Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Använda formulär som inte är från HubSpot

Senast uppdaterad: mars 22, 2023

Gäller för:

Alla produkter och planer

Formulär som inte är från HubSpot är HTML-formulär på din externa webbplats som inte skapades i HubSpot. När du installerar HubSpot-spårningskoden på din externa sida eller använder HubSpot WordPress-pluginet samlas in bidrag till formulär som inte är från HubSpot in i HubSpot.

Om ditt formulär inte samlar in inlagor kan du läsa mer om vanliga problem med formulär som inte är från HubSpot.

För att formulärsändningar ska kunna samlas in i HubSpot måste formuläret:

 • vara ett statiskt HTML-formulär.
 • vara omslutet av HTML <form>-taggar.
 • inte vara i en <iframe>.
 • ha ett inmatningsfält för e-post.

Innan du börjar

När du använder formulär som inte är från HubSpot bör du tänka på följande:

 • Endast 10 000 formulär som inte är från HubSpot kan skapas på ett konto. Om det finns fler än 10 000 icke-Hubspot-formulär kommer Hubspot att avvisa ansökningarna.
 • Formulär som inte är från HubSpot samlas in när en besökare klickar på knappen Skicka. Om det finns validering på det externa formuläret kan detta leda till flera delvisa inlämningar. Om en besökare till exempel försöker skicka in formuläret utan att fylla i ett obligatoriskt fält, måste besökaren ange den obligatoriska informationen och skicka in formuläret igen. I HubSpot samlas båda inlämningarna in, en partiell och en fullständig.
 • Verktyget för formulär som inte är från HubSpot är beroende av spårningskoden. HubSpot kan endast samla in formulärsändningar om spårningskoden laddas framgångsrikt. Om det till exempel finns JavaScript-konflikter på sidan eller om en besökares webbläsares säkerhetstillägg blockerar skript, kommer formuläret inte att samlas in.
 • När du använder andra formulär än HubSpot-formulär kommer alla inlämningar som är kopplade till samma cookie att läggas till i samma kontaktpost. Om en besökare t.ex. skickar in ett visst formulär flera gånger med samma enhet och webbläsare kommer alla inlämningar att hänföras till en enda kontakt, även om varje inlämning använder en annan e-postadress.

Eftersom dessa beteenden beror på externa faktorer kan HubSpot inte förhindra dem. Alternativt kan du överväga att samarbeta med en utvecklare för att ansluta dina formulär som inte är från HubSpot direkt med HubSpot Submit data to a form API eller en befintlig formulärintegration.

Hantera dina inställningar för formulär som inte är från HubSpot

Använd verktyget för icke-HubSpot-formulär för att börja samla in inlämningar på din webbplats så snart inlämningar sker. Verktyget kan identifiera din webbplats externa formulär baserat på <form>-taggen i HTML-koden. Uppgifterna om inlämning av formulär lagras i localStorage och skickas sedan tillbaka till HubSpot för att antingen skapa en ny kontakt eller uppdatera en befintlig kontaktpost med samma e-postadress.

Observera att varje gång du klickar på knappen Skicka på ditt formulär som inte är från HubSpot kommer det att utlösa en formulärsändning i HubSpot. Detta inkluderar fall där en användare inte har fyllt i alla obligatoriska fält och klickar på skicka-knappen, HubSpot kommer att registrera denna åtgärd som en formulärinlämning.

För att aktivera eller inaktivera insamling av information från icke-HubSpot-formulär på dina sidor:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
 • Navigera till Marknadsföring > Formulär i menyn i vänster sidofält.
 • Klicka på fliken Non-HubSpot-formulär.
 • Klicka för att växla på strömbrytaren Samla in data från webbplatsformulär på/av för att aktivera/avaktivera formulär som inte är från HubSpot.
 • Om duvill skicka e-postmeddelanden om formulärsändningar från andra webbplatser än HubSpot anger du e-postadresser för befintliga HubSpot-användare i fältet Skicka e-postmeddelanden för insamlade formulärsändningar till.
 • Om du har tillgång till marknadsföringskontakter klickar du på knappen Sätt nya kontakter som skapats via andra formulär än HubSpot-formulär som marknadsföringskontakter på/av för att ställa in standardmarknadsföringsstatusen för dessa skapade kontakter som marknadsföring/icke-marknadsföring.Mappning av icke-HubSpot-formulärfält och HubSpot-egenskaper

Alla data som skickas in i andra formulärfält än HubSpot-fält kommer endast att matcha egenskaperna för enradiga textfält i HubSpot. Formulärfält som inte ingår i HubSpot kan inte matcha andra fälttyper.

Om det inte går att hitta en motsvarande egenskap av typen textfält med en rad, lagras inte de inlämnade uppgifterna i kontaktregistret. De uppgifter som skickats in för det formulärfältet kommer fortfarande att finnas tillgängliga i data för inlämning av formuläret.

Du kan skapa formulärfält eller etiketter för att matcha HubSpot-standardegenskaper eller skapa en anpassad kontaktegenskap för att matcha namnet eller etiketten för ditt formulärfält.Formulärfält sominte tillhör HubSpot kan dockinte mappas manuellt. HubSpot försöker automatiskt mappa formulärfält till befintliga kontaktegenskaper i HubSpot med hjälp av logik i följande ordning:

 1. Fältnamn med kontaktfastighet Internt namn
 2. fälttetikett med kontaktfastighetens namn
 3. fälttetikett med kontaktfastighetens interna namn
 4. Fältnamn med namn på kontaktegenskap

Observera: Eftersom interna namn på fastigheter endast kan vara alfabetiska, fungerar inte mappning av interna namn på kontaktfastigheter för språk som inte är alfabetiska, t.ex. japanska eller kinesiska. Dessa fält kommer endast att mappas med kontaktfastighetens namn.


Hantera datuminmatningar i textfält i formulär som inte är från HubSpot

Om du använder textfält för att samla in datum i dina externa formulär kan du använda ett dataattribut för att tolka de inlämnade datumvärdena. Vid insamling av formulärsinlämningen standardiseras data i ISO-standarden YYYYY-MM-DD.

Du kan till exempel använda ett dataattribut för att identifiera att det inlämnade värdet är i DD/MM/YYYYYY, eller något annat specificerat datumformat. När blankettinlämningen samlas in och värdet 12/03/2013 skickas till HubSpot kommer det att mappas till motsvarande egenskap i HubSpot i ISO-standarden som 2013-03-12.

Observera: För att använda dataattribut krävs viss kunskap om HTML och tillgång till HTML för ditt formulär som inte tillhör HubSpot.

Så här lägger du till ett dataattribut till ditt formulärfält utanför HubSpot:
 • Från ditt icke-HubSpot-formulär, få tillgång till formulärets HTML.
 • I formulärets datumfält uppdaterar du <input> html-fältet så att det innehåller dataattributet data-hs-cf-date-format och motsvarande datumformat. Detta bör endast användas med textinmatningar som samlar in datumvärden.
  • Om du till exempel samlar in en datumegenskap i formatet MM-DD-YYYYYY skulle inmatningen ha följande format:<input type="text" data-hs-cf-date-format="MM-DD-YYYYY"/>
  • När du ställer in ditt dataattribut kan du använda följande datumformat som stöds:
DDMMYYYYYY DD/MM/YYYYY DD-MM-YYYYYY DD.MM.YYYYY DD MM YYYYY
MMDDYYYYYY MM/DD/YYYYYY MM-DD-YYYYY MM.DD.YYYYY MM DD DD YYYYY
YYYYYYMMDD ÅÅÅÅ/MM/DD ÅÅÅÅÅ-MM-DD YYYYY.MM.DD YYYYY MM DD
ÅÅÅÅDDMM ÅÅÅÅ/DD/MM ÅÅÅÅ-DD-MM YYYYY.DD.MM YYYYY DD MM

Hantera dina formulär som inte är från HubSpot

För att ytterligare hantera dina formulär utanför HubSpot:
 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Infångande av potentiell kund > Formulär.}
 • Klicka på rullgardinsmenyn Formulärtyp uppe till vänster och välj Non-HubSpot.
 • Håll muspekaren över ett icke-HubSpot-formulär och klicka rullgardinsmenyn Åtgärder för att :

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.