Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Wykorzystaj integrację HubSpot z QuickBooks Online

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Integracja QuickBooks Online z HubSpot umożliwia tworzenie faktur bezpośrednio z rekordu transakcji w HubSpot, przeglądanie informacji o fakturach oraz obserwowanie zdarzeń związanych z płatnościami na osi czasu transakcji.

Zainstaluj integrację

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz App Marketplace.
 • Użyj paska wyszukiwania, aby zlokalizować i wybrać integrację QuickBooks Online.
 • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Install app.
 • Zaloguj się, używając swoich danych z QuickBooks Online.
 • Po pomyślnym podłączeniu integracji zostanie ona wyświetlona w sekcji Connected Apps.
 • Możesz połączyć wiele kont, przechodząc doikonyarketplaMarketplace na głównym pasku nawigacyjnym. W sekcjiZarządzaj wybierzPodłączone aplikacje.
 • Wybierz QuickBooks Online, a następnie kliknijPołącz konto Quick Books w prawym górnym rogu. Możesz również odłączyć swoje konto, wybierając opcjęRozłącz.

Uwaga: nie ma możliwości podłączenia konta QuickBooks sandbox do HubSpot.

Wykorzystanie integracji

Integracja z QuickBooks Online umożliwia tworzenie faktur na podstawie zapisów transakcji, wyświetlanie informacji o fakturze i jej statusie oraz przeglądanie zdarzeń związanych z płatnościami na osi czasu zapisów transakcji. Produkty QuickBook nie mogą być używane jako pozycje w zapisie transakcji w HubSpot, aby użyć produktów QuickBook, należy je dodać ręcznie.

Proszę zwrócić uwagę:
 • Jeśli faktura w QuickBooks jest w innej walucie niż waluta firmowa konta HubSpot, HubSpot nie zsynchronizuje danych faktury z Quickbooks z właściwościami transakcji.
 • Tylko faktury utworzone w HubSpot będą automatycznie widoczne na koncie HubSpot. Aby wyświetlić faktury utworzone w koncie Quickbooks, muszą one zostać dodane do HubSpot.

Tworzenie faktur

 • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
 • Kliknij na nazwę rekordu transakcji.
 • W prawym panelu, w sekcji Faktury , kliknij przycisk Utwórz fakturę.
create-invoice-quickbooks
 • Jeśli masz kilka kont, wybierz konto QuickBooks z listy rozwijanej i kliknij Dalej.
 • Wybierz, czy chcesz utworzyć fakturę na podstawie istniejącej oferty, czy też utworzyć ją od podstaw.
  • W przypadku wybrania opcji Utwórz z zapytania ofertowego HubSpot spróbuje dopasować szczegóły zapytania ofertowego do rekordów QuickBook. Jeśli nie można znaleźć pasującego klienta, można wybrać klienta z listy rozwijanej lub kliknąć przycisk Utwórz nowego klienta Quickbooks.

Uwaga: tylko oferty, które zostały opublikowane i nie wygasły mogą być użyte do tworzenia faktur.

  • Jeśli wybierzesz opcję Utwórz od podstaw, HubSpot spróbuje dopasować szczegóły transakcji do rekordów QuickBook. Jeśli nie można znaleźć pasującego klienta, można wybrać klienta z listy rozwijanej lub kliknąć przycisk Utwórz nowego klienta Quickbooks.
 • Kliknij przycisk Next (Dalej).
select-customer-quickbooks
 • Kliknij przycisk Dodaj produkty z QuickBooks , aby wybrać istniejące produkty z QuickBooks do dodania do faktury. Po dodaniu produktów kliknij przycisk Dalej.
add-products-quickbooks
Proszę zwrócić uwagę:
 • Dla kont QuickBook spoza USA, kody podatkowe są wymagane dla każdej pozycji podczas tworzenia faktury.
 • W przypadku kont QuickBook US, kody podatkowe nie muszą być wysyłane, ponieważ QuickBooks doda je po swojej stronie.
 • Wybierz Warunki płatności, Data utworzenia faktury i Termin płatności faktury dla Twojej faktury.
 • W sekcji Napisz wiadomość do klienta wpisz tekst, który pojawi się na fakturze klienta, a następnie kliknij przycisk Dalej.
invoice-payment-quickbooks
 • Przejrzyj szczegóły swojej faktury. Kliknij przycisk Poprzedni, aby cofnąć się i edytować szczegóły faktury.
 • Aby utworzyć fakturę w programie QuickBooks, kliknij przycisk Utwórz wersję roboczą faktury.
 • Kliknij nazwę faktury w sekcji Faktury, aby wyświetlić podgląd faktury.
 • Twoja faktura jest teraz gotowa do wysłania z Twojego konta Quickbooks.

