ny egenskap att skapas i HubSpot av Okänd användare.

 • Om du väljer Avancerad inställning, klicka på Nästa.
  • På nästa skärm ställer du in inställningar för synkronisering av kontakter:
   • Klicka på rullgardinsmenyn Välj vilka kontakter som ska synkroniseras och välj Alla kontakter för att synkronisera alla kontakter till Salesforce eller välj en HubSpot-lista som ska användas som en inkluderingslista för att synkronisera endast dessa kontakter till Salesforce.
   • Klicka på Nästa.
  • På nästa skärm ställer du in inställningar för synkronisering av aktiviteter och uppgifter:
   • Klicka för att aktivera synkroniseringen av Salesforce-uppgifter för att automatiskt skapa en uppgift i HubSpot när en uppgift skapas i Salesforce.
   • Markera kryssrutan Sync bredvid HubSpot-händelser som ska synkroniseras till Salesforce som uppgifter i tabellen Synkronisering av tidslinje och klicka på rullgardinsmenyn Uppgiftstyp för Salesforce för att välja den uppgiftstyp som den ska skapas som i Salesforce.
   • Klicka på Nästa.
  • På nästa skärm ställer du in inställningar för synkronisering av objekt och egenskaper:
   • Klicka på fliken Kontakter, företag eller affärer för att konfigurera synkroniseringstypen för standardegenskaper för det objektet. På flikarna Företag och Affärer kan du behöva klicka på Aktivera synkronisering av företag/affärer innan du kan skapa fältmappningar.
   • Tabellen visar HubSpot-objektets standardegenskaper och deras motsvarigheter till Salesforce-fält. För varje egenskapssynkronisering väljer du synkroniseringstyp: Företräde för Salesforce (standard), Använd alltid Salesforce eller Tvåvägs. Läs mer om synkroniseringstyperna för Salesforce-fältmappningar.
   • Klicka på Nästa.
 • Slutligen granskar du de valda inställningarna för datasynkronisering. Om du vill ändra inställningarna för en datasynkroniseringstyp klickar du på Ändra. När du är klar klickar du på Slutför installationen och börjar synkronisera.

När du har installerat och konfigurerat Salesforce-integrationen kan du importera dina Salesforce-poster till HubSpot.

Om du redan använder PieSync för att synkronisera data till ditt HubSpot-konto kan du läsa mer om hur du ansluter ditt Salesforce-konto till HubSpot med PieSync.