Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wybierz właściwości, które chcesz pokazać na rekordach w widoku tablicy

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Można dostosować właściwości, które pojawiają się na kartach rurociągu podczas przeglądania transakcji, biletów lub rekordów obiektów własnych w widoku tablicy. Po wybraniu, właściwości i wartość rekordu dla każdej właściwości będą wyświetlane na kartach w rurociągu.

W przypadku konta z subskrypcją Professional lub Enterprise można również wybrać unikalne właściwości dla każdego rurociągu. Użytkownicy muszą mieć Konto i Edytuj ustawienia właściwości, aby móc dostosować karty tablicowe rurociągów.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

 • W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz Deale,Biletylub obiekty niestandardowe.

 • Kliknij przycisk Rurociągi zakładkę Rurociągi.

 • Jeśli konto posiada subskrypcję Professional lub Enterprise, kliknij menu rozwijane Wybierz rurociąg, a następnie wybierz rurociąg , dla którego chcesz edytować karty, lub wybierz Utwórz rurociąg aby utworzyć i dostosować karty tablic dla nowego rurociągu.
 • Kliknij przycisk Dostosuj karty [obiektu]. W przypadku kont z subskrypcją Starter dostosowanie będzie dotyczyło wszystkich rurociągów obiektu.

Uwaga: w przypadku obniżenia poziomu subskrypcji Professional lub Enterprise do poziomu Starter lub narzędzi bezpłatnych, karty tablic dla wszystkich istniejących rurociągów zostaną zresetowane do wyświetlania właściwości domyślnych. Można wtedy dostosować właściwości karty pokładowej dla wszystkich rurociągów obiektu, ale nie będzie można już dostosować właściwości poszczególnych rurociągów. Dowiedz się więcej o limitach rurociągów w zależności od subskrypcji.


 • W prawym panelu można podejrzeć, jak karta będzie wyglądała w widoku tablicy. Podstawowa właściwość wyświetlana dla każdego obiektu (np. Deal Name, Ticket Name) będzie wyświetlana domyślnie i nie można jej zmienić.
 • Aby zastąpić właściwość na karcie, kliknij menu rozwijane, a następnie wybierz właściwość.
 • Aby dodać właściwość, kliknij przycisk Dodaj właściwość, anastępnie kliknij menu rozwijane i wybierz opcję właściwość którą chcesz dodać. Możesz dołączyć maksymalnie cztery właściwości.
add-property-to-deal-card
 • Aby usunąć właściwość z karty, kliknijikonę usuwania obok właściwości.
 • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwości w żądane miejsce.

re-order-properties

 • Kliknąć . Zapisz. Ta konfiguracja zostanie teraz zastosowana do wszystkich rurociągów(Starter) lub pojedynczego rurociągu( tylkoProfessional i Enterprise ).

Uwaga: podczas przeglądania rekordów w widoku tablicy, jeśli rekord nie ma wartości dla wybranej właściwości, właściwość ta nie pojawi się na karcie dla tego rekordu.

Dowiedz się więcej o dodatkowych sposobach edycji wyglądu kart w widoku tablicy . Aby dodatkowo dostosować rekord, dowiedz się, jak skonfigurować domyślne paski boczne właściwości i dostosować właściwości wyświetlane na kartach skojarzeń.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.