Po utworzeniu faktury, zostanie ona oznaczona jednym z poniższych etapów:

 • Oczekiwanie na wysłanie: faktura nie została jeszcze wysłana do klienta.
 • Wysłano do klienta: faktura została wysłana do klienta.
 • Częściowa zapłata: faktura została częściowo zapłacona.
 • Zapłacono w całości: faktura została zapłacona w całości.
 • Przeterminowana: faktura przekroczyła termin płatności i jest teraz przeterminowana.

Proszę zwrócić uwagę:

 • HubSpot nie może utworzyć faktury w programie QuickBooks, jeśli w programie QuickBooks włączona jest opcja Numery transakcji klienta. Ta opcja musi być wyłączona, aby HubSpot mógł tworzyć faktury w QuickBooks.
 • Tylko faktury utworzone w HubSpot będą automatycznie widoczne na koncie HubSpot. Aby wyświetlić faktury utworzone w koncie Quickbooks, muszą one zostać dodane do HubSpot.
 • HubSpot nie może utworzyć faktury w programie QuickBooks, jeśli w programie QuickBooks włączona jest opcja Numery transakcji klienta. Ta opcja musi być wyłączona, aby HubSpot mógł tworzyć faktury w QuickBooks.

Dodaj istniejącą fakturę

 • Na swoim koncie HubSpot przejdź do Kontaktów, Firm lub Transakcji.
 • Kliknąć nazwę rekordu.
 • W prawym panelu, w sekcji Faktury , kliknij przycisk Dodaj istniejącą fakturę.
  add-existing-invoice-quickbooks
 • Jeśli masz kilka kont, wybierz konto QuickBooks z listy rozwijanej i kliknij Dalej.
 • Wyszukaj i zaznacz pole wyboru po lewej stronie faktury. Kliknij przycisk Dodaj.
 • Faktury przypisane do rekordu są widoczne w sekcji Fakturyna rekordzie.
  invoice-deal-record

Wyzwalanie przepływów pracy i tworzenie niestandardowych raportów

Po zainstalowaniu integracji z QuickBooks Online można tworzyć przepływy pracy, wykorzystując nowe właściwości transakcji faktur wymienionych poniżej. Na przykład, utworzyć przepływ, który wysyła wiadomość e-mail do klientów, którzy nie zapłacili swojej faktury w terminie. Można również utworzyć przepływ pracy, który wysyła wiadomość na Slacku do zespołu za każdym razem, gdy pobierana jest płatność.

Do nowych nieruchomości należą:

 • Kwota na fakturze
 • Odbiorca faktury
 • Numer faktury
 • Status faktury
 • Termin płatności faktury

Użyj nowych właściwości fakturowania do tworzenia niestandardowych raportów, aby mieć pełny wgląd w przychody generowane przez Twój zespół dla firmy.

Uwaga: w przypadku synchronizacji wielu faktur do HubSpot z tym samym rekordem transakcji, powyższe właściwości zostaną zaktualizowane przez ostatnio zaktualizowaną fakturę w Quickbooks.

Włącz synchronizację kontaktów

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W lewym panelu przejdź do Integrations > Connected apps, a następnie kliknij Quickbooks Online.
 • Kliknij kartę Kontakty.
 • Aby zsynchronizować klientów Quickbooks z kontaktami w HubSpot, kliknij, aby włączyć przełącznik.

quickbooks-contact-sync

 • W sekcji Tworzenie i aktualizacja kontaktów, użyj menu rozwijanego, aby zdecydować, co się stanie, gdy powiązane kontakty zostaną utworzone lub zaktualizowane w Quickbooks.
 • W sekcji Usuwanie kontaktów, użyj menu rozwijanego, aby zdecydować, co się stanie, gdy powiązane kontakty zostaną usunięte w Quickbooks.

