Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Wykorzystaj integrację HubSpot z QuickBooks Online

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 6, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Integracja QuickBooks Online z HubSpot umożliwia tworzenie faktur bezpośrednio z rekordu transakcji w HubSpot, przeglądanie informacji o fakturach oraz obserwowanie zdarzeń związanych z płatnościami na osi czasu transakcji.

Zainstaluj integrację

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
 • Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać integrację z QuickBooks Online.
 • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Zainstaluj aplikację.
 • Zaloguj się, używając swoich danych z QuickBooks Online.
 • Po pomyślnym połączeniu integracji zostanie ona wyświetlona na liście w sekcji Podłączone aplikacje.
 • Możesz połączyć wiele kont, przechodząc do ikonyarketplaMarketplace na głównym pasku nawigacyjnym. W obszarzeZarządzaj wybierzopcjęPodłączone aplikacje.
 • Wybierz opcję QuickBooks Online, a następnie kliknij przyciskPołącz konto Quick Books w prawym górnym rogu. Możesz również odłączyć swoje konto, wybierając opcjęRozłącz.
Uwaga:

Korzystanie z integracji

Integracja z QuickBooks Online umożliwia tworzenie faktur na podstawie zapisu transakcji, wyświetlanie informacji o fakturze i jej statusie oraz przeglądanie zdarzeń związanych z płatnościami na osi czasu zapisu transakcji.

Uwaga:
 • Jeśli faktura w QuickBooks jest w innej walucie niż waluta firmowa konta HubSpot, HubSpot nie zsynchronizuje danych faktury z Quickbooks z właściwościami transakcji.
 • Tylko faktury utworzone w HubSpot będą automatycznie widoczne na koncie HubSpot. Aby wyświetlić faktury utworzone w koncie Quickbooks, należy je dodać do HubSpot.

Tworzenie faktur

 • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
 • Kliknij nazwę rekordu transakcji.
 • W prawym panelu, w sekcji Faktury , kliknij przycisk Utwórz fakturę.
create-invoice-quickbooks
 • Jeśli masz kilka kont, wybierz konto QuickBooks z listy rozwijanej i kliknij Dalej.
 • Wybierz, czy chcesz utworzyć fakturę na podstawie istniejącej oferty, czy też utworzyć ją od podstaw.
  • Jeśli wybierzesz opcję Utwórz na podstawie oferty, HubSpot spróbuje dopasować szczegóły oferty do rekordów QuickBook. Jeśli nie można znaleźć pasującego klienta, można wybrać klienta z listy rozwijanej lub kliknąć przycisk Utwórz nowego klienta Quickbooks.

Uwaga: tylko oferty, które zostały opublikowane i nie wygasły, mogą być używane do tworzenia faktur.

  • Jeśli wybierzesz opcję Utwórz od podstaw, HubSpot spróbuje dopasować szczegóły transakcji do rekordów QuickBook. Jeśli nie można znaleźć pasującego klienta, można wybrać klienta z listy rozwijanej lub kliknąć przycisk Utwórz nowego klienta Quickbooks.
 • Kliknij przycisk Next (Dalej).
select-customer-quickbooks
 • Kliknij przycisk Dodaj produkty z QuickBooks , aby wybrać istniejące produkty z QuickBooks do dodania do faktury. Po dodaniu produktów kliknij przycisk Dalej.
add-products-quickbooks
Uwaga:
 • W przypadku kont QuickBook spoza Stanów Zjednoczonych kody podatkowe są wymagane dla każdej pozycji podczas tworzenia faktury.
 • W przypadku amerykańskich kont QuickBook kody podatkowe nie muszą być wysyłane, ponieważ QuickBooks doda je po swojemu.
 • Wybierz Warunki płatności, Data utworzenia faktury oraz Datę wystawienia faktury dla Twojej faktury.
 • W sekcji Napisz wiadomość dla klienta wpisz tekst, który pojawi się na fakturze klienta, a następnie kliknij przycisk Dalej.
invoice-payment-quickbooks
 • Przejrzyj szczegóły swojej faktury. Kliknij przycisk Poprzedni, aby cofnąć się i edytować szczegóły faktury.
 • Aby utworzyć fakturę w programie QuickBooks, kliknij przycisk Utwórz wersję roboczą faktury.
 • Kliknij nazwę faktury w sekcji Faktury, aby wyświetlić podgląd faktury.
 • Twoja faktura jest teraz gotowa do wysłania z konta Quickbooks.

