Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tracking Code

Dostosuj ustawienia śledzenia plików cookie i powiadomienia o polityce prywatności

Data ostatniej aktualizacji: listopada 15, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Super Administratorzy i użytkownicy z uprawnieniami do edycji ustawień witryny mogą dostosować śledzenie plików cookie odwiedzających i banery polityki prywatności, aby zachować zgodność z przepisami UE dotyczącymi plików cookie i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR).

Powiadomienie o prywatności umożliwia odwiedzającym wyrażenie zgody lub rezygnację z bycia śledzonym na koncie HubSpot za pomocą plików cookie. Ta funkcja działa dla wszystkich stron HubSpot, a także dla wszystkich stron zewnętrznych z zainstalowanym kodem śledzenia HubSpot.

Uwaga: podczas gdy HubSpot ma ustawienia śledzenia plików cookie i polityki prywatności, Twój zespół prawny jest najlepszym zasobem, aby udzielić Ci porady dotyczącej zgodności z przepisami dla konkretnych okoliczności biznesowych.


W jaki sposób HubSpot śledzi aktywność odwiedzających witrynę?

HubSpot używa plików cookie do śledzenia odwiedzających witrynę i kontaktów. Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który jest zapisywany w przeglądarce osoby odwiedzającej witrynę. Gdy oprogramowanie HubSpot działa w witrynie internetowej użytkownika, pozostawia w jego przeglądarce plik cookie, który pomaga firmie HubSpot w identyfikacji użytkowników podczas kolejnych wizyt.

Czy powinienem dostosować swoją politykę prywatności?

Jeśli Twoja firma jest obecna w Europie lub jeśli przechowujesz jakiekolwiek dane dotyczące kontaktów w Unii Europejskiej (UE), musisz dostosować swoją politykę prywatności do przepisów UE. UniaEuropejska nakazała krajom członkowskim stworzenie przepisów, które wymagają, aby strony internetowe uzyskiwały zgodę użytkowników końcowych przed przechowywaniem danych na komputerze osoby odwiedzającej stronę. Przepisy te mają na celu pomóc odwiedzającym Twoją stronę internetową chronić swoją prywatność i określić, w jaki sposób ich zachowania w sieci są wykorzystywane przez innych.

Zgodnie z GDPR, jeśli osoba kontaktująca się z Tobą jest obywatelem UE, musi zostać poinformowana, że używasz plików cookie do śledzenia jej (w języku dla niej zrozumiałym), a także musi wyrazić zgodę na śledzenie jej przez pliki cookie.

HubSpot umożliwia ustawienie tej polityki prywatności, pokazanie jej odwiedzającym i poproszenie ich o wyrażenie zgody na pliki cookie w celu zachowania zgodności z przepisami UE.

Skonfiguruj i edytuj swoją politykę plików cookie

Uwaga: tylko Super Administratorzy oraz użytkownicy z uprawnieniami do edycji ustawień strony mogą tworzyć i edytować politykę cookies.

Dostosuj domyślne zasady dotyczące plików cookie

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do sekcji Prywatność i zgoda.
 • Kliknij kartęPliki cookie.
 • Kliknij przycisk Domyślna polityka.
 • W prawym panelu masz następujące opcje:
  • Powiadamiaj odwiedzających, że Twoja witryna używa plików cookie: kliknij, aby włączyć przełącznik w celu wyświetlenia powiadomienia dla odwiedzających, że witryna używa plików cookie.
  • Wymagaj zgody: kliknij, aby włączyć opcję, aby użytkownicy musieli wyrazić zgodę na śledzenie plików cookie.
  • Wyświetlaj pliki cookie według kategorii: kliknij, aby włączyć przełącznik w celu wyświetlenia odwiedzającym plików cookie, które będą umieszczane w ich przeglądarkach według kategorii. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wymagane jest wyrażenie zgody. Dowiedz się więcej o ciasteczkach i ich kategoriach.
 • Jeśli włączysz opcję Powiadom odwiedzających , że Twoja witryna używa plików cookie, możesz dostosować następujące pola:
  • Tekst warunków powiadomień: tekst wyświetlany w banerze prywatności.
  • Etykieta przycisku Akceptuj: tekst przycisku, po kliknięciu którego odwiedzający akceptują warunki banera prywatności.
 • Jeśli masz włączonązarówno opcję Powiadom odwiedzających, że witryna używa plików cookie, jak iWymagaj zgody, możesz również dostosować następujące pola:
  • Etykieta przycisku odrzucenia: tekst przycisku, który odwiedzający klikają, aby odrzucić warunki banera prywatności.
  • Tekst zrzeczenia się: tekst wyświetlany w przypadku, gdy do śledzenia wymagane jest wyrażenie zgody.
 • Jeśli włączysz opcję Wyświetl pliki cookie według kategorii, musisz dostosować poniższe pola dla każdej kategorii plików cookie. Aby edytować te pola dla konkretnej kategorii, kliknij nazwę kategorii plików cookie, aby rozwinąć opcje edycji:
  expand-cookie-category-fields
  • Etykieta przycisku ustawień plików cookie: wprowadź tekst, który odwiedzający może kliknąć w banerze polityki plików cookie, aby wyświetlić pliki cookie według kategorii.
  • Etykieta: dla każdej kategorii wprowadź etykietę, którą chcesz dla tej kategorii. Pojawi się ona w lewym panelu oraz w górnej części prawego panelu w oknie dialogowym polityki plików cookie.
  • Opis: dla każdej kategorii wpisz opis kategorii. Pojawi się on w prawym panelu okna dialogowego zasad korzystania z plików cookie.
  • Przełączana etykieta Zawsze aktywne: w przypadku kategorii Niezbędne pliki cookie wpisz tekst wskazujący, że te pliki cookie będą aktywne. Ponieważ te pliki cookie są niezbędne, odwiedzający nie mogą zrezygnować z tej kategorii, gdy akceptują warunki banera prywatności.
  • Etykietaprzycisku Akceptuj wszystko: wprowadź tekst dla przycisku, który odwiedzający mogą kliknąć, aby zaakceptować wszystkie kategorie plików cookie.
  • Etykieta przyciskuZapisz: tekst przycisku, który odwiedzający mogą kliknąć, aby zapisać swoje preferencje dotyczące plików cookie.