Uwaga: tylko nowo utworzone kontakty będą synchronizowane z HubSpot.


Włącz synchronizację produktu

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W lewym panelu przejdź do Integrations > Connected apps, a następnie kliknij Quickbooks Online.
 • Kliknij kartę Produkty.
 • Aby zsynchronizować produkty Quickbooks z produktami HubSpot, kliknij, aby włączyć ten przełącznik.
quickbooks-product-sync

 • W sekcji Tworzenie i aktualizacja produktów, użyj menu rozwijanego, aby zdecydować, co się stanie, gdy powiązane rekordy zostaną utworzone lub zaktualizowane w Quickbooks.
 • W sekcji Usuwanie produktów, użyj menu rozwijanego, aby zdecydować, co się stanie, gdy powiązane rekordy zostaną usunięte w Quickbooks.

Uwaga: tylko nowo utworzone produkty będą synchronizowane z HubSpot.

 • Przejdź do zakładki Mapowania właściwości produktu, aby wyświetlić status synchronizacji właściwości pomiędzy Quickbooks a HubSpot.

Edycja mapowań pól (BETA)

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W lewym panelu przejdź doIntegrations >Connected apps, a następnie kliknijQuickbooks Online.
 • Kliknij kartęKontakty lubProdukty.
 • Kliknij przycisk Mapowaniapól kontaktowych lubMapowania pól produktów, aby wyświetlić mapowania pomiędzy właściwościami w HubSpot a polami w Quickbooks Online.
 • Aby dodać nowe mapowanie pola, kliknij przyciskDodaj nowe mapowanie.
 • Kliknij menu rozwijane, aby wybrać właściwość HubSpot i pole Quickbooks Online, które chcesz zmapować do siebie nawzajem.
 • Kliknij przyciskZapisz.
 • Aby zmodyfikować mapowanie pola, kliknij przyciskAkcje obok mapowania i wybierz polecenie Edycja.
 • Aby usunąć odwzorowanie pola, kliknij przycisk Akcje obok odwzorowania i wybierz Usuń.

Korzystaj z zaawansowanych funkcji QuickBooks

Jeśli zintegrowałeś swoje konto QuickBook advance z HubSpot ,możesz również wysyłać faktury bezpośrednio do menedżera zadań QuickBooks, tworzyć przepływy pracy QuickBooks i uzyskać dostęp do dodatkowych raportów.

Wysyłanie faktur do menedżera zadań Quickbooks

Kiedy użytkownik tworzy fakturę i wysyła ją do QuickBooks advance, dane z oferty lub umowy zostaną wysłane do menedżera zadań QuickBooks. Aby uzyskać dostęp do menedżera zadań na swoim koncie Quickbooks:

 • Zaloguj się do swojego konta Quickbooks Online.
 • W lewym panelu kliknij HubSpot.
 • W sekcji Do zrobienia kliknij przycisk Wyświetl zadania.
quickbooks- task-manager

Tutaj możesz zatwierdzać projekty faktur lub tworzyć nowe zadania.

Konfigurowanie przepływów pracy w QuickBooks w celu automatyzacji zadań

W sekcji Menedżer zadań można skonfigurować przepływy pracy, aby automatycznie tworzyć zadania, gdy konieczne jest wykonanie jakiejś czynności. Do wyboru są cztery standardowe przepływy pracy:

 1. Przypomnienie o płatności
 2. Przypomnienie o zapłacie sprzedawcy
 3. Przypomnienie o depozytach bankowych
 4. Przypomnienie o niewysłanych fakturach

Przed włączeniem przepływów pracy można je dostosować na swoim koncie QuickBooks Online.

Dowiedz się więcej o połączeniu HubSpot i Quickbooks Online Advanced.