Po utworzeniu faktury zostanie ona oznaczona jednym z poniższych etapów:

 • Oczekiwanie na wysłanie: faktura nie została jeszcze wysłana do klienta.
 • Wysłano do klienta: faktura została wysłana do klienta.
 • Częściowa zapłata: faktura została częściowo zapłacona.
 • Zapłacono w całości: faktura została zapłacona w całości.
 • Przeterminowana: faktura przekroczyła termin płatności i jest teraz przeterminowana.

Poniższe właściwości zostaną zaktualizowane, gdy faktura zostanie powiązana z transakcją za pomocą integracji z Quickbooks:

 • Kwota faktury, na którą wystawiono fakturę
 • Odbiorca faktury
 • Numer faktury
 • Status faktury
 • Termin płatności faktury

Uwaga:

 • HubSpot nie może utworzyć faktury w programie QuickBooks, jeśli w programie QuickBooks włączona jest opcja Numery transakcji klienta. Ta opcja musi być wyłączona, aby HubSpot mógł tworzyć faktury w QuickBooks.
 • Tylko faktury utworzone w HubSpot będą automatycznie widoczne na koncie HubSpot. Aby wyświetlić faktury utworzone w koncie Quickbooks, należy je dodać do HubSpot.

Dodaj istniejącą fakturę

 • Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów, Firm lub Umów.
 • Kliknąć nazwę rekordu.
 • W prawym panelu, w sekcji Faktury, kliknij przycisk Dodaj istniejącą fakturę.
  add-existing-invoice-quickbooks
 • Jeśli masz kilka kont, wybierz konto QuickBooks z listy rozwijanej i kliknij Dalej.
 • Wyszukaj i zaznacz pole wyboru znajdujące się po lewej stronie faktury. Kliknij przycisk Dodaj.
 • Faktury powiązane z rekordem są wyświetlane w sekcji Fakturyw rekordzie.
  invoice-deal-record

Wyzwalanie przepływów pracy i tworzenie niestandardowych raportów

Po zainstalowaniu integracji z usługą QuickBooks Online można tworzyć przepływy pracy, korzystając z nowych właściwości transakcji fakturowych wymienionych poniżej. Można na przykład utworzyć przepływ, który będzie wysyłał wiadomość e-mail do klientów, którzy nie zapłacili faktury przed upływem terminu płatności. Można też utworzyć przepływ, który będzie wysyłał wiadomość na Slacku do zespołu za każdym razem, gdy zostanie pobrana płatność.

Nowe nieruchomości objęte umową to:

 • Kwota na fakturze
 • Odbiorca faktury
 • Numer faktury
 • Status faktury
 • Termin płatności faktury

Korzystając z nowych właściwości fakturowania, można tworzyć niestandardowe raporty, aby mieć pełny wgląd w przychody generowane przez zespół.

Uwaga: w przypadku synchronizacji wielu faktur z HubSpot do tego samego rekordu transakcji, powyższe właściwości będą aktualizowane na podstawie ostatnio zaktualizowanej faktury w Quickbooks.

Włącz synchronizację kontaktów

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W lewym panelu przejdź do pozycji Integracje > Podłączone aplikacje, a następnie kliknij Quickbooks Online.
 • Kliknij kartę Kontakty.
 • Aby zsynchronizować klientów Quickbooks z kontaktami w HubSpot, kliknij, aby włączyć ten przełącznik.

quickbooks-contact-sync

 • W sekcji Tworzenie i aktualizacja kontaktów należy użyć menu rozwijanego, aby zdecydować, co się stanie, gdy powiązane kontakty zostaną utworzone lub zaktualizowane w programie Quickbooks.
 • W sekcji Usuwanie kontaktów użyj menu rozwijanego, aby zdecydować, co się stanie, gdy powiązane kontakty zostaną usunięte z Quickbooks.

Uwaga: tylko nowo utworzone kontakty będą synchronizowane z serwisem HubSpot.


Włącz synchronizację produktów

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W lewym panelu przejdź do pozycji Integracje > Podłączone aplikacje, a następnie kliknij Quickbooks Online.
 • Kliknij kartę Produkty.
 • Aby zsynchronizować produkty Quickbooks z produktami HubSpot, kliknij, aby włączyć ten przełącznik.
quickbooks-product-sync

 • W sekcji Tworzenie i aktualizacja produktów użyj menu rozwijanego, aby zdecydować, co się stanie, gdy powiązane rekordy zostaną utworzone lub zaktualizowane w Quickbooks.
 • W sekcji Usuwanie produktów użyj menu rozwijanego, aby zdecydować, co się stanie, gdy powiązane rekordy zostaną usunięte z programu Quickbooks.

Uwaga: tylko nowo utworzone produkty będą synchronizowane z serwisem HubSpot.

