Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Tracking Code

Dostosowanie ustawień śledzenia plików cookie i powiadomienia o polityce prywatności

Data ostatniej aktualizacji: sierpnia 1, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Super Admini i użytkownicy z uprawnieniami do edycji ustawień witryny mogą dostosować śledzenie plików cookie dla odwiedzających i banery polityki prywatności, aby zachować zgodność z przepisami UE dotyczącymi plików cookie i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR).

Alert prywatności pozwala odwiedzającym zdecydować się lub zrezygnować z bycia śledzonym na Twoim koncie HubSpot za pomocą plików cookie. Ta funkcja działa dla wszystkich stron HubSpot, a także wszelkich stron zewnętrznych z zainstalowanym kodem śledzenia HubSpot.

Uwaga: podczas gdy HubSpot ma ustawienia śledzenia plików cookie i polityki prywatności, Twój zespół prawny jest najlepszym zasobem, który może udzielić Ci porady dotyczącej zgodności z przepisami dla konkretnych okoliczności biznesowych.


W jaki sposób HubSpot śledzi aktywność użytkowników witryny?

HubSpot używa plików cookie do śledzenia odwiedzających witrynę i kontaktów. Plik cookie to niewielki plik tekstowy, który jest zapisywany w przeglądarce osoby odwiedzającej witrynę. Gdy oprogramowanie HubSpot działa w witrynie internetowej, pozostawia w przeglądarkach użytkowników plik cookie, który umożliwia firmie HubSpot identyfikację tych osób podczas kolejnych wizyt.

Czy powinienem dostosować swoją politykę prywatności?

Jeśli Twoja firma jest obecna w Europie lub jeśli przechowujesz jakiekolwiek dane dotyczące kontaktów w Unii Europejskiej (UE), musisz dostosować swoją politykę prywatności do przepisów UE. UE nakazała krajom członkowskim stworzenie przepisów, które wymagają od stron internetowych uzyskania zgody użytkowników końcowych przed przechowywaniem danych na komputerze osoby odwiedzającej stronę. Przepisy te mają na celu pomóc osobom odwiedzającym Twoją stronę internetową w ochronie ich prywatności i określeniu, w jaki sposób ich zachowania w sieci są wykorzystywane przez innych.

Zgodnie z GDPR, jeśli osoba kontaktująca się z Tobą jest obywatelem UE, musi zostać poinformowana o tym, że używasz plików cookie do jej śledzenia (w zrozumiałym dla niej języku), a także musi wyrazić zgodę na bycie śledzonym przez pliki cookie.

HubSpot umożliwia ustawienie tej polityki prywatności, pokazanie jej odwiedzającym i skłonienie ich do wyrażenia zgody na dopuszczenie plików cookie w celu zachowania zgodności z przepisami UE.

Skonfiguruj i edytuj swoją politykę dotyczącą plików cookie

Uwaga: tylko Super Administratorzy i użytkownicy z uprawnieniami do edycji ustawień strony mogą ustawiać i edytować politykę cookies.

