Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Zarządzanie dostępem pracowników Partnera do kont klientów

Data ostatniej aktualizacji: listopada 15, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Konto partnera

Administratorzy partnerów mogą łatwo zarządzać uprawnieniami pracowników partnerów na kontach HubSpot swoich klientów bezpośrednio z konta partnera. Usprawnia to obsługę klientów i umożliwia im nadawanie partnerom szerokich uprawnień.

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby zapoznać się z różnicami między dwoma typami administratorów i dostępnymi funkcjami:

Super administrator Administrator partnera Dostępne funkcje

Podwyższony dostęp do konta

Tak

Tak

 • Dostęp do edycji wszystkich obiektów CRM, koncentratorów produktów i aplikacji.
 • Ukierunkowane uprawnienia administratora potrzebne partnerom do obsługi klientów.

Pełne uprawnienia administratora

Tak

Nie

 • Możliwość dodawania i usuwania innych superadministratorów
 • Zarządzanie rozliczeniami konta i transakcjami finansowymi

Płatne funkcje centrum sprzedaży lub usług

Nie

Tak

 • Administratorzy partnerów nie muszą mieć przypisanego płatnego stanowiska Sales lub Service Hub, aby korzystać z tych funkcji.

Funkcje zarządzania wieloma kontami

Nie

Tak

Ponadto administratorzy partnerów nie mają dostępu do następujących funkcji:

Uwaga: Partneradmin to zestaw uprawnień stosowany podczas tworzenia użytkownika lub stosowany do istniejących użytkowników. Administratorzy Partner mogą usuwać lub dodawać indywidualne uprawnienia w zależności od potrzeb.

Aby zostać administratorem Partnera i zarządzać uprawnieniami swoich pracowników, potrzebujesz dostępu do Menedżera dostępu klienta. Aby to zrobić:

 • Musisz być superadministratorem lub mieć uprawnienia do wyświetlania i edytowania zarządzania pracow nikami Partnera.

Aby zostać administratorem partnera na koncie klienta, należy najpierw przekazać klientowi łącze dostępu administratora partnera. Tylko partnerzy i dostawcy rozwiązań mogą być administratorami partnerów.

 • Na koncie Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
 • W prawym górnym rogu kliknij opcję Uzyskaj łącze dostępu.
 • W wyskakującym okienku kliknij Kopiuj łącze, aby skopiować osobiste łącze dostępu. Wyślij go do swoich klientów.

access-link

 • Gdy klient otworzy i zatwierdzi Twój link dostępu, zostaniesz utworzony jako pracownik partnerski na jego koncie HubSpot z uprawnieniami Partner Admin.
 • Otrzymasz wiadomość e-mail, gdy klient zatwierdzi Twój link dostępu.

partner-admin-approved

Dodawanie użytkowników do konta HubSpot klienta

Administratorzy Partnerów mogą dodawać pracowników lub kontrahentów Partnerów do kont klientów bezpośrednio z konta Partnera.

 • Na koncie partnera przejdź do Partner > Client Access Manager.
 • W zakładce Klienci najedź kursorem na klienta, do którego chcesz dodać pracowników Partnera i kliknij Akcje > Dodaj pracowników. Można dodawać zarówno pracowników partnerskich, jak i wykonawców.

cam-permissions

  • W wyskakującym okienku kliknij menu rozwijane Pracownicy partnera i wybierz użytkowników, których chcesz dodać do konta.
   • Kliknij menu rozwijane Szablon uprawnień , aby wybrać zestaw uprawnień, które powinni mieć ci użytkownicy.
  • Kliknij przycisk Dodaj pracowników.
 • Aby przypisać kontrahentów do nowych klientów Partner: w zakładce Kontrahenci najedź kursorem na kontrahenta, którego chcesz dodać do konta HubSpot klienta i kliknij Akcje > Połącz klientów.
  • W wyskakującym okienku kliknij menu rozwijane i wybierz klienta.
  • Kliknij przycisk Potwierdź.

