Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Contacts

Przywracanie usuniętych rekordów

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 1, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Za pomocą kosza można przywrócić kontakty, firmy, oferty, bilety i rekordy obiektów niestandardowych do 90 dni po ich usunięciu. Można również sprawdzić, kiedy rekord został usunięty i który użytkownik go usunął.

Po przywróceniu kontaktu niektóre powiązane z nim dane zostaną utracone. Na przykład przywrócone kontakty nie będą znajdować się na żadnych listach statycznych, na których były przed usunięciem. Dowiedz się więcej o konsekwencjach usuwania kontaktów i danych, które zostaną utracone, gdy kontakty zostaną trwale usunięte.

Uwaga: użytkownicy muszą mieć dostęp dokonta oraz uprawnienia dododawania i edytowania użytkowników , aby móc korzystać z kosza. Kontakty usunięte na stałe lub związane z GDPRnie będą przechowywane w koszu, lecz zostaną trwale usunięte ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z GDPR.

 • Przejść do rekordów:
  • Kontakty:W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Firmy:W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Firmy.
  • Transakcje: W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Bilety: W koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Zgłoszenia.
  • Obiekty niestandardowe: Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów > Kontakty, a następnie kliknij menu rozwijane w lewym górnym rogu i wybierz nazwę obiektu niestandardowego.
 • W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijaneAkcjei wybierz opcjęPrzywróć [obiekty]. Kosz zostanie otwarty w nowej karcie lub oknie przeglądarki.

 • Zaznaczyć checkboxy przy nazwach rekordów, które chcemy przywrócić. Można użyć pól daty, aby określić, kiedy rekord został usunięty, lub paska wyszukiwania, aby wyszukać konkretny rekord.
 • Aby wybrać wszystkie rekordy na stronie, należy zaznaczyć polewyboru na górze tabeli.

select-all-records-to-retore

 • Aby zaznaczyć wszystkie rekordy z danego zakresu dat, należy kliknąć Wybierz wszystkie rekordy z tego zakresu dat.
 • W prawym górnym rogu kliknąć Przywróć.

restore-record

 • W oknie dialogowym podać liczbę rekordów, które chcemy przywrócić, a następnie kliknąć przycisk Przywróć.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.