Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Integrations

Analizuj dane z Shopify w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: lipca 29, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Po podłączeniu Shopify do konta HubSpot, możesz analizować swoje dane w HubSpot, tworzyć pulpit nawigacyjny ecommerce, tworzyć e-maile o porzuconych koszykach i automatyzować zamówienia za pomocą przepływów pracy.

Uwaga: właściwości Shopify synchronizują się z HubSpot w języku, w którym zostały ustawione w Shopify. Na przykład, jeśli właściwości w Shopify są w języku angielskim, właściwości synchronizowane z portalem HubSpot będą również w języku angielskim, nawet jeśli Twój portal jest ustawiony na inny język.

Analizuj produkty Shopify, klientów i zamówienia w HubSpot

Aby wyświetlić swoje produkty Shopify, klientówi zamówienia w HubSpot:

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
 • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Integracje > Ecommerce.

Całkowita liczba produktów Shopify, klientów i zamówień pojawi się w raporcie na górze.

shopify-store-data

Produkty

Produkty Shopify zostaną utworzone w Twoim Biblioteka produktów HubSpot. Następujące właściwości są synchronizowane pomiędzy produktami Shopify i HubSpot:

 • Tytuł
 • Body_HTML
 • Utworzony w
 • Obsługuj
 • Obrazy
 • Typ produktu
 • Opublikowany w
 • Zakres publikacji
 • Tagi
 • Sprzedawca
 • Cena

Możesz użyć właściwości pozycji linii na listach, aby segmentować kontakty według ich zakupu produktu Shopify. Dowiedz się więcej o. ustawianie kryteriów dla swoich list.

Jeśli produkty zostaną usunięte w Shopify, odpowiadający im produkt w HubSpot zostanie usunięty. Gdy produkt zostanie usunięty z koszyka Shopify, odpowiednia pozycja zostanie usunięta z rekordu transakcji w Hub Spot.

Proszę zwrócić uwagę:

 • Warianty produktów Shopify nie mogą być synchronizowane z HubSpot za pomocą tej integracji.
 • Nie ma możliwości usunięcia produktów Shopify z HubSpot. Jeśli potrzebujesz pomocy, aby to zrobić, skontaktuj się z pomocą techniczną HubSpot.

Kontakty

Klienci Shopify i kontakty z porzuconego koszyka są synchronizowane z kontaktami HubSpot i są deduplikowane według adresu e-mail. Nowe kontakty zostaną utworzone, gdy:
 • Kontakt klienta Shopify lub porzuconego koszyka został utworzony z adresem e-mail.
 • Kontakt HubSpot nie istnieje z tym samym adresem e-mail. Jeśli istnieje już kontakt HubSpot z tym samym adresem e-mail, Shopify zaktualizuje istniejący kontakt, jeśli istnieje wartość dla właściwości e-mail.

Gdy rekordy klientów zostaną usunięte w Shopify, odpowiadające im rekordy kontaktów nie

zostaną usunięte w HubSpot.

Gdy kontakty utworzone z Shopify zostaną usunięte w HubSpot, odpowiadające im rekordy klientów nie zostaną usunięte w Shopify. Kontakty te nie

zostaną ponownie utworzone w HubSpot, jeśli ich rekordy zostaną zaktualizowane w Shopify.

Kontakty HubSpot, które są tworzone w ramach początkowego importu z Shopify, będą miały oryginalną źródłową wartość drill-down 1 o wartości INTEGRATION_SYNC i oryginalną źród łową wartość drill-down 2 o wartości integracje-sync

. Kontakty te muszą dokonać konwersji w formularzu HubSpot lub kliknąć w wiadomość marketingową HubSpot, która łączy się ze stroną z zainstalowanym kodem śledzenia, zanim będzie można je śledzić w HubSpot.

Kontakty, które zostaną zsynchronizowane i utworzone w HubSpot po skonfigurowaniu integracji z Shopify, będą miały wartości Original source drill-down 1 i Original source drill-down 2 w oparciu o ich oryginalny typ źródła

określony przez Shopify. Kontakty te będą śledzone w HubSpot, gdy tylko zostaną zsynchronizowane z Shopify. Następujące właściwości synchronizują się między kontaktami z Shopify i HubSpot:
 • Akceptuje marketing
 • Utworzony w
 • Imię
 • Nazwisko
 • Email
 • Telefon
 • Uwaga
 • Liczba zamówień
 • Tagi
 • Zwolniony z podatku (pole wyboru)
 • Zweryfikowany e-mail (pole wyboru)
 • Adres ulicy
 • Miasto
 • Kraj
 • Państwo/Prowincja
 • Kod pocztowy

Uwaga: Shopify może przechowywać numer telefonu klienta w 2 sekcjach; Przegląd klienta i Domyślny adres. HubSpot będzie synchronizował się tylko z polem numeru telefonu w sekcji Przegląd klienta

.

Zamówienia

Zamówienia Shopify synchronