Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Skapa och hantera flera kunskapsbaser

Senast uppdaterad: april 12, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Service Hub   Enterprise

Du kan skapa flera kunskapsbaser för att organisera information för dina kunder. När du har konfigurerat dina kunskapsdatabaser kan du läsa mer om hur du skapar och anpassar artiklar i kunskapsdatabasen.

Innan du kommer igång

 • Det finns en gräns på 5 kunskapsdatabaser, med upp till 2000 artiklar vardera.

 • Varje kunskapsdatabas, såväl som enskilda artiklar, kan konfigureras för privat innehåll
 • För kunder med tillägget Business Units kommer varje kunskapsdatabas att tilldelas en affärsenhet baserat på domänen

Skapa ytterligare kunskapsdatabaser

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Innehåll > Kunskapsbas.
 • Överst på sidan klickar du på rullgardinsmenyn Aktuell vy och sedan på Lägg till en kunskapsbas. I konton med tillägget Affärsenheter kommer detta att vara den andra rullgardinsmenyn.
add-a-new-knowledge-base
 • I fältet Kunskapsdatabasens titel anger du namnet på din kunskapsdatabas. Detta kommer att vara synligt för besökare som kommer åt kunskapsdatabasen.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Kunskapsdatabasens språk och välj det språk som majoriteten av dina artiklar kommer att använda. Läs mer om hur du skapar kunskapsdatabasartiklar på flera språk.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Kunskapsdatabasens domän och välj den domän där din kunskapsdatabas kommer att finnas.
 • Om kunskapsdatabasens primära språk inte matchar domänens primära språk markerar du kryssrutan Använd språkslug i URL .
 • I fältet Slug för kunskapsdatabasen anger du den ytterligare text som du vill ska visas i kunskapsdatabasens URL. Om du till exempel vill ha en URL som ligger på www.[domän].com/knowledge-base anger du knowledge-base i det här fältet.

set-up-knowledge-base

 • I avsnittet Logotyp kan du lägga till en unik logotyp för din kunskapsdatabas. Om du lämnar det här avsnittet tomt kommer din kunskapsbas att använda din standardlogotyp.
  • Om du vill lägga till en befintlig bild från filverktyget som logotyp klickar du på Bläddra bland bilder. Klicka på bilden i den högra panelen.
  • Om du vill lägga till en ny bild klickar du på Ladda upp och lägger sedan till en bild från din dator.

  • I fältet Logotypens URL anger du en URL om du vill att din logotyp ska vara klickbar.
  • Om du vill ändra logotypens storlek anger du en ny dimension i fältet Bredd eller Höjd . Det andra fältet justeras automatiskt för att bibehålla bildens proportioner.
 • Klicka på Nästa längst ned till höger.
 • Välj en mall på skärmen för val av mall och klicka sedan på Nästa.
 • På skärmen för val av kategori är standardkategorierna förvalda. Klicka på en kategori för att lägga till eller ta bort den från listan över kategorier. När kunskapsbasen har skapats kan du redigera dina kategorier och skapa egna.
 • Klicka på Klar längst ned till höger för att återgå till inställningarna för din kunskapsdatabas.
 • Så här kommer du åt din nya kun skapsdatabas:
  • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Innehåll > Kunskapsbas.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Kunskapsdatabas i det vänstra sidofältet och välj en kunskapsdatabas.

switch-between-knowledge-bases

Använd ytterligare kunskapsdatabaser i konversationer

När du har skapat flera kunskapsbaser kan du välja vilken kunskapsbas som ska användas i livechatt- eller botkonversationer.

Ändra vilken kunskapsdatabas som används i botkonversationer

 • Håll muspekaren över ett bot-chattflöde och klicka på Redigera.
 • I botredigeraren klickar du på rullgardinsmenyn Alternativ i åtgärden Kunskapsuppslagning och väljer Redigera åtgärd.
edit-knowledge-lookup-in-bots
 • I den högra panelen väljer du Sök i kunskapsdatabas i avsnittet Typ av uppslagning . Klicka sedan på rullgardinsmenyn och välj en kunskapsdatabas.

select-knowledge-base-in-bot

 • Klicka på Spara för att implementera ändringarna.

Ändra den kunskapsdatabas som används i chattkonversationer

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Konversationer > Chattflöden.
 • Håll muspekaren över ett chattflöde för livechatt och klicka på Redigera.
 • I redigeraren för livechatt klickar du för att expandera avsnittet Sök i kunskapsdatabas .
 • Om det inte redan är aktiverat klickar du på knappen Aktivera sökning i kunskapsdatabas.

 • Klicka på rullgardinsmenyn Kunskapsdatabas och välj en kunskapsdatabas.

select-knowledge-base-in-live-chat

 • Klicka på Spara längst ner till vänster.

Anslut en sekundär domän för din kunskapsdatabas

I dina domäninställningar kan du ansluta ytterligare en underdomän för innehåll i kunskapsdatabasen som en sekundär domän. Sekundära domäner kan vara värd för innehåll, men är inte standarddomän för den innehållstypen. Du kan ansluta obegränsat antal sekundära domäner med hjälp av dina befintliga varumärkesdomäner.

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Innehåll > Domäner och webbadresser.
 • Klicka på Anslut en domän.
 • Välj Sekundär i dialogrutan och klicka sedan på Anslut.
 • Välj Kunskapsbas på nästa sida och klicka sedan på Nästa.
 • Slutföranslutningen av domänen.

Ta bort kunskapsbaser

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • I den vänstra sidomenyn navigerar du till Innehåll > Kunskapsbas.
 • Överst på sidan klickar du på rullgardinsmenyn Aktuell vy och väljer en kunskapsbas. I konton med tillägget Affärsenheter kommer detta att vara den andra rullgardinsmenyn.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Alternativ längst upp till höger och välj Ta bort kunskapsdatabas.
 • I dialogrutan anger du namnet på kunskapsdatabasen och klickar sedan på Ta bort kunskapsdatabas.

delete-knkowledge-base

Om du raderar en kunskapsdatabas raderas även dess artiklar, kategorier, underkategorier och taggar.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.