Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Exportera dina uppgifter

Senast uppdaterad: juli 12, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Du kan exportera dina poster (t.ex. kontaktposter) i ditt HubSpot-konto. Du kan också visa en lista över ditt kontos tidigare exporter.

Aktiviteter på poster, t.ex. anteckningar eller e-postmeddelanden, kan inte exporteras. För att hämta aktiviteter kan du exportera vissa aktivitetsrapporter eller använda API:et för engagemang.

Exportera poster

 • Navigera till dina poster:
  • Samtal: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Samtal.
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Företag.
  • Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
  • Betalningar: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Handel > Betalningar.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM och väljer sedan det anpassade objektet.
 • Öppna den vy som du vill exportera:
  • I listvynlistViewklickar du på vyns flik eller klickar på + Lägg till vy och väljer sedan vyn i rullgardinsmenyn. Om du vill exportera alla poster för det objektet öppnar du vyn Alla [poster].
  • I vyn grid board (endast deals, tickets eller anpassade objekt) klickar du på rullgardinsmenyn för pipeline och väljer pipeline med den vy du vill exportera, sedan klickar du på rullgardinsmenyn för vy och väljer vyn. Om du vill exportera alla poster i pipelinen öppnar du vyn Alla [poster].
 • För att exportera posterna:
  • I listvynlistView klickar du på Exportera längst upp till höger i tabellen.
export-view
  • I grid tavlan klickar du på Tavlealternativ längst upp till höger på tavlan och väljer sedan Exportera vy.
 • I dialogrutan väljer du format för den exporterade filen genom att klicka på rullgardinsmenyn Filformat och välja format.
 • Om du vill välja språk för kolumnrubrikerna i den exporterade filen klickar du på rullgardinsmenyn Språk för kolumnrubriker och väljer sedan språk. Som standard visar rullgardinsmenyn det standardspråk som du har valt i dina inställningar . Kolumnrubrikerna för standardegenskaperna översätts, men egenskapsvärdena i varje kolumn översätts inte till det valda språket.

export-record-modal

 • Som standard inkluderas endast egenskaperna och associationerna i vyn i filen, och för associationer inkluderar detta upp till tusen associerade poster per associationskolumn. Om du vill redigera vilka egenskaper och associationer som ska ingå klickar du på Anpassa och väljer sedan ett av följande alternativ:
  • Kontakter med flera e-postadresser: markera kryssrutan Inkludera alla e-postadresser för att inkludera alla e-postadresser för kontakter med flera e-postadress er i exportfilen.
  • Företag med flera domäner: markera kryssrutan Inkludera alla domäner för att inkludera alla domännamn för företag med flera domäner i exportfilen.
  • Properties included in export: alternativen inkluderar Properties and associations in your view (default), All properties on records (dvs. inga associationer), eller All properties and associations on records. Ordningen på kolumnerna i exportfilen beror på vilket alternativ du väljer:
  • Associationer som ingår i exporten: alternativen omfattar Upp till 1 000 associerade poster (standard) eller Alla associerade poster (endast CSV-filer).
 • Klicka på Exportera. Du kommer att få ett e-postmeddelande med en nedladdningslänk till din exportfil. Nedladdningslänkar till exportfiler upphör att gälla efter 30 dagar.

Om de poster som du exporterar har associerade poster kommer varje associerat objekt att ha en egen kolumn i filen. Beroende på vilket objekt du exporterar kan du exportera information om associerade kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, anpassade objektposter, radposter, prenumerationer eller betalningar. För varje associerat objekt innehåller den exporterade filen följande rubriker och information:

 • ID:n för associerade [objekt]: ID :n för de associerade posterna. Flera ID-värden separeras med semikolon.
 • Associated [Object]: den associerade postens namn (t.ex. kontaktnamn, företagsnamn etc.). Flera postnamn separeras med semikolon.

Konfigurera ett varningsmeddelande för stor export

Om du är superadministratör kan du ställa in en stor exportvarning så att du vet när användare tar ut postdata från ditt konto. Varje superadministratör kan anpassa sin avisering efter sina egna behov.

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • Navigera till Import & Export i menyn till vänster i sidofältet.
 • Under Export skriver du eller använder pilarna för att justera antalet. Du kommer att få ett meddelande om du exporterar poster som är lika med eller större än det angivna antalet.

export-notification-threshold

Tekniska gränser

Följande förväntas när du slutför exporten av poster:

 • Du kan slutföra upp till 300 exporter inom ett rullande 24-timmarsfönster, och upp till tre exporter samtidigt. Eventuella ytterligare exporter kommer att placeras i kö tills en av de tre samtidiga exporterna har slutförts.
 • Om du slutför en stor export kan det ta några timmar att slutföra exporten och du kan få flera filer levererade i en zip-fil. Flera filer förväntas när du exporterar mer än 1 000 000 rader i CSV- eller XLSX-format, eller mer än 65 535 rader i XLS-format.
Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.