Dostosuj domyślne zasady dotyczące plików cookie

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do Prywatność i zgoda.
 • Kliknij kartę Pliki cookie.
 • Kliknij opcję Default policy.
 • W prawym panelu masz następujące opcje:
  • Powiadamiajodwiedzających, że Twoja witryna używa plików cookie: kliknij, aby włączyć przełącznik w celu wyświetlenia powiadomienia dla odwiedzających, że Twoja witryna używa plików cookie.
  • Wymagaj zgody: kliknij, aby włączyć przełącznik w celu wymagania od użytkowników zgody na śledzenie plików cookie.
  • Wyświetlanie plików cookie według kategorii: kliknij, aby włączyć przełącznik w celu pokazania odwiedzającym plików cookie, które zostaną umieszczone w ich przeglądarce według kategorii. Jest to dostępne tylko wtedy, gdy wymagane jest wyrażenie zgody. Dowiedz się więcej o plikach cookie i ich kategoriach.
 • Jeśli włączysz przełącznik Powiadom odwiedzających, że Twoja witryna używa plików cookie, możesz dostosować następujące pola:
  • Tekst warunków powiadamiania: tekst wyświetlany w Twoim banerze prywatności.
  • Etykieta przycisku Akceptuj: tekst przycisku, który odwiedzający klikają, aby zaakceptować warunki banera prywatności.
 • Jeśli masz włączoną zarówno opcję Powiadom odwiedzających, że Twoja witryna używa plików cookie, jak i Wymagaj opt-in , możesz również dostosować następujące pola:
  • Etykieta przycisku Decline: tekst przycisku odwiedzający klikają, aby odrzucić warunki banera prywatności.
  • Tekst zrzeczenia się: tekst wyświetlany, jeśli wymagana jest zgoda na śledzenie.
 • Jeśli włączysz przełącznik Wyświetlanie plików cookie według kategorii, musisz dostosować następujące pola dla każdej kategorii plików cookie. Aby edytować te pola dla określonej kategorii, kliknij nazwę kategorii plików cookie, aby rozwinąć opcje edycji:
  expand-cookie-category-fields
  • Etykieta przycisku ustawień plików cookie: wprowadź tekst, który odwiedzający może kliknąć w banerze polityki plików cookie, aby wyświetlić pliki cookie według kategorii.
  • Etykieta: dla każdej kategorii wprowadź etykietę, którą chcesz dla kategorii. Pojawi się ona w lewym panelu i górnej części prawego panelu w oknie dialogowym polityki plików cookie.
  • Opis: dla każdej kategorii wprowadź opis dla kategorii. Pojawi się on w prawym panelu okna dialogowego zasad dotyczących plików cookie.
  • Zawsze aktywna etykieta przełączana: dla kategorii Niezbędne pliki cookie wprowadź tekst wskazujący, że te pliki cookie będą aktywne. Ponieważ te pliki cookie są niezbędne, odwiedzający nie mogą zrezygnować z tej indywidualnej kategorii, gdy akceptują warunki Twojego banera prywatności.
  • Etykieta przyciskuAkceptuj wszystko: wprowadź tekst dla przycisku, który odwiedzający mogą kliknąć, aby zaakceptować wszystkie kategorie plików cookie.
  • Etykieta przyciskuZapisz: wprowadź tekst dla przycisku, który odwiedzający mogą kliknąć, aby zapisać swoje preferencje dotyczące plików cookie.

 • Kiedy skończysz, kliknij Publish.
 • Skonfigurowałeś baner polityki cookies, ale nie opublikowałeś go. Aby opublikować politykę, kliknij, aby włączyć przełącznik znajdujący się po prawej stronie polityki. Poniżej tabeli po lewej stronie kliknij link Podgląd powiadomienia ,aby zobaczyć, jak polityki prywatności pojawią się na Twojej stronie.

  deafult-policy-publish-and-preview

Jeśli chcesz umożliwić odwiedzającym cofnięcie zgody na pliki cookie zainstalowane przez baner plików cookie, sprawdź poniższe kroki, aby dodać przycisk ustawień plików cookie. Dowiedz się więcej o wdrażaniu dodatkowych funkcji statusu zgody i usuwania plików cookie w dokumentacji deweloperskiej HubSpot.

Uwaga: jeśli korzystasz z narzędzia HubSpot ads, aby dodać piksel do stron z kodem śledzenia HubSpot, baner polityki prywatności będzie automatycznie wyświetlany, gdy piksel zostanie uruchomiony na Twoich stronach. Jeśli wymagasz od odwiedzających zgody na śledzenie plików cookie, piksel nie będzie mógł umieścić żadnych plików cookie, dopóki odwiedzający nie potwierdzi swojej zgody.