Zaktualizuj uprawnienia użytkownika na koncie HubSpot klienta

Administratorzy Partnera mogą aktualizować uprawnienia pracowników Partnera na koncie klienta z poziomu konta Partnera. Aby to zrobić:

 • Na koncie Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
 • Dla pracowników i wykonawców: W zakładce Klienci najedź kursorem na klienta, dla którego chcesz edytować uprawnienia użytkownika i kliknij Akcje > Szczegóły.
  • W wyskakującym oknie najedź kursorem na pracownika, którego uprawnienia chcesz edytować i kliknij Akcje > Zmień zestaw uprawnień.

edit-employee-details

  • Kliknij menu rozwijane Zestaw uprawnień i wybierz zestaw uprawnień, który chcesz zastosować do pracownika.
  • Kliknij przycisk Potwierdź.
 • W przypadku wykonawców można również W zakładce Kontrahenci , najedź kursorem na kontrahenta i kliknij Akcje > Szczegóły.
  • W prawym panelu najedź kursorem na klienta i kliknij Akcje > Zmień zestaw uprawnień.
  • Kliknij menu rozwijane Zestaw uprawnień i wybierz zestaw uprawnień, który chcesz zastosować do kontrahenta.
  • Kliknij przycisk Potwierdź.

Administratorzy partnerów mogą dodawać lub usuwać tylko te uprawnienia, które mają od innego użytkownika. Na przykład w przypadku, gdy Partner Admin nie ma uprawnień dostępu do raportów:

 • Jeśli doda pracownika lub zmieni zestaw uprawnień pracownika, pracownik nie będzie miał uprawnień dostępu do raportów.
 • Jeśli pracownik ma już uprawnienia dostępu do raportów, nie zostaną one usunięte, gdy Administrator Partnera zmieni jego zestaw uprawnień.

Usuwanie pracowników lub kontrahentów z konta HubSpot klienta

Administratorzy Partnerów mogą usuwać pracowników lub kontrahentów z konta klienta za pośrednictwem konta Partnera. Podczas usuwania personelu Administratorzy Partnerów mogą przeglądać wszystkie zasoby należące do użytkownika.

Jeśli jesteś superadministratorem lub masz uprawnienia do wyświetlania i edytowania pracowników partnerów, możesz dezaktywować lub usunąć dowolnego użytkownika partnera z dowolnego konta klienta. Aby ponownie aktywować użytkownika, musisz być administratorem partnera na koncie klienta.

 • Na koncie Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
 • Przejdź do karty Pracownicy lub Kontrahenci. Karta Pracownicy zawiera listę wszystkich pełnoetatowych pracowników agencji partnerskiej, natomiast karta Kontrahenci zawiera listę wszystkich pracowników partnerskich pracujących nad klientem w imieniu agencji.
  • W przypadku pracowników: Najedź kursorem na pracownika, którego chcesz usunąć z konta klienta i kliknij opcję Dezaktywuj pracownika lub Usuń ze wszystkich klientów.
  • W przypadku wykonawców: Najedź kursorem na kontrahenta, którego chcesz usunąć z konta klienta, i kliknij opcję Usuń kontrahenta z klientów.
 • W kreatorze przejrzyj wszystkie konta klientów, których użytkownikiem jest pracownik Partnera, oraz wszystkie zasoby, których to dotyczy.

partner-employee-1

 • Kliknij przycisk Dalej.
 • Przejrzyj informacje dotyczące usuwania i kliknij Usuń pracownika (w przypadku pracowników) lub Gotowe (w przypadku wykonawców).
Uwaga:
 • Jeśli wszyscy pracownicy na koncie klienta zostali dezaktywowani, jako administrator Partnera możesz ich reaktywować lub usunąć z konta.
 • Jeśli ty (administrator partnera) i wszyscy pracownicy zostali dezaktywowani, każdy pracownik partnera na koncie partnera, który jest superadministratorem lub ma uprawnienia do wyświetlania i edytowania zarządzania pracownikami partnera, może usunąć ciebie i wszystkich innych użytkowników z konta klienta.

Migracja z superadministratora do administratora partnera

Jeśli jesteś już superadministratorem na koncie klienta, możesz zostać administratorem partnera za pośrednictwem konta partnera.

 • Na koncie Partner przejdź do Partner > Client Access Manager.
 • Najedź kursorem na konto klienta, dla którego chcesz zostać administratorem partnerskim i kliknij Zmień na administratora partnerskiego.
 • W wyskakującym oknie kliknij przełącznik Zachowaj uprawnienia do rozliczeń , jeśli chcesz zachować swoje uprawnienia do rozliczeń na koncie klienta po zostaniu administratorem partnerskim.
 • Kliknij przycisk Potwierdź.
Uwaga:
 • Gdy zostaniesz administratorem partnerskim, możesz użyć Menedżera dostępu klienta, aby zmienić innych superadministratorów na administratorów partnerskich.
 • Na koncie klienta musi być co najmniej jeden superadministrator. Jeśli jesteś jedynym superadministratorem na koncie klienta, zmiana siebie lub innych na administratora partnerskiego nie będzie możliwa.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.