Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Używanie akcji QuickBooks w przepływach pracy HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2022

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Integracja z QuickBooks Online umożliwia tworzenie faktur, kosztorysów i potwierdzeń sprzedaży w programie QuickBooks przy użyciu przepływów pracy HubSpot.

Uwaga: te akcje są dostępne tylko dla wycena, płatność lub transakcja przepływów pracy.

Informacje o kontaktach i pozycjach w HubSpot są wykorzystywane do tworzenia faktur, szacunków sprzedaży i dowodów sprzedaży w programie QuickBooks.

 • W przypadku kontaktów: aby dopasować rekord kontaktu w HubSpot do kontaktu w QuickBooks, wymagane są właściwości Imię, Nazwisko i Adres e-mail. W przypadku braku dopasowania w QuickBooks zostanie utworzony nowy kontakt. Jeśli z rekordem oferty lub transakcji w HubSpot powiązanych jest wiele rekordów kontaktowych, zostanie użyty pierwszy powiązany kontakt.
 • W przypadku pozycji liniowych: pozycje liniowe w HubSpot muszą być powiązane z zapytanie ofertowe lub . rekordy transakcji zarejestrowanymi w przepływie pracy w celu utworzenia faktury, kosztorysu sprzedaży i dowodu sprzedaży w programie QuickBooks. HubSpot dopasuje pozycję wiersza w HubSpot do produktu w QuickBooks. Jeżeli nie zostanie znaleziony żaden odpowiednik, faktura, kosztorys sprzedaży i rachunek sprzedaży niezostaną utworzone.

Uwaga: zaleca się włączenie opcji synchronizacja produktów w ustawieniach programu QuickBooks oraz korzystanie z produktów QuickBooks dla pozycji transakcji i wycen, aby mieć pewność, że zostanie utworzona faktura, kosztorys sprzedaży lub rachunek sprzedaży.

Dodawanie akcji do przepływu pracy

 • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
 • Kliknij nazwę przepływu, aby edytować istniejący przepływ. Lub kliknij przycisk Utwórz przepływ, aby utwórz nowy przepływ pracy.
 • Kliknij ikonę plusa +.
 • W prawym panelu wybierz akcję QuickBooks:
  • Aby utworzyć fakturę, należy kliknąć przycisk Utwórz fakturę QuickBooks.
   • Kliknij menu rozwijane Dla jakiego konta QuickBooks chcesz utworzyć fakturę? i wybierz konto QuickBooks, na którym chcesz utworzyć fakturę.
   • Wprowadź wartość w polu Ile dni po utworzeniu faktury ma upłynąć termin płatności? Na podstawie tej wartości zostanie ustalony termin płatności za fakturę.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
qbo-wf-invoice
  • Aby utworzyć kosztorys, kliknij przyciskUtwórz kosztorys w programie QuickBooks.
   • Kliknij menu rozwijane Które konto QuickBooks chcesz utworzyć kosztorys? i wybierz konto QuickBooks, dla którego chcesz utworzyć kosztorys.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Aby utworzyć dowód sprzedaży, kliknij przycisk Utwórz dowódsprzedaży w programie QuickBooks.
   • Kliknij menu rozwijane Dla którego konta QuickBooks chcesz utworzyć rachunek sprzedaży? i wybierz konto QuickBooks, dla którego chcesz utworzyć rachunek sprzedaży.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
 • Zakończ edycję przepływu pracy, a następnie kliknij przyciskPrzeglądaj i publikuj, aby przejrzeć przepływ pracy.
 • KliknąćWłącz, aby włączyć przepływ.

