Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Tilldela äganderätt till register

Senast uppdaterad: februari 28, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

HubSpot använder egenskaperna [Object]owner för att fastställa äganderätten till en kontakt, ett företag, en affär, en biljett eller ett anpassat objekt. Du kan också tilldela ytterligare ägare med hjälp av en anpassad egenskap för HubSpot-användarfältstypen. Alla användare som har tillgång till ett objekt kan utses till ägare.

Observera: Om du har Salesforce-integrationen aktiverad kommer din kontaktägartilldelning att vara standard till det som anges i Salesforce.

Tilldela en ägare från objektets indexsida

Du kan tilldela poster till en ägare i stor skala:

 • Navigera till dina poster:
  • Kontakter: Navigera till: Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
  • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, för du muspekaren över Anpassade objekt och väljer sedan det anpassade objektet du vill visa.
 • Markera kryssrutorna bredvid de poster du vill tilldela.
  • I tabellvyn markerar du kryssrutorna bredvid posterna.
  • I tabellvyn för erbjudanden och biljetter håller du muspekaren över en post och markerar sedan kryssrutan. När ett registerkort har valts visas kryssrutor på alla återstående kort så att du kan välja dem.
 • Klicka på Tilldela högst upp i tabellen eller på tavlan.
 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn [Object] owner och väljer en ägare.

Observera att varje post endast kan ha en ägare med egenskapen [Object] owner. Om du vill tilldela flera ägare skapar du en anpassad egenskap med HubSpot-användarfältstypen.


 • Klicka på Uppdatera.

Du kan också tilldela en enskild post till en ägare:

 • I kolumnen [Object] owner klickar du på namnet på den aktuella ägaren.
contact-owner-change-column
 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Tilldela valda objekt till den här ägaren och väljer en ägare.
 • Klicka på Tilldela.

Tilldela en ägare från posten

 • Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
  • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, för du muspekaren över Anpassade objekt och väljer sedan det anpassade objektet du vill visa.
 • Klicka på namnet på en post.
 • Klicka på Visa alla egenskaper i den vänstra panelen.
 • Använd sökfältet högst upp för att hitta egenskapen [Objekt] ägare, klicka sedan på rullgardinsmenyn under egenskapen och välj en ägare.
 • Klicka på Spara längst ner på skärmen.

Tilldela ägare i en import

När du konfigurerar din importfil och gör en import kan du importera data för att lägga till eller uppdatera värden i egenskapen [Objekt] ägare för de importerade posterna.

Om du vill tilldela en ägare till ett objekt under importen inkluderar du i din importfil en rubrik med texten[Object] owner och lägger till användarens namn eller e-postadress i varje rad i den kolumnen.

Under importen kommer HubSpot att matcha denna rubrik med egenskapen [Object] owner. Om du använder en av ditt objekts dedupliceringsegenskaper eller objekt-ID kommer HubSpot att kontrollera om det finns befintliga poster i din databas och uppdatera dessa poster. Om det inte finns någon matchande befintlig post kommer HubSpot att skapa en ny post. Läs mer om hur du konfigurerar din importfil, importerar dina poster och hur HubSpot avdubblar poster.

Observera:Användare som tilldelas en post genom import kommer inte att få ett meddelande om att de tilldelats ett nytt objekt..

Tilldela en ägare från ett bokat möte

Om en oägd kontakt bokar ett möte på en användares schemaläggningssida kommer den användaren automatiskt att tilldelas som ägare till kontakten. Om en kontakt redan har en ägare och den bokar ett möte med en annan användare kommer den befintliga ägaren inte att ersättas.

Tilldela ägare med hjälp av arbetsflöden (endastProfessional och Enterprise )

Tilldela en ägare till alla registrerade poster.

Om du har tillgång till arbetsflödesverktyget kan du automatiskt tilldela ägarskap till registrerade poster med hjälp av Ange [objekt]-egenskapsvärde åtgärd. Välj din ägaregenskap och välj sedan den användare som du vill tilldela de inskrivna objekten.

Om duvill tilldela äganderätten automatiskt till dina andra ägare kan du klona ditt arbetsflöde, ändra utlösarna för registrering baserat på tilldelningsreglerna för varje ägare och uppdatera den valda ägaren i åtgärden Ange [objekt]-egenskapsvärde. Du kan också använda förgreningslogik för att tilldela olika ägare till dina objekt baserat på olika kriterier.

Rotera poster mellan flera ägare ( Försäljningshubben ochService Hub EndastProfessionalochEnterprise)

Betalda användare i konton för Sales eller Service Hub Professional och Enterprise kan också rotera tilldelningen mellan flera användare med hjälp av arbetsflöden. Med den här metoden kommer arbetsflödet att jämnt fördela uppdraget till de angivna ägarna på ett jämnt sätt genom Rotera posten till ägaren åtgärd. Endast poster utan befintliga ägare tilldelas. Om en post har en ägare måste du först rensa värdet, vilket kan göras i stor skala med åtgärden Rensa egenskapsvärde.

Fördelningen av äganderätten för varje rotera-åtgärd baseras på tilldelningsantalet för just den åtgärden, inte på hur många objekt varje användare äger totalt sett i ditt konto. Om du har flera rotationsåtgärder i ditt arbetsflöde kommer varje åtgärd att ha en separat räkning. Om en åtgärd Rotera [ägare] till exempel är inställd för tre ägare:

 • När arbetsflödet aktiveras kommer alla tre ägare för den här åtgärden att ha ett tilldelningsantal på noll.
 • Eftersom alla tre användare har lika många tilldelningar kommer den första kontakten som når åtgärden att slumpmässigt tilldelas en av dem.
 • Efter att den första kontakten har tilldelats kommer det att finnas en ägare med en kontakt och två ägare med noll kontakter. Nästa kontakt som går igenom arbetsflödet kommer att tilldelas en av de återstående två användarna som ännu inte har några leads.
 • När alla tre ägarna har tilldelats en lead kommer de alla att vara berättigade att ta emot nästa lead.

Läs mer om arbetsflödesåtgärdenRotera post till ägare.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.