Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Reports

Skapa servicerapporter med serviceanalysverktyget

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Service Hub Professional, Enterprise

Skapa rapporter i serviceanalysverktyget för att spåra kundtjänstteamets framgångar. Mät till exempel resultatet av enkätundersökningar efter support, genomsnittlig svarstid för biljetter och övergripande supportvolym.

Visa och spara servicerapporter

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Rapporter > Analysvärde.}
 • Klicka påService Analytics.
 • Välj enrapport i menyn till vänster i sidofältet. En förhandsgranskning av rapporten visas i den mellersta panelen. Läs mer om de rapporter som finns tillgängliga i Service Analytics-verktyget.

  service-analytics-select-report
 • I den mellersta panelen använder du flikarnaTotals ochOver time för att växla mellan kombinerade data och data över tid.

  service-analytics-report-tabs
 • Om du vill filtrera uppgifterna använder durullgardinsmenyernapå flikenFilteri den högra panelen. De tillgängliga filtren varierar beroende på rapport, men kan omfatta följande:
  • Datumintervall efter: Filtrera supportbiljetter efter det valda datumintervallet.
  • Gruppera efter:Segmenterar supportärenden efter den tilldelade användaren eller teamet.
   • Välj reps: Välj de användare som ska grupperas efter.
   • Välj team: välj de team som ska grupperas efter.
  • Pipeline: filtrera biljetter efter biljettpipeline.
  • Källtyper: filtrera biljetter efter den ursprungliga biljettkällan. Till exempel chatt, e-post, inlämning av formulär eller telefon.

service-analytics-report-filters

  • Om du vill lägga till egna filter klickar du på+ Lägg till filter och väljer sedan ettfilter.
 • Om du vill läsa mer om en rapport, inklusive hur du använder den, klickar du på flikenOm den här rapporten i den högra panelen.

  service-analytics-about-this-report-tab
 • Om du vill redigera rapporten i den fullständiga rapportbyggaren klickar du på rullgardinsmenynÅtgärder i den mellersta panelen och väljer sedanRedigera i byggaren.
 • Om du vill dela rapporten du arbetar med med andra användare som har tillgång till försäljningsanalyser klickar du på rullgardinsmenynÅtgärderi den mellersta panelen och väljer sedanKopiera rapportens URL.

  service-analytics-actions-menu
 • När du har anpassat rapporten sparar du den i dinrapportlista eller i eninstrumentpanel genom att klicka på Spara rapport.

Typer av tjänsterapporter

Nedan finns de rapporter som är tillgängliga i verktyget Service Analytics.

Kundnöjdhet

 • Poäng för kundnöjdhet (CSAT): Poäng för kundnöjdhet (CSAT) som lämnats in av kunder efter supportinteraktioner. Läs mer om hur du skapar kundnöjdhetsundersökningar.

Teamets prestanda

 • Genomsnittlig tid för att stänga ärende: Den genomsnittliga tiden det tar att stänga supportärenden. Mäter tiden mellan när en biljett skapas och när dess biljettstatus sätts till Stängd.
 • Väntetid för chatt: Den genomsnittliga tiden som kunderna väntar på svar via chatt. Mäter tiden mellan när en kund startar en chatt och när de får ett första svar.
 • Supportvolym: Det totala antalet ärenden per användare under den valda tidsramen. Använd den här rapporten för att mäta hur många ärenden som tas upp per supportmedarbetare och för att spåra trender för supportvolymen över tid.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.