Dodaj nową politykę cookies (opcjonalnie)

Możesz zdecydować się na wyświetlanie różnych wersji komunikatu o zgodzie na korzystanie z plików cookie w oparciu o określone przez Ciebie domeny, subdomeny, określone ścieżki URL lub zarówno domeny, jak i ścieżki URL. Na przykład możesz zrezygnować z banera opt-in dla witryny w USA, a wymagać banera opt-in tylko dla witryny w UE.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do Prywatność i zgoda.
 • Kliknij kartę Pliki cookie.
 • Ckliknij Dodaj politykę. W prawym panelu masz do dyspozycji następujące opcje:
  • Etykieta polityki: wprowadź tytuł swojego banera prywatności.
  • Domena: wprowadź domenę lub subdomenę, w której pojawi się Twój baner. Musi to być wpisane jako domena bez protokołu (np. hubspot.com lub info.hubspot.com jest dopuszczalne, ale nie http://info.hubspot.com).
  • URL Path: ustaw podkatalog dla bardziej ukierunkowanego baneru (np. jeśli francuska wersja Twojej strony jest hostowana w podkatalogu /fr, wpisz fr).
  • Kraje:wyświetlaj baner odwiedzającym z określonych krajów, wybierając kraje docelowe z menu rozwijanego. HubSpot używa adresu IP przeglądarki odwiedzającego, aby określić, w jakim kraju się znajduje.

country-dropdown-cookie-policy-banner

Uwaga:jeśli adres URL strony odpowiada wielu regułom, pierwszeństwo ma reguła najbardziej specyficzna (w kolejności od najbardziej do najmniej specyficznej: (pod)domena i ścieżka URL, ścieżka URL, (pod)domena, a następnie reguła domyślna). Na przykład, możesz mieć trzy reguły dla następujących domen i ścieżek URL: info.hubspot.com, info.hubspot.com/fr, i /fr. Osoba odwiedzająca stronę info.hubspot. com/fr/offer zobaczy politykę info.hubspot.com/fr, natomiast osoba odwiedzająca stronę info. hubspot.com /fr zobaczy politykę dla ścieżki URL /fr .

 • Kliknij Dalej. Teraz możesz dostosować powiadomienia dla swoich gości.
  • Powiadom odwiedzających, że Twoja witryna używa plików cookie: kliknij, aby włączyć przełącznik, aby wyświetlić powiadomienie dla odwiedzających, aby pokazać, że Twoja witryna używa plików cookie. Jeśli jest to włączone, kliknij menu rozwijane Wybierz język poniżej, aby wybrać język powiadomienia. Następnie możesz dostosować swoje powiadomienie.
  • Wymagaj zgody: kliknij, aby włączyć ten przełącznik, aby wymagać od użytkowników zgody na śledzenie plików cookie.
  • Wyświetlanie plików cookie według kategorii: kliknij, aby włączyć przełącznik w celu pokazania odwiedzającym plików cookie, które zostaną umieszczone w ich przeglądarce według kategorii. Jest to dostępne tylko wtedy, gdy wymagane jest wyrażenie zgody. Dowiedz się więcej o plikach cookie i ich kategoriach.
 • Jeśli włączysz przełącznik Powiadom odwiedzających, że Twoja witryna używa plików cookie, możesz dostosować następujące pola:
  • Tekst warunków powiadamiania: tekst wyświetlany w Twoim banerze prywatności.
  • Etykieta przycisku Akceptuj: tekst przycisku, który odwiedzający klikają, aby zaakceptować warunki banera prywatności.
 • Jeśli masz włączone zarówno Powiadom odwiedzających, że Twoja witryna używa plików cookie, jak i Wymagaj opt-in , możesz również dostosować następujące pola:
  • Etykieta przycisku Decline: tekst przycisku odwiedzający klikają, aby odrzucić warunki banera prywatności.
  • Tekst zrzeczenia się: tekst wyświetlany, jeśli wymagana jest zgoda na śledzenie.
 • Jeśli włączysz przełącznik Wyświetlanie plików cookie według kategorii, musisz dostosować następujące pola dla każdej kategorii plików cookie. Aby edytować te pola dla określonej kategorii, kliknij nazwę kategorii plików cookie, aby rozwinąć opcje edycji:
  expand-cookie-category-fields
  • Etykieta przycisku ustawień plików cookie: wprowadź tekst, który odwiedzający może kliknąć w banerze polityki plików cookie, aby wyświetlić pliki cookie według kategorii.
  • Etykieta: dla każdej kategorii wprowadź etykietę, którą chcesz dla kategorii. Pojawi się to w lewym panelu i górnej części prawego panelu w oknie dialogowym polityki plików cookie.
  • Opis: dla każdej kategorii wprowadź opis dla kategorii. Pojawi się on w prawym panelu okna dialogowego zasad dotyczących plików cookie.
  • Etykieta przełącznika Zawsze aktywne: w przypadku kategorii Niezbędne pliki cookie wprowadź tekst dla górnego prawego przełącznika, aby wyjaśnić, że te niezbędne pliki cookie będą aktywne.
  • Etykietaprzycisku Akceptuj wszystko: wprowadź tekst dla przycisku, który odwiedzający mogą kliknąć, aby zaakceptować wszystkie kategorie plików cookie.
  • Etykieta przyciskuZapisz: wprowadź tekst dla przycisku, który odwiedzający mogą kliknąć, aby zapisać swoje preferencje dotyczące plików cookie.