Aby włączyć płatną ofertę do przepływu pracy:

 • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
 • Aby utworzyć nowy przepływ pracy, należy wprawym górnym rogu kliknąćprzyciskUtwórz przepływ pracy.
 • W lewym panelu należy wybrać opcjęOparty na kwotowaniu.
 • W prawym panelu należy wybraćtyp przepływu.
 • Kliknij przyciskikonęołówkaaby nadać swojemu przepływowi nazwę, a następnie kliknijDalej .. Zostaniesz przeniesiony do edytora przepływów pracy.
 • W edytorze przepływu pracy należy kliknąć przyciskUstaw wyzwalacze.
 • W sekcjiFiltrynależy wybrać opcjęWycena > Status płatności, a następnie zaznaczyć opcję jest równy dowolnemu z opłaconych.
wf-quote-enrollment

Aby włączyć płatną transakcję do przepływu pracy:

 • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
 • Aby utworzyć nowy przepływ pracy, należy wprawym górnym rogu kliknąć przyciskUtwórz przepływ pracy.
 • W lewym panelu wybierz opcjęOparty na transakcjach.
 • W prawym panelu należy wybraćtyp przepływu.
 • Kliknij przyciskikonęołówkaaby nadać swojemu przepływowi nazwę, a następnie kliknijDalej .. Zostaniesz przeniesiony do edytora przepływów pracy.
 • W edytorze przepływów kliknij przyciskUstaw wyzwalacze.
 • W sekcjiFiltrynależy wybrać opcję Transakcja> Nazwa transakcji, a następnie dowolny Link płatności.

workflow-payment-deal

Używanie akcji QuickBooks w płatnościach HubSpot

Płatne faktury i dowody sprzedaży można również tworzyć za pomocą przepływów pracy, jeśli skonfigurowano narzędzie do obsługi płatności HubSpot . Paragony sprzedaży można tworzyć dla wszystkich rodzajów produktów. Faktury płatne mogą być tworzone tylko dlapozycje niepodlegające opodatkowaniu.

Uwaga: użycie tej akcji jest możliwe tylko w przypadkuprzepływów pracy opartych na płatnościach.

W przypadku skonfigurowania narzędzia do obsługi płatności HubSpot:

 • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
 • Aby utworzyć nowy przepływ pracy, należy wprawym górnym rogu kliknąć przyciskUtwórz przepływ pracy.
 • W lewym panelu należy wybrać opcję Opartyna płatnościach.
 • Kliknij przyciskikonęołówkaaby nadać swojemu przepływowi nazwę, a następnie kliknąćDalej .. Zostaniesz przeniesiony do edytora przepływów pracy.
 • Zaznacz wybrane przez siebiewyzwalacze.
 • Kliknij ikonę plusa +.
 • W prawym panelu wybierz czynność QuickBooks:
  • Aby utworzyć fakturę, kliknij przyciskUtwórz fakturę płatną w programie QuickBooks. Spowoduje to utworzenie faktury płatnej w programie QuickBooks z wykorzystaniem danych płatności HubSpot.
   • Kliknij menu rozwijane Dla jakiego konta QuickBooks chcesz utworzyć fakturę? i wybierz konto QuickBooks, na którym chcesz utworzyć fakturę.
   • Kliknij menu rozwijane Klient i wybierz opcję Użyj pierwszego powiązanego kontaktu HubSpot.
   • Kliknij menu rozwijaneProdukty i wybierz opcję Użyj powiązanychpozycji wiersza HubSpot.
   • Kliknij przyciskZapisz.
  • Aby utworzyć dowód sprzedaży, kliknij przycisk Utwórz dowódsprzedaży w programie QuickBooks. Spowoduje to utworzenie dowodu sprzedaży w programie QuickBooks przy użyciu danych płatności z HubSpot.
   • Kliknij menu rozwijane Którego konta QuickBooks chcesz utworzyć potwierdzenie sprzedaży? i wybierz konto QuickBooks, na którym chcesz utworzyć potwierdzenie sprzedaży.
   • Kliknij menu rozwijane Klient i wybierz opcję Użyj pierwszego powiązanego kontaktu HubSpot.
   • Kliknij menu rozwijaneProdukty i wybierz opcję Użyj powiązanychpozycji wiersza HubSpot.
   • Kliknij przyciskZapisz.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.