 • Przejdź do zakładki Mapowania właściwości produktu, aby sprawdzić stan synchronizacji właściwości między Quickbooks a HubSpot.

Edycja mapowań pól

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W lewym panelu przejdź do pozycjiIntegracje >Podłączone aplikacje, a następnie kliknijQuickbooks Online.
 • Kliknij kartęKontakty lubProdukty.
 • Kliknij przycisk Mapowaniapól kontaktowych lubMapowania pól produktów, aby wyświetlić mapowania między właściwościami w HubSpot a polami w Quickbooks Online.
 • Aby dodać nowe odwzorowanie pola, kliknij przyciskDodaj nowe odwzorowanie.
 • Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość HubSpot i pole Quickbooks Online, które chcesz zmapować do siebie nawzajem.
 • Kliknij przyciskZapisz.
 • Aby zmodyfikować mapowanie pola, kliknij przyciskAkcje obok mapowania i kliknij przycisk Edytuj.
 • Aby usunąć odwzorowanie pola, kliknij przycisk Akcje obok odwzorowania i kliknij przycisk Usuń.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji programu QuickBooks

Po zintegrowaniu konta zaliczkowego QuickBook z HubSpot można również wysyłać faktury bezpośrednio do menedżera zadań QuickBooks, tworzyć przepływy pracy QuickBooks i uzyskiwać dostęp do dodatkowych raportów.

Wysyłanie faktur do menedżera zadań Quickbooks

Gdy użytkownik tworzy fakturę i wysyła ją do programu QuickBooks advance, dane z oferty lub umowy zostaną wysłane do menedżera zadań QuickBooks. Aby uzyskać dostęp do menedżera zadań na swoim koncie QuickBooks:

 • Zaloguj się do swojego konta Quickbooks Online.
 • W lewym panelu kliknij przycisk HubSpot.
 • W sekcji Do zrobienia kliknij przycisk Wyświetl zadania.
quickbooks- task-manager

W tym miejscu można zatwierdzać projekty faktur lub tworzyć nowe zadania.

Konfigurowanie przepływów pracy w programie QuickBooks w celu automatyzacji zadań

W sekcji Menedżer zadań można skonfigurować przepływy pracy w celu automatycznego tworzenia zadań, gdy konieczne jest wykonanie określonej czynności. Do wyboru są cztery standardowe przepływy pracy:

 1. Przypomnienie o wymaganej płatności
 2. Przypomnienie o zapłacie sprzedawcy
 3. Przypomnienie o depozytach bankowych
 4. Przypomnienie o niewysłanych fakturach

Przed włączeniem przepływów pracy można je dostosować na swoim koncie QuickBooks Online.

Dowiedz się więcej o łączeniu HubSpot i Quickbooks Online Advanced.

Synchronizacja faktur z QuickBooks do HubSpot

Aby skonfigurować jednokierunkową synchronizację faktur z QuickBooks do HubSpot:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W lewym panelu przejdź do zakładki Integracje > Połączone aplikacje, a następnie kliknij Quickbooks Online.
 • Kliknij kartę Faktury.
 • Aby zsynchronizować faktury z Quickbooks z fakturami z HubSpot, kliknij, aby włączyć ten przełącznik.

quickbooks-invoices

 • W sekcji Tworzenie i aktualizacja faktur użyj menu rozwijanego, aby określić, co ma się dziać w HubSpot podczas tworzenia lub aktualizacji faktur w Quickbooks.
 • W sekcji Usuwanie faktury użyj menu rozwijanego, aby zdecydować, co się stanie, gdy faktury zostaną usunięte z programu Quickbooks.
 • Przejdź do zakładki Mapowania pól faktury, aby sprawdzić stan synchronizacji właściwości między Quickbooks a HubSpot.

Wyświetlanie obiektu faktury

Faktury zsynchronizowane lub dodane ręcznie do HubSpot z QuickBooks można przeglądać w obiekcie faktury HubSpot. Można również utworzyć niestandardowe właściwości obiektu faktury. Aby wyświetlić obiekt faktury:

 • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
 • W lewym górnym rogu kliknij opcję Kontakty. W menu rozwijanym wybierz opcję Faktury. Spowoduje to przejście do strony indeksu faktur.

Aby utworzyć niestandardowe właściwości obiektu faktury:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • Kliknij przycisk Właściwości.
 • Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz Właściwości faktury.
 • Następnie utwórz swoje właściwości.

Obiekt faktury może być wykorzystywany do segment kontaktówwyzwalania przepływów pracy i tworzenia własnych raportów.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.