Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Maak 'Center op een datum' of 'Center op een datum eigenschap' contact-gebaseerde workflows

Laatst bijgewerkt: april 21, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

MaakCentreren op een datum of Centreren op een datum eigenschap contact-gebaseerde workflows om uw workflow acties te centreren op een kalender datum of contact datum eigenschap. Dit stelt u in staat om workflow acties te plannen en uit te voeren met betrekking tot een specifieke datum.

Opmerking: ditartikel behandelt het maken van op datum centreren ofop eendatum eigenschapcentreren contactgebaseerde workflows. Leer hoe u standaard of vanaf nul contactgebaseerdeworkflows kunt maken.

Selecteer type workflow

 • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
 • Klik rechtsboven opWorkflow maken.
 • In het linkerpaneel selecteert uOp contact gebaseerd als uw workflowtype.
 • Selecteer in het rechterpaneel, onder Kies type,Center op een datum of Center opeen datum eigenschap. Meer informatie overworkflowtypes op basis van contactpersonen.
  • Als u Datum centreren selecteert, klikt u op het vervolgkeuzemenu Datum vangebeurtenis en selecteert u de datum waaromheen de workflowacties zullen draaien.
  • Als uCenter on a date property selecteert, klik dan op het Contactdate property drop down menu en selecteer de contact dateproperty waar de workflow acties om zullen draaien.
 • Klik op hetpotloodpictogram Bewerken om uwworkflow een naam tegevenen klik vervolgens op Workflow maken.

 • Als u wilt dat de workflowacties jaarlijks terugkeren op basis van de datum of de datumeigenschap, klikt u op hetvakje Dezeworkflow wordt gecentreerd op de datum/eigenschap.
  • Schakel in het rechterpaneel het selectievakjeJaarlijks herhalen in, zodat de workflow elk jaar op de geselecteerde datum contactpersonen kan herinschrijven. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om workflowacties uit te voeren voor een contactpersoon op basis van zijn verlengingsdatum of verjaardag elk jaar. U hoeft de contactpersoon niet opnieuw in te schrijven omdat hij automatisch elk jaar op deze datum opnieuw wordt ingeschreven.

   Let op: de standaard contactpersoon eigenschapGeboortedatum is gekoppeld aan de advertenties tool en heeft een éénregelig tekstveld typedat niet kan worden gewijzigd. Om een workflow te creëren rond de verjaardag van een contactpersoon, maak een aangepaste contacteigenschap (bv. Geboortedatum) met eenDatumkiezer veldtype

   .
  • Klik op Opslaan.

Inschrijvingscriteria instellen

Wanneer een contactpersoon voldoet aan de inschrijvingscriteria, zal hij automatisch worden ingeschreven. Als u contactpersonen alleen handmatig wilt inschrijven, laat u het vak van de inschrijftrigger leeg. Meer informatieover handmatig inschrijven.

 • Klik in de workfloweditor op Inschrijvingtriggers instellen.
 • Selecteer in het rechterpaneel eenfiltertype voor uwinschrijftrigger. Stel de criteria in en klik vervolgens opFilter toepassen.

  adding-workflow-enrollment-criteria
 • Standaard worden contactpersonen alleen in een workflow ingeschreven als zede eerste keeraan de inschrijftriggers voldoen. Om herinschrijving in te schakelen:
  • Klik in de rechterzijbalk op hettabblad Opnieuw inschrijven.
  • Schakel het selectievakje Herinschrijving toestaanin.
  • Selecteer detriggersdie u wiltgebruiken voor herinschrijving. Meer informatie overhet toevoegen van herinschrijvingstriggersaan workflows.
 • Voor Center on a date property workflows, is het toevoegen van [center on a date property] bekend als een enrollment trigger. Acties worden alleen uitgevoerd voor contactpersonen die een waarde hebben voor de datum eigenschap, dus dit inschrijf criterium zal ervoor zorgen dat alle contactpersonen die de workflow binnenkomen de acties met succes kunnen doorlopen.
 • Klik op Opslaan.
 • Alle acties in de workflow zijn relatief aan de geselecteerde datum of contactpersoon datum eigenschap waarde. Om de datum en tijd in te stellen waarop de volgende actie zal worden uitgevoerd, klikt u op het vakje Doede volgende actie op....

Let op: de Dothe next action on... vertraging kan niet worden verwijderd omdat het wordt gebruikt om de eerste workflowactie te plannen op basis van de geselecteerde datum of datum eigenschap.

date-centered-workflow-delay-schedule-and-timing
 • Klik in het rechterpaneel op het keuzemenu Wanneer zal de volgende actie worden uitgevoerd en selecteer een datumof de actie zal worden uitgevoerd voor,op of nadecontactdatum eigenschap. Klik op het vervolgkeuzemenu Tijdstipvan de dag waarop de actie moet worden uitgevoerd en selecteer een tijd.
 • Klik op Opslaan.

Acties toevoegen

 • Selecteer eenactie in het rechterpaneel. Meer informatie overhet kiezen van workflowacties.
 • Stelde details van de actie in en klik vervolgensopOpslaan.
 • Klik op hetpluspictogram + ommeer workflow-acties toe te voegen.

Instellingen beheren

Klik op het tabbladInstellingen om de instellingen van de workflow te beheren. Op depagina Algemeenselecteert u dagen en tijden waarop u acties wilt uitvoeren, contactpersonen wilt inschrijven vanuit Salesforce en campagneswilt koppelen aan de workflow. Op de pagina Uitschrijvenen onderdrukking stelt u uitschrijf- en onderdrukkingscriteria in om records automatisch uit de workflow te verwijderen of uit te sluiten.

Meer informatie overhet beheren van uw workflowinstellingen.

Uw workflow inschakelen

 • Klik in de rechterbovenhoek opReview.
 • U kunt ervoor kiezen om records te registreren die op dit moment aan de criteria voldoen of om alleen records te registreren die in de toekomst aan de criteria voldoen:
  • Om alleen records te registreren die voldoen aan de registratie triggers nadat de workflow is ingeschakeld, selecteert u Nee,alleen [objecten] registreren die voldoen aan de trigger criteria nadat de workflow is ingeschakeld.
  • Om bestaande records te registreren die voldoen aan de registratie triggers, selecteer Ja,registreerbestaande [objecten] die vanaf nu voldoen aan de trigger criteria.
enrollment-existing
  • Als u eenMarketing HubStarter-, Professional-ofEnterprise-account hebt, kunt u in workflows op basis van contactpersonen een statische lijst bekijken van contactpersonen die aan de criteria voldoen door te klikken op Lijsten gebruiken om dezecontactpersonen te zien. De lijst wordt automatisch opgeslagen en kan worden geopend via uw dashboard met lijsten.
workflow-review-contact-list
 • Controleer de workflowinstellingen en klik vervolgens op Aanzetten.
 • Klik in het dialoogvenster opJa, inschakelen.

Nadat u uw workflow hebt ingeschakeld, kunt ude workflowgeschiedenis bekijkenom de records te controleren die zijn ingeschreven.