 • Kiedy skończysz, kliknijOpublikuj.
 • Polityka cookies została opublikowana. Aby nie publikować polityki, aby nie pojawiała się na Twojej stronie, kliknij, aby wyłączyć przełącznik.
 • Poniżej tabeli po lewej stronie kliknij link Preview Notification ,aby zobaczyć, jak polityki prywatności pojawią się na Twojej stronie.

  deafult-policy-publish-and-preview-1

Jeśli chcesz umożliwić odwiedzającym dalszą edycję zgody, możesz współpracować z programistą, aby wdrożyć tę funkcjonalność za pomocą interfejsu API HubSpot Tracking Code. Dowiedz się więcej o wdrażaniu dodatkowych funkcji statusu zgody i usuwania plików cookie w dokumentacji dla programistów.

Jeśli chcesz umożliwić odwiedzającym cofnięcie zgody na pliki cookie zainstalowane przez baner plików cookie, sprawdź poniższe kroki, aby dodać przycisk ustawień plików cookie.

Uwaga: jeśli korzystasz z narzędzia HubSpot ads, aby dodać piksel do stron z kodem śledzenia HubSpot, a Twoja polityka dotycząca plików cookie wymaga od odwiedzających wyrażenia zgody na śledzenie plików cookie, piksel będzie umieszczał pliki cookie dopiero wtedy, gdy odwiedzający potwierdzi swoją zgodę na banerze polityki prywatności.

Dostosuj styl banera

Dostosuj kolory i styl swojego banera polityki cookies. W trakcie wprowadzania zmian, po prawej stronie opcji stylu bannera możesz zobaczyć podgląd bannera.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do Prywatność i zgoda.
 • Kliknij kartę Pliki cookie.
 • Wybierz pozycję baneruTop lub Bottom w zależności od tego, gdzie chcesz, aby baner pojawił się na Twojej stronie.
 • Wybierz kolor dla banera, wybierając domyślny kolor lub wybierając niestandardowy kolor. Wybrane kolory są określane przez kolory Twojej marki.
 • Domyślnie baner nie będzie zawierał opcji zwolnienia. Aby dodać przycisk zamknięcia do banera, kliknij, aby włączyć przełącznik przycisku Zamknij.
 • W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

