Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
ads

Felsöka problem med annonsspårning

Senast uppdaterad: januari 20, 2023

Annonsblockerare kan blockera en del av innehållet på den här sidan. För att förhindra detta, pausa annonsblockeraren medan du bläddrar i kunskapsbasen.

Gäller för:

Alla produkter och planer

När du har anslutit ditt annonskonto till HubSpot och aktiverat automatisk spårning försöker HubSpot tillämpa spårning på alla annonser på annonskontot.

Om HubSpot inte kan spåra någon av dina annonser visas ett fel på din annonsinstrumentpanel. När du har granskat och löst dessa fel försöker HubSpot tillämpa spårningsmallen igen inom 15 minuter.

Observera: Annonsnätverkens gränssnitt uppdateras ofta, och även om HubSpot övervakar dessa ändringar noga, stämmer skärmdumparna nedan kanske inte alltid överens med vad du ser i ditt annonskonto.

Identifiera och granska dina fel i annonsspårningen

För att granska dina fel i annonsspårningen:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Annonser.
 • Granska dina annonskampanjer för att se om det finns några spårningsfel. Klicka sedan på kampanjens namn.
 • Leta upp annonsgruppen eller annonsuppsättningen som innehåller annonsen med ett spårningsproblem. Klicka på namnet på annonsgruppen eller annonsuppsättningen.
 • Håll muspekaren över varningen och klicka på Visa fel.
 • I den högra panelen kan du se vilka fel som finns och vilka åtgärder som ska vidtas för att lösa dem.

Allmänna fel

Fel Åtgärder för att lösa problemet

Annonsverktyget laddas inte

Om du har problem med att ladda annonsinnehåll eller annonsverktyget beror det troligen på att du har installerat annonsblockerare i din webbläsare. Annonsblockerare som Ghostery eller AdBlock kan förhindra att annonsverktyget laddas.

För att lösa det här felet ska du kontrollera din webbläsare och inaktivera eventuella annonsblockerare och sedan försöka ladda annonsverktyget igen.

Automatisk spårning är avstängd

När du ansluter ditt annonskonto kommer HubSpot att uppmana dig att aktivera automatisk spårning för dina annonser. Om du stänger av automatisk spårning kan HubSpot inte tilldela kontakter till dina annonser.

Om du vill undvika det här felet ska du återaktivera automatisk spårning i inställningarna för HubSpot Ads.

Otillräckliga tillstånd

Det här felet visas när användaren som ursprungligen anslöt annonskontot till HubSpot inte har tillräckliga behörigheter för kontot eller företagssidan. Generellt sett behöver den anslutande användaren administratörsbehörighet.

För att lösa det här problemet ska du se till att användaren har tillräckliga behörigheter för Facebook Ads-, Google Ads- eller LinkedIn Ads-kontot och tillräckliga behörigheter för den relevanta Facebook- eller LinkedIn-affärssidan.

Omdirigerade annons-URL:er

Omdirigerade webbadresser är inte kompatibla med HubSpot:s annonsspårning. När en URL omdirigeras förloras alla bifogade spårningsparametrar. För att lösa det här problemet ska du använda den fullständiga, slutliga webbadressen för varje annons. Använd inte klickspårningstjänster som kräver en omdirigering.

Några vanliga omdirigeringssituationer är följande:

 • Länkförkortningstjänster, t.ex. bit.ly och hub.ly.
 • Tjänster för spårning av klick som kräver en omdirigering.
 • URL:er som omdirigerar från en http- till en https-version av din sida.

Vi kan inte spåra dina annonser just nu. Vi kommer automatiskt att försöka igen varje dag.

Det här felet visas när HubSpot inte kan tillämpa spårning på din annons, men ingen ytterligare information finns tillgänglig från annonsnätverket. Om felet inte löser sig självt efter en viss tid kan du kontakta HubSpot Support.

Det går inte att spåra den här kampanjtypen

Det här felet visas när annonsnätverkets API-begränsningar hindrar HubSpot från att spåra annonskampanjen. På grund av dessa begränsningar kan HubSpot inte spåra följande kampanjtyper:
 • Facebook Messenger-kampanjer
 • Facebook-kampanjer som konfigurerats för att visas i Instagram Feed, Instagram Explore eller Instagram Stories.
 • Facebook-kampanjer som inte länkar till en extern webbplats.
 • LinkedIn-kampanjer som konfigurerats för att använda något av följande annonsformat: Karusellbildsannons, Videoannons, Textannons, Spotlight-annons eller Meddelandeannons.

Fel i spårningen av Facebook-annonser

Fel Åtgärder för att lösa problemet

För många åtaganden

Facebook använder en algoritm för att optimera annonser i sitt nätverk. För att undvika att störa denna optimering kommer HubSpot inte att tillämpa spårning på annonser som har mer än 20 engagemang. Detta bestäms när du ansluter ditt Facebook-annonseringskonto till HubSpot.

Om du vill lösa det här problemet duplicerar du annonsen för att skapa en ny version utan engagemang. Du kan också manuellt kopiera HubSpots spårningsmall till annonsen i ditt Facebook Ads-konto:
 • Navigera till annonshanteraren på ditt Facebook Ads-konto.
 • Leta upp kampanjen som du vill redigera och klicka sedan på Redigera.
 • Klicka på den specifika annonsen som ska redigeras.
 • I avsnittet Spårning i redigeraren klickar du på Skapa en URL-parameter.
 • Ange var och en av parametrarna från HubSpot-mallen för spårning, men utelämna parametern hsa_src (detta är en variabel som endast kan läggas till via API).
 • Ange rätt numeriska värden för konto-ID, kampanj-ID, annonsuppsättning-ID och annons-ID för parametrarna hsa_acc, hsa_cam, hsa_grp respektive hsa_ad.Ogiltig storlek på grödan

Det här felet uppstår om Facebooks alternativ för horisontell beskärningsstorlek, 1,91:1, väljs när du skapar och konfigurerar annonsens bild. På grund av en begränsning i Facebooks API kan HubSpot inte tillämpa spårning på annonser med detta bildformat.

