Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Dodaj Zoom do swojego linku do spotkania HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: listopada 8, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Po podłączeniu integracji Zoom możesz dodać linki do wideokonferencji do swoich linków do spotkań HubSpot. Spowoduje to automatyczne utworzenie spotkania Zoom, gdy potencjalni klienci zarezerwują dla ciebie czas.

Jeśli połączysz swoje indywidualne konto Zoom z HubSpot, link Zoom dołączony do spotkania będzie Twoim własnym linkiem. Umożliwia to prowadzenie konferencji Zoom w tym samym czasie, co inni użytkownicy konta HubSpot. Jeśli jednak nie połączysz swojego indywidualnego konta Zoom, spotkanie będzie zawierało link Zoom osoby, która pierwotnie połączyła integrację Zoom, co może powodować konflikty Zoom, gdy wielu użytkowników próbuje prowadzić konferencje w tym samym czasie.

Uwaga:

 • Adres e-mail użytkownika HubSpot musi być zgodny z adresem e-mail użytkownika Zoom, aby dodać link do wideokonferencji Zoom do linków do spotkań.
 • Link do spotkania Zoom zostanie wysłany w domyślnym języku ustawionym na koncie HubSpot.
 • Jeśli włączysz ochronę hasłem w Zoom, użytkownicy będą musieli wprowadzić hasło przed wyświetleniem nagrania.

Dodaj Zoom do linku do spotkania

 • Na koncie HubSpot przejdź do Sales > Meetings.
 • Jeśli tworzysz stronę planowania:
  • Kliknij opcję Utwórz stronę harmonogramu.
  • W zakładce Overview kliknij menu rozwijane Add videoconference link i wybierz Zoom.
  • Kliknij Zapisz.
 • Jeśli edytujesz istniejące łącze:
  • Najedź kursorem na stronę harmonogramu, do której chcesz dodać wideokonferencję Zoom i kliknij Edytuj.
  • W menu na lewym pasku bocznym kliknij Przegląd.
  • Kliknij menu rozwijane Dodaj łącze wideokonferencji i wybierz Zoom.

zoom-meeting-link

 • Kliknij przycisk Zapisz.

Gdy potencjalny klient zarezerwuje spotkanie, link do wideokonferencji Zoom zostanie automatycznie dodany do zaproszenia w kalendarzu. Łącza do spotkań będą tworzone w domyślnym języku ustawionym na koncie.

Uwaga: ze względu na zmianę interfejsu API Zoom, uczestnicy spotkania, którzy dołączają bezpośrednio do linku do spotkania, mogą nie być śledzeni w dziennikach spotkań HubSpot lub tworzeni jako kontakty. Uczestnicy spotkania muszą być zalogowani na swoje konto Zoom i identyfikowalni na podstawie adresu e-mail, aby HubSpot mógł śledzić ich jako uczestników.

Linki do spotkań Zoom można również dodawać podczas planowania spotkania w CRM. Aby dodać link Zoom:

 • Przejdź do swoich rekordów:
  • Kontakty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
  • Firmy: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Firmy.
  • Oferty: Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
  • Bilety: Na koncie HubSpot przejdź do sekcji System CRM > Bilety.
 • Kliknij nazwę rekordu.
 • W lewym panelu kliknij meetings Meet. W oknie, które zostanie otwarte w dolnej części ekranu, skonfiguruj spotkanie.
 • Kliknij opcję Wybierz lokalizację > Powiększ.
zoom-meting

Zarządzanie indywidualnymi ustawieniami spotkania Zoom

Aby zarządzać ustawieniami spotkania:

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje..
 • Kliknij Zoom.
 • Na karcie Moje ustawienia, w sekcji Spotkania :
  • Wybierz, czy nagrania i transkrypcje spotkań Zoom będą synchronizowane z Zoom do HubSpot. Nagrania i transkrypcje z przeszłych, obecnych i przyszłych spotkań będą synchronizowane, jeśli to ustawienie jest włączone.
  • Możesz także synchronizować uczestników spotkań Zoom na żądanie, wprowadzając identyfikator spotkania Zoom w polu wyszukiwania. Identyfikator spotkania można znaleźć w aplikacji Zoom. Uczestnicy z poprzednich spotkań Zoom zostaną utworzeni jako kontakty w HubSpot.
zoom-meeting-settings

Uwaga: jeśli ta sekcja jest wyszarzona, oznacza to, że administrator na Twoim koncie zdecydował się nie synchronizować danych spotkań dla Zoom w ustawieniach globalnych aplikacji

Wyklucz kontakty z tworzenia w HubSpot

Jeśli korzystasz z Zoom z członkami własnej organizacji i chcesz wykluczyć członków swojego zespołu z nowych kontaktów w HubSpot, dodaj adres e-mail swojej firmy w sekcji Wykluczenia kontaktów w ustawieniach integracji Zoom:

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje..
 • W sekcji Connected Apps kliknij Zoom.
 • Na karcieUstawienia globalne wprowadź adres e-mail, którego używasz w swojej organizacji. Po wprowadzeniu prawidłowego adresu e-mail przełącznik obok adresu e-mail zostanie automatycznie włączony.

zoom-exclude-contacts

Jeśli korzystasz zdwukierunkowej integracji Kalendarza Google z HubSpot, dowiedz się więcej o dodawaniu linku do wideokonferencji do spotkania zaplanowanego z rekordu w CRM.

Wyświetlanie nagranych spotkań na osiach czasu kontaktów

Jeśli korzystasz z nagrań spotkań w chmurze w Zoom, możesz wyświetlać nagrania spotkań na osi czasu powiązanego kontaktu.

zoom-meeting-recording

Uwaga: nagrywanie w chmurze musi być włączone w ustawieniach Zoom.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.