 • Gdy skończysz, kliknij przyciskOpublikuj.
 • Skonfigurowałeś baner polityki cookies, ale nie opublikowałeś go. Aby opublikować politykę, kliknij, aby włączyć przełącznik znajdujący się po prawej stronie polityki. Poniżej tabeli po lewej stronie kliknij link Podgląd powiadomień ,aby zobaczyć, jak polityka prywatności będzie wyświetlana na Twojej stronie.

  deafult-policy-publish-and-preview

Jeśli chcesz umożliwić odwiedzającym cofnięcie zgody na pliki cookie zainstalowane przez baner plików cookie, sprawdź poniższe kroki, aby dodać przycisk ustawień plików cookie. Dowiedz się więcej o wdrażaniu dodatkowych funkcji statusu zgody iusuwania plików cookie w dokumentacji programisty HubSpot.

Uwaga: jeśli korzystasz z narzędzia HubSpot ads, aby dodać piksel do stron z kodem śledzenia HubSpot, baner polityki prywatności będzie automatycznie wyświetlany, gdy piksel zostanie uruchomiony na Twoich stronach. Jeśli wymagasz, aby odwiedzający wyrazili zgodę na śledzenie plików cookie, piksel nie będzie mógł umieszczać żadnych plików cookie, dopóki odwiedzający nie potwierdzi swojej zgody.

Dodaj nową politykę plików cookie (opcjonalnie)

Możesz zdecydować się na wyświetlanie różnych wersji komunikatu o zgodzie na pliki cookie w oparciu o domeny, subdomeny, określone ścieżki URL lub zarówno domeny, jak i ścieżki URL, które określisz. Na przykład, możesz zrezygnować z banera opt-in w witrynie w USA i wymagać banera opt-in tylko w witrynie w UE.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do sekcji Prywatność i zgoda.
 • Kliknij kartęPliki cookie.
 • Ckliknij przycisk Dodaj polisę. W prawym panelu dostępne są następujące opcje:
  • Etykieta polityki: wprowadź tytuł swojego banera prywatności.
  • Domena: wpisz domenę lub subdomenę, w której pojawi się Twój baner. Musi to być wpisane jako domena bez protokołu (np. hubspot.com lub info.hubspot.com jest dopuszczalne, ale nie http://info.hubspot.com).
  • URL Path: ustaw podkatalog dla bardziej ukierunkowanego bannera (np. jeśli francuska wersja Twojej strony jest hostowana w podkatalogu /fr, wpisz fr).
  • Kraje:wyświetlaj baner odwiedzającym z określonych krajów, wybierając kraje docelowe z menu rozwijanego. HubSpot używa adresu IP przeglądarkiodwiedzającego, aby określić kraj, w którym się znajduje.

country-dropdown-cookie-policy-banner

Uwaga:jeśli adres URL strony odpowiada wielu regułom, pierwszeństwo ma reguła najbardziej specyficzna (w kolejności od najbardziej do najmniej specyficznej: (pod)domena i ścieżka URL, ścieżka URL, (pod)domena, a następnie domyślna reguła). Na przykład, możesz mieć trzy reguły dla następujących domen i ścieżek URL: info.hubspot.com, info.hubspot.com/fr oraz /fr. Osoba odwiedzająca stronę info.hubspot. com/fr/offer zobaczy politykę info.hubspot . com/fr, natomiast osoba odwiedzająca stronę info.hubspot. com/fr zobaczy politykę dla ścieżki URL /fr .