För att lösa detta kan du beskära bilden i ett externt bildredigeringsverktyg eller välja ett annat beskärningsalternativ för annonsen i ditt annonskonto på Facebook:
 • Navigera till Facebook Ads Manager på ditt Facebook Ads-konto.
 • Leta upp kampanjen för annonsen med spårningsfelet och klicka sedan på Redigera.
 • Klicka på den specifika annonsen med felet i beskärningsstorlek.
 • Klicka på Redigera > Redigera media i avsnittet Annonskreativ i redigeraren.
 • Välj ett nytt beskärningsalternativ i dialogrutan.Fel i spårningen av Google-annonser

Fel Åtgärder för att lösa problemet

HubSpot-spårningsmallen har redigerats

Det här felet visas när spårningsmallen i inställningarna för ditt Google Ads-konto eller din kampanj inte börjar med {lpurl}. Det här problemet kan uppstå när externa klickspårningstjänster, till exempel Clickserve, automatiskt uppdaterar spårningsmallen.

Så här löser du problemet:

 • Inaktivera HubSpots automatiska spårning för det kontot:
  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • Navigera till Marknadsföring > Annonser i den vänstra sidofältets meny.
  • Leta upp ditt Google Ads-konto och klicka för att stänga av automatisk spårning.
 • Använd HubSpot-spårningsmall manuellt i inställningarna för ditt Google Ads-konto:
   • Logga in på ditt Google Ads-konto.
   • Klicka på Inställningar i menyn på vänster sida och sedan på Kontoinställningar.
   • Klicka på Spårning.
   • I fältet Spårningsmall anger du parametrarna nedan och ersätter värdet för hsa_acc med konto-ID för ditt Google Ads-konto, utan bindestreck.
{lpurl}?utm_term={keyword}&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&utm_campaign={_utmcampaign}&hsa_cam={campaignid}&hsa_grp={adgroupid}&hsa_mt={matchtype}&hsa_src={nätverk}&hsa_ad={kreativ}&hsa_acc={ID för konto/kund}&hsa_net=adwords&hsa_kw={nyckelord}&hsa_tgt={måltid}&hsa_ver=3
Anpassad spårning

Det här felet uppstår när anpassade parametrar som lagts till som en del av en tredjepartstjänst stör HubSpot:s annonsspårning. Om du vill konfigurera varje spårningsparameter för ditt annonskonto själv kan du lägga till HubSpot-spårningsmallen manuellt.

Om du vill använda HubSpot-spårningsmallen för att spåra dina annonser måste du ta bort all anpassad spårning på konto-, annonsgrupps- och annonsnivå i ditt Google Ads-konto:
 • Ta bort anpassad spårning från ditt annonskonto:
  • Navigera till kontoinställningarna i ditt Google Ads-konto.
  • Klicka på Inställningar i menyn till vänster i sidofältet och sedan på Kontoinställningar.
  • Klicka på Spårning för att utöka avsnittet.
  • Under Spårningsmall tar du bort den anpassade spårningsmallen eller andra parametrar som du eventuellt har lagt till tidigare.
  • Klicka på Spara.
 • Ta bort anpassade parametrar från annonsgruppen:
  • I ditt Google Ads-konto klickar du på Annonsgrupper i den vänstra menyn.
  • Markera kryssrutorna bredvid de annonsgrupper du vill redigera eller markera den översta kryssrutan för att välja alla annonsgrupper.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Redigera och välj Ändra spårningsmallar.
  • Låt fältet vara tomt och klicka på Tillämpa för att ta bort befintliga spårningsmallar.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Redigera igen och välj Ändra anpassade parametrar.
  • Välj Ta bort parametrar och klicka på Tillämpa för att ta bort ytterligare anpassade parametrar.

 • Ta bort anpassade parametrar från enskilda annonser:
  • Klicka på Annonser och tillägg i vänstermenyn i ditt Google Ads-konto.
  • Markera kryssrutorna bredvid de annonser som du vill redigera, eller markera den översta kryssrutan för att välja alla annonser (rekommenderas).
  • Klicka på rullgardinsmenyn Redigera och välj Ändra spårningsmallar.
  • Låt fältet vara tomt och klicka på Tillämpa för att ta bort befintliga spårningsmallar.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Redigera igen och välj Ändra anpassade parametrar.
  • Välj Ta bort parametrar och klicka på Tillämpa för att ta bort eventuella ytterligare anpassade parametrar.
 • När du har tagit bort all anpassad spårning går du tillbaka till ditt HubSpot-konto och klickar på Uppdatera spårning i sidopanelen Kontaktspårningsfel .


Fel i spårningen av LinkedIn-annonser

Fel Åtgärder för att lösa problemet

Din annons använder delat innehåll eller spårningen har redigerats.

Det här felet uppstår när du har flera annonser som pekar på samma inlägg på din LinkedIn-företagssida.

LinkedIn använder samma identifierare för annonser som gjorts för samma publicerade inlägg, interaktioner kommer endast att hänföras till den första annonsen. För att lösa det här felet kan du prova följande:
 • Skapa en annons för varje befintligt inlägg på din LinkedIn-företagssida.
 • Skapa ett nytt inlägg för varje annons för sponsrat innehåll.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.