Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Połączenie HubSpot i QuickBooks Online

Data ostatniej aktualizacji: marca 15, 2024

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Połącz swoje konto HubSpot z QuickBooks Online za pomocą synchronizacji danych. Po połączeniu kont możesz synchronizować kontakty i produkty między dwoma systemami, a także synchronizować faktury z Quickbooks Online do HubSpot. Możesz także zobaczyć szczegóły płatności na osi czasu rekordu transakcji.

Wymagania HubSpot

Podłącz aplikację

 • Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz Centrum zasobów.
 • Wyszukaj QuickBooks Online i wybierz go w wynikach.
 • Wprowadź dane logowania do QuickBooks Online i kliknij Zainstaluj aplikację.
Uwaga:

Skonfiguruj ustawienia synchronizacji

Aby włączyć synchronizację danych:

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje..
 • Kliknij QuickBooks Online.
 • Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
 • Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji kliknij obiekt, który chcesz zsynchronizować między HubSpot i QuickBooks Online. Możesz synchronizować następujące obiekty:
HubSpot QuickBooks Online
Kontakt Klient
Produkt Produkty i usługi
Faktura Faktura

Na tej stronie możesz dostosować ustawienia synchronizacji. Dowiedz się więcej o tym, jakie pola są mapowane między HubSpot i QuickBooks Online, i sprawdź zalecane filtry HubSpot dla integracji synchronizacji danych QuickBooks Online.

Po włączeniu synchronizacji dane będą automatycznie synchronizowane między dwoma systemami. Po zakończeniu początkowej synchronizacji rekordy zostaną zsynchronizowane w ciągu 10 minut od zmiany.

Aby wyłączyć synchronizację danych:

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie i dane > Integracje..
 • Kliknij QuickBooks Online.
 • Najedź kursorem na synchronizację obiektów, którą chcesz wyłączyć, a następnie kliknij Więcej i wybierz Wyłącz synchronizację.

quickbooks-turn-off-sync

Zapobiegnie to synchronizacji rekordów między HubSpot i QuickBooks Online. Po wyłączeniu synchronizacji możesz kliknąć Edytuj ustawienia synchronizacji, aby włączyć ją ponownie. Możesz też kliknąć Usuń synchron izację, aby usunąć synchronizację.

Zalecane filtry synchronizacji

Podczas konfigurowania synchronizacji między HubSpot i QuickBooks Online można ustawić filtry dla różnych obiektów, aby zapewnić synchronizację właściwych danych między dwoma systemami. Poniżej znajdują się zalecane przez HubSpot filtry synchronizacji:

 • Kontakty: zaleca się skonfigurowanie dwukierunkowej synchronizacji z następującymi filtrami, aby zapobiec synchronizacji niepotrzebnych kontaktów z HubSpot do QuickBooks Online:
  • QuickBooks Online → HubSpot: Wszyscy klienci
  • HubSpot → QuickBooks Online:
   Co najmniej jedna powiązana faktura ma źródło faktury dowolne z HubSpot

   LUB
   Co najmniej jedna powiązana płatność ma znaną datę/czas utworzenia obiektu.

   quickbooks-online-contact-sync-filter
 • Faktury: zaleca się skonfigurowanie jednokierunkowej synchronizacji z QuickBooks Online do HubSpot z filtrem Created time is after [today's date at 12:00 AM] . Data powinna być ustawiona na bieżący dzień.

  quickbooks-online-data-sync-invoices-filter
 • Produkty: skonfiguruj jednokierunkową synchronizację z QuickBooks Online do HubSpot z domyślnym filtrem(Wszystkie produkty i usługi).

  quickbooks-data-sync-products

Wyświetlanie obiektu faktury

Faktury zsynchronizowane z QuickBooks Online lub ręcznie dodane do HubSpot z QuickBooks Online można przeglądać w obiekcie faktury HubSpot. Można również utworzyć niestandardowe właściwości obiektu faktury. Aby wyświetlić obiekt faktury:

 • Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
 • W lewym górnym rogu kliknij Kontakty. Z rozwijanego menu wybierz opcjęFaktury. Spowoduje to przejście do strony indeksu faktur.

Faktury zsynchronizowane z QuickBooks Online nie zostaną automatycznie powiązane z rekordem HubSpot seal.

Aby utworzyć niestandardowe właściwości obiektu faktury:

 • Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
 • Kliknij Właściwości.
 • Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Właściwości faktury.
 • Następnie utwórz właściwości.

Obiekt faktury może być używany do segmentowania kontaktów, wyzwalania przepływów pracy i tworzenia niestandardowych raportów.

Uwaga: w przypadku synchronizacji wielu faktur z HubSpot do tego samego rekordu transakcji, powyższe właściwości zostaną zaktualizowane przez ostatnio zaktualizowaną fakturę w Quickbooks.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.