cookie-banner-close-button

Dezaktywacja plików cookie na niektórych stronach

Możesz wyłączyć pliki cookie na określonych stronach, na podstawie adresu URL. Nie spowoduje to usunięcia istniejących plików cookie ustawionych na innych stronach, ale zapobiegnie upuszczaniu nowych plików cookie na tych stronach.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do Prywatność i zgoda.
 • Kliknij kartę Pliki cookie.
 • Ckliknij Dodaj politykę. W prawym panelu masz do dyspozycji następujące opcje:
  • Etykieta polityki: wprowadź tytuł dla tej polityki, która będzie dezaktywować pliki cookie na podanej ścieżce URL.
  • Domena: wprowadź domenę lub subdomenę, w której pliki cookie zostaną wyłączone. Musi to być wpisane jako domena bez protokołu (np. hubspot.com lub info.hubspot.com jest dopuszczalne, ale nie http://info.hubspot.com).
  • URL Path: ustaw podkatalog, aby bardziej konkretnie skierować się tam, gdzie pliki cookie zostaną wyłączone (np. jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie na wszystkich stronach w podkatalogu /private, wpisz /private).
 • Wybierz opcję Dezaktywuj pliki cookie. Spowoduje to dezaktywację wszystkich plików cookie na tej ścieżce URL.
 • Kliknij przycisk Opublikuj.

Możesz również zapoznać się z dokumentacją deweloperską firmy HubSpot, aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączania plików cookie.

Dodaj przycisk Ustawienia plików cookie do banera polityki plików cookie

Dodanie przycisku umożliwiającego odwiedzającym ponowne otwarcie baneru polityki cookies i cofnięcie zgody na pliki cookies wdrażane lub ładowane przez baner polityki cookies:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do Prywatność i zgoda.
 • Kliknij kartę Pliki cookie.
 • W sekcji przycisku ustawień plików cookie kliknij przycisk Copy, aby skopiować kod.
 • Dodaj kod do stron swojej witryny, które mają kod śledzenia HubSpot, gdzie chcesz, aby pojawił się przycisk ustawień plików cookie.

Jeśli chcesz zainstalować kod na wszystkich stronach, większość systemów zarządzania treścią może zainstalować kod do wszystkich stron w witrynie, takich jak plik stopki, do którego odwołują się wszystkie strony. W HubSpot możesz dodać kod do stopki HTML wszystkich stron w określonej domenie. Zaleca się, aby skonsultowaćwiadać z programistą, aby ustalić, jak to zrobić w przypadku witryn zewnętrznych.

Proszę zwrócić uwagę: jeśli strona Wymagaj "opt-in nie jest włączone dla polityki cookies, po zamknięciu banera polityki cookies w przeglądarce nie można go ponownie otworzyć. Dzieje się tak dlatego, że jeśli polityka nie wymaga od odwiedzających zgody opt-in, nie ma zgody opt-in, którą musieliby cofnąć lub zaktualizować.

Zrozumienie sposobu interakcji kontaktów z banerem polityki cookies

Jeśli odwiedzający zaakceptuje Twoją politykę prywatności, możesz go śledzić za pomocą ustawień plików cookie, które skonfigurowałeś na swoim koncie. Jeśli odwiedzający odrzuci Twoją politykę prywatności, nie będzie on śledzony za pomocą plików cookie.

Uwaga: baner polityki cookies blokuje pliki cookies HubSpot oraz pliki cookies z integracji HubSpot, w tym Google Analytics i Google Tag Manager. HubSpot może zablokować te pliki cookie tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z tych integracji. HubSpot nie może automatycznie blokować plików cookie ze skryptów umieszczanych ręcznie na stronie.

HubSpot nie jest w stanie kontrolować plików cookie umieszczanych przez inne skrypty na Twojej stronie. Dowiedz się więcej o używaniu banera dla skryptów innych firm.

Po wejściu kontaktów w interakcję z Twoim banerem polityki cookies, możesz przeglądać interakcje pojedynczego kontaktu, tworzyć listy kontaktów na podstawie ich interakcji oraz raportować interakcje.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.