Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Installera och använda HubSpot-integrationen med Jira

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Anslut Jira-integrationen för att skapa och uppdatera Jira-ärenden i HubSpot från biljettregistret. Du kan också använda arbetsflödesverktyget för att skicka meddelanden till ditt team och analysera dina Jira-frågor med hjälp av nya Jira-egenskaper.

Krav på integration

 • Du måste vara Super Admin eller ha App Marketplace-behörigheter i ditt HubSpot-konto.

 • Du måste ha ett Jira Cloud-konto. Integrationen kommer inte att synkroniseras med Jira-instanser som körs på kundägda servrar.

Installera integrationen

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet och välj sedan App-marknadsplats.

 • Använd sökfältet för att hitta Jira-integrationen.

 • Klicka på Installera appen i det övre högra hörnet.

 • Granska de nödvändiga behörigheterna och klicka sedan på Acceptera.

jira-authorize

Observera: Om du avinstallerar Jira-appen eller byter integrationsanvändare raderas alla biljett- och ärendeassociationer i ditt konto.

Användning av integrationen

När integrationen är ansluten kan du skapa ett nytt Jira-ärende från en ärendepost, koppla ett befintligt Jira-ärende till ett ärende samt automatisera och rapportera om ärenden med hjälp av arbetsflödesverktyget.

Skapa och hantera Jira-ärenden

 • I ditt HubSpot-konto Tjänster > Biljetter.

 • Klicka på namnet på ett ärende.

 • I den högra panelen i Jira-sektionen klickar du på Associera Jira-ärende.

 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn och söker efter ett befintligt Jira-ärende eller klickar på Skapa nytt Jira-ärende för att skapa ett nytt Jira-ärende. Om du skapar ett nytt Jira-ärende anger du detaljerna för Jira-ärendet och lägger till eventuella relevanta bilagor.

Create-jira-issue

 • Klicka på Bifoga Jira-ärende om du har valt ett befintligt Jira-ärende eller klicka på Skapa Jira-ärende om du har skapat ett nytt Jira-ärende.

 • Jira-ärendet visas i Jira-avsnittet i de associerade ärende-, kontakt- och företagsposterna.

  jira-ticket-record
 • Om du vill visa kommentarer från det associerade Jira-ärendet på biljettens tidslinje klickar du på flikenAktiviteti den mellersta panelen på knappenFiltrera aktivitet rullgardinsmenyn.
 • Markera kryssrutan Jira i avsnittet Integrationer. Kommentarer från Jira kommer nu att synkroniseras och visas på tidslinjen för biljetten.
Observera:
 • Om du vill ändra rapportören för ett Jira-ärende måste integrationsanvändaren ha åtkomst tillModify Reporter i Jira.
 • Det är inte möjligt att ställa in värdet för egenskaperna Jira Issue Assignee, Jira Issue Priority och Jira Issue Status i avsnittet Jira på en ärendepost.
 • Det kan uppstå en fördröjning i synkroniseringen på upp till en timme mellan ett HubSpot-ärende och ett Jira-ärende.

Ta bort en Jira från en post

Du kan ta bort ett Jira-ärende från den associerade posten. När ett Jira-ärende skapas eller associeras med en kontakt- eller företagspost skapas automatiskt en associerad biljett i HubSpot. Jira är då associerad med den nya biljetten och även med kontakt- och/eller företagsposten.

Observera: åtgärden att ta bort ett Jira-ärende kan endast utföras från den associerade biljetten. När Jira-ärendet tas bort från biljetten tas det också bort från den associerade kontakt- eller företagsposten.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
 • Klicka på namnetbiljetten med ett associerat Jira-ärende.
 • Navigera till Jira-avsnittet i den högra panelen.
  • Om du vill ta bort ett enskilt Jira-ärende klickar du på Åtgärder > Ta bort Jira-ärende.
remove-single-Jira
  • Om du vill ta bort alla associerade Jira-ärenden från biljetten klickar du på Åtgärder > Ta bort alla Jira-ärenden.

Automatisera och rapportera om biljetter och Jira-frågor

Med Jira-integrationen kan du skapa arbetsflöden för att skicka meddelanden till ditt team eller till kunden när Jira-frågor uppdateras och löses. Du kan också skapa anpassade rapporter för att analysera dina biljetter för att se vilka Jira-frågor som har det högsta antalet HubSpot-biljetter kopplade till.

När Jira-integrationen är ansluten läggs nedanstående egenskaper till ditt konto och är tillgängliga för användning i arbetsflöden och rapporter:

 • Jira-ärendestatus

 • Jira Issue Summary (sammanfattning av Jira-ärende)

 • Jira Issue ID

 • Prioritet för Jira-ärende

 • Jira Issue Assignee

 • Jira Issue Identifier

 • Länk till Jira-ärendet

 • Jira Issue Reporter

Observera att det inte är möjligt att redigera Jira-relaterade egenskapsvärden i HubSpot.

Synkronisera biljettanteckningar och kommentarer till ett Jira-ärende

Du kan automatiskt synkronisera anteckningar och kommentarer från HubSpot-biljettposter till associerade Jira-ärenden.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.}
 • Klicka på namnet på en biljett.
 • Navigera till Jira-avsnittet i den högra panelen.
 • Klicka på Associera Jira-frågan.
 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn för att välja ditt Jira-ärende. Markera kryssrutan Synkronisera biljettens anteckningar och kommentarer med det här Jira-ärendet. Klicka sedan på Bifoga Jira-ärende.

jira-checkbox-sync-notes

 • För befintliga Jira-ärenden som är kopplade till biljetter klickar du på Åtgärder > Börja synkronisera anteckningar och kommentarer till Jira.

jira-sync-notes

Observera: Anteckningar och kommentarer som synkroniseras till Jira kommer att skapas under integrationsanvändaren oavsett vem som skapade anteckningen i HubSpot.

Skapa Jira-biljetter med hjälp av arbetsflöden

I ärendebaserade arbetsflöden kan du lägga till en åtgärd Skapa Jira-ärende för att automatiskt skapa Jira-ärenden från HubSpot. Med den här åtgärden kan du ange ärendeprojekt, typ, sammanfattning och en beskrivning.

Observera: den här funktionen är endast tillgänglig förProfessional och Enterprise.

Så här lägger du till en åtgärd Create Jira issue till ett arbetsflöde:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Automatisering > Arbetsflöden.
 • Klicka pånamnet på ett arbetsflöde eller skapa ett nytt arbetsflöde.
 • I arbetsflödesredigeraren klickar du påplusikonen +för att lägga till en arbetsflödesåtgärd.
 • I den högra sidofältet väljer duSkapa Jira-ärende.

  workflow-action-create-jira-issue
 • Ange detaljerna för de Jira-ärenden som du ska skapa.
  • HubSpot hämtar automatiskt de tillgängliga projekten och typerna från Jira.
  • Du kan infoga biljetttoken i fältenSammanfattning ochBeskrivning för att hämta detaljer direkt från dina registrerade biljetter. Du kan till exempel lägga tillTicket statustoken för att automatiskt inkludera HubSpot-biljettens status i Jira-beskrivningen.

create-jira-issue

 • När du är klar med inställningen av biljettinformationen klickar du påSpara.

Observera: EPIC-ärendetyp är inte tillgänglig när du skapar ett ärende via ett arbetsflöde.
EPIC kan dock användas när du skapar ett Jira-ärende manuellt från en biljettpost.

Läs mer om att skapa arbetsflöden och arbetsflödesinställningar.