 • Kliknij przycisk Dalej. Teraz możesz dostosować powiadomienia dla swoich odwiedzających.
  • Powiadamiaj odwiedzających, że Twoja witryna używa plików cookie: kliknij, aby włączyć ten przełącznik w celu wyświetlenia powiadomienia dla odwiedzających, że Twoja witryna używa plików cookie. Jeśli ta opcja jest włączona, kliknij menu rozwijane Wybierz język poniżej, aby wybrać język dla powiadomienia. Następnie możesz dostosować swoje powiadomienie.
  • Wymagaj wyrażenia zgody: kliknij, aby włączyćwymóg wyrażenia zgody na śledzenie plików cookie przez użytkowników.
  • Wyświetl ciasteczka według kategorii: kliknij, aby włączyć przełącznik w celu pokazania odwiedzającym ciasteczek, które będą umieszczane w ich przeglądarkach według kategorii. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wymagane jest wyrażenie zgody. Dowiedz się więcej o plikach cookie i ich kategoriach.
 • Jeśli włączysz opcję Powiadom odwiedzających , że Twoja witryna używa plików cookie, możesz dostosować następujące pola:
  • Tekst warunków powiadomień: tekst wyświetlany w banerze prywatności.
  • Etykieta przycisku Akceptuj: tekst przycisku, po kliknięciu którego odwiedzający akceptują warunki banera prywatności.
 • Jeśli masz włączonąopcję Powiadom odwiedzających, że witryna używa plików cookie iWymagaj zgody, możesz również dostosować następujące pola:
  • Etykieta przycisku odrzucenia: tekst przycisku, który odwiedzający klikają, aby odrzucić warunki banera prywatności.
  • Tekst zastrzeżenia: tekst wyświetlany, jeśli wymagane jest wyrażenie zgody na śledzenie.
 • Jeśli włączysz przełącznik Wyświetl ciasteczka według kategorii, musisz dostosować poniższe pola dla każdej kategorii ciasteczek. Aby edytować te pola dla konkretnej kategorii, kliknij nazwę kategorii plików cookie, aby rozwinąć opcje edycji:
  expand-cookie-category-fields
  • Etykieta przycisku ustawień plików cookie: wprowadź tekst, który odwiedzający może kliknąć w banerze polityki plików cookie, aby wyświetlić pliki cookie według kategorii.
  • Etykieta: dla każdej kategorii wprowadź etykietę, którą chcesz dla tej kategorii. Pojawi się ona w lewym panelu oraz w górnej części prawego panelu w oknie dialogowym polityki plików cookie.
  • Opis: dla każdej kategorii wpisz opis kategorii. Pojawi się on w prawym panelu okna dialogowego zasad korzystania z plików cookie.
  • Etykieta przełącznika Zawsze aktywne: w przypadku kategorii Niezbędne pliki cookie wprowadź tekst dla prawego górnego przełącznika, aby wyjaśnić, że te niezbędne pliki cookie będą aktywne.
  • Etykietaprzycisku Akceptuj wszystko: wprowadź tekst przycisku, który odwiedzający mogą kliknąć, aby zaakceptować wszystkie kategorie plików cookie.
  • Etykieta przyciskuZapisz: wprowadź tekst dla przycisku, który odwiedzający mogą kliknąć, aby zapisać swoje preferencje dotyczące plików cookie.

 • Kiedy skończysz, kliknijOpublikuj.
 • Polityka cookies jest teraz opublikowana. Aby nie publikować zasad, aby nie pojawiały się w Twojej witrynie, kliknij, aby wyłączyć przełącznik.
 • Poniżej tabeli po lewej stronie kliknij link Podgląd powiadomienia ,aby zobaczyć, jak polityka prywatności będzie wyświetlana na Twojej stronie.

  deafult-policy-publish-and-preview-1

Jeśli chcesz, aby odwiedzający mogli dalej edytować swoją zgodę, możesz współpracować z programistą, aby wdrożyć tę funkcjonalność za pomocą interfejsu API HubSpot Tracking Code. Dowiedz się więcej o wdrażaniu dodatkowych funkcjistatusu zgodyiusuwania plików cookie w dokumentacji dla programistów.

Jeśli chcesz umożliwić odwiedzającym cofnięcie zgody na ciasteczka instalowane przez baner ciasteczek, sprawdź poniższe kroki, aby dodać przycisk ustawień ciasteczek.

Uwaga: jeśli korzystasz z narzędzia HubSpot ads, aby dodać piksel do stron z kodem śledzenia HubSpot, a Twoja polityka dotycząca plików cookie wymaga od odwiedzających wyrażenia zgody na śledzenie plików cookie, piksel będzie umieszczał pliki cookie tylko wtedy, gdy odwiedzający potwierdzi swoją zgodę na banerze polityki prywatności.

Dostosuj styl banera

Dostosuj kolory i styl swojego banera polityki cookies.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do sekcji Prywatność i zgoda.
 • Kliknij kartęPliki cookie.
 • WybierzGórna lubDolna pozycja banera, w zależności od tego, gdzie chcesz, aby baner pojawił się na Twojej stronie.
 • Wybierz kolor banera, wybierając kolor domyślny lub wybierając kolor niestandardowy. Wybrane kolory są określane przez kolory Twojej marki.
 • W lewym dolnym rogu kliknijZapisz.

cookie-policy-style-and-preview

Dezaktywacja plików cookie na niektórych stronach

Możesz dezaktywować pliki cookie na określonych stronach, w oparciu o adres URL.Nie spowoduje to usunięcia istniejących plików cookie ustawionych na innych stronach, ale zapobiegnie umieszczaniu nowych plików cookie na tych stronach.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do sekcji Prywatność i zgoda.
 • Kliknij kartęPliki cookie.
 • Ckliknij przycisk Dodaj polisę. W prawym panelu dostępne są następujące opcje:
  • Etykieta polityki: wprowadź tytuł dla tej polityki, która będzie dezaktywować pliki cookie na podanej ścieżce URL.
  • Domena: wprowadź domenę lub subdomenę, w której pliki cookie będą dezaktywowane. Musi to być wpisane jako domena bez protokołu (np. hubspot.com lub info.hubspot. com jest dopuszczalne, ale nie http://info.hubspot.com).
  • URL Path: ustaw podkatalog, aby dokładniej określić, gdzie ciasteczka będą dezaktywowane (np. jeśli chcesz dezaktywować ciasteczka na wszystkich stronach w podkatalogu /private, wpisz /private).
 • Wybierz opcję Dezaktywuj pliki cookie. Spowoduje to dezaktywację wszystkich plików cookie na tej ścieżce URL.
 • Kliknij przycisk Opublikuj.

Możesz również zapoznać się z dokumentacją programisty HubSpot, aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączania plików cookie.

Dodaj przycisk Ustawienia plików cookie do banera zasad dotyczących plików cookie

Dodanie przycisku umożliwiającego odwiedzającym ponowne otwarcie banera polityki plików cookie i cofnięcie zgody na pliki cookie wdrożone lub załadowane przez baner polityki plików cookie:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do sekcji Prywatność i zgoda.
 • Kliknij kartęPliki cookie.
 • W sekcji przycisku ustawień plików cookie kliknij przycisk Kopiuj, aby skopiować kod.
 • Dodaj kod do stron witryny, które posiadają kod śledzenia HubSpot, gdzie chcesz, aby pojawił się przycisk ustawień plików cookie.

Jeśli chcesz zainstalować kod na wszystkich stronach, większość systemów zarządzania treścią może zainstalować kod na wszystkich stronach witryny, np. w pliku stopki, do którego odwołują się wszystkie strony. W HubSpot, możesz dodać kod do stopki HTML wszystkich stron w określonej domenie. Zaleca się, abywiadczyć się z programistą, aby ustalić, jak to zrobić w przypadku witryn zewnętrznych.

Proszę zwrócić uwagę: jeśli Wymóg opt-in nie jest włączone dla polityki cookies, po zamknięciu banera polityki cookies w przeglądarce nie można go ponownie otworzyć. Dzieje się tak dlatego, że jeśli polityka nie wymaga od odwiedzających opt-in, nie ma zgody opt-in, którą musieliby cofnąć lub zaktualizować.

Zrozumienie sposobu interakcji kontaktów z banerem polityki cookies

Jeśli odwiedzający zaakceptuje Twoją politykę prywatności, możesz śledzić go za pomocą ustawień plików cookie, które skonfigurowałeś na swoim koncie. Jeśli odwiedzający odrzuci Twoją politykę prywatności, nie będzie on śledzony za pomocą plików cookie.

Uwaga: baner polityki plików cookie blokuje pliki cookie HubSpot oraz pliki cookie z integracji HubSpot, w tym Google Analytics i Google Tag Manager. HubSpot może zablokować te pliki cookie tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z tych integracji. HubSpot nie może automatycznie blokować plików cookie pochodzących ze skryptów umieszczanych na stronie ręcznie.

HubSpot nie jest w stanie kontrolować plików cookie umieszczanych przez inne skrypty w witrynie użytkownika. Dowiedz się więcej o korzystaniu z banera dla skryptów innych firm.

Po wejściu kontaktów w interakcję z Twoim banerem polityki cookies, możesz przeglądać interakcje pojedynczego kontaktu, tworzyć listy kontaktów na podstawie ich interakcji oraz raportować interakcje.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.