Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Anslut HubSpot och QuickBooks Online

Senast uppdaterad: maj 4, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Anslut ditt HubSpot-konto till QuickBooks Online med datasynkronisering. När du har anslutit dina konton kan du synkronisera kontakter, produkter och fakturor mellan de två systemen. Du kan också se betalningsuppgifter på tidslinjen för affärsposter.

Krav på integration

Anslut integrationen

 • {[local.navMarketplace}}
 • Sök efter QuickBooks Online och välj det i resultatet.
 • Ange dina inloggningsuppgifter för QuickBooks Online och klicka på Installera appen.
Observera:
 • Det är inte möjligt att ansluta ett QuickBooks sandbox-konto till HubSpot.
 • Det rekommenderas att du inaktiverar inställningen för anpassade transaktionsnummer i QuickBooks Online när du använder integrationen eftersom detta kan orsaka fel och problem med synkroniseringen.

Konfigurera dina synkroniseringsinställningar

Så här aktiverar du datasynkronisering:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
 • Klicka på QuickBooks Online.
 • Klicka på Konfigurera din synkning.
 • På sidan Välj ett objekt att synkronisera klickar du på det objekt som du vill synkronisera mellan HubSpot och QuickBooks Online. Du kan synkronisera följande objekt:
HubSpot QuickBooks Online
Kontakt Kund
Produkt Produkter och tjänster
Faktura Faktura


När synkroniseringen är aktiverad synkroniseras data automatiskt mellan de två systemen. När den första synkroniseringen är klar kommer posterna att synkroniseras inom 10 minuter efter en ändring.

Du kan också anpassa dina synkroniseringsinställningar. Läs mer om vilka fält som mappas mellan HubSpot och QuickBooks Online.

Så här stänger du av datasynkronisering:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marketplace i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera, välj Anslutna appar.
 • Klicka på QuickBooks Online
 • Klicka på Åtgärder på det objekt synk som du vill stänga av > Stäng av synk.

Detta förhindrar att poster synkroniseras mellan HubSpot och QuickBooks Online. När synkroniseringen har stängts av kan du klicka på Redigera synkroniseringsinställningar för att aktivera den igen. Eller klicka på Ta bort synkronisering för att ta bort synkroniseringen.

Synkronisera fakturor från HubSpot till QuickBooks Online

Datasynkronisering stöder för närvarande endast en automatisk enkelriktad synkronisering av fakturor från QuickBooks Online till HubSpot. Om du vill synkronisera fakturor från HubSpot till QuickBooks Online använder du åtgärdenSkapa en faktura i ett HubSpot-arbetsflöde.

Läs mer om de andra tillgängliga arbetsflödesåtgärderna för QuickBooks Online.

Visa fakturaobjektet

Fakturor som synkroniserats från eller manuellt lagts till i HubSpot från QuickBooks Online kan visas i HubSpot-faktureringsobjektet. Du kan också skapa anpassade egenskaper för fakturaobjektet. Visa faktureringsobjektet:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
 • Klicka på Kontakter uppe till vänster. I rullgardinsmenyn väljer duFakturor. Då kommer du till din fakturaindexsida.

Fakturor som synkroniserats från QuickBooks Online visas också på fakturakortet i en affärspost.

Skapa anpassade egenskaper för fakturaobjektet:

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på ikonen för inställningar i huvudnavigeringsfältet.
 • Klicka på Egenskaper.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Välj ett objekt och välj Fakturagenskaper.
 • Skapa sedan dina egenskaper.

Faktureringsobjektet kan användas för att segmentera kontakter, utlösa arbetsflöden och skapa anpassade rapporter.

Använda fakturaegenskaper i arbetsflöden och rapporter

När QuickBooks Online-integrationen är installerad kan du skapa arbetsflöden med hjälp av de nya fakturaaffärsegenskaperna som anges nedan. Skapa till exempel ett arbetsflöde som skickar ett uppföljningsmeddelande till kunder som inte har betalat sin faktura på förfallodagen. Eller skapa ett arbetsflöde som skickar ett Slack-meddelande till ditt team varje gång du samlar in en betalning.

Nya egenskaper för affärer inkluderar:

 • Fakturabelopp som fakturerats
 • Fakturamottagare
 • Fakturanummer
 • Fakturastatus
 • Fakturans förfallodag

Använd de nya egenskaperna för fakturaaffärer för att skapa anpassade rapporter så att du har full insyn i de inkomster som ditt team genererar för företaget.

Observera: När du synkroniserar flera fakturor till HubSpot till samma avtalspost kommer egenskaperna ovan att uppdateras av den senast uppdaterade fakturan i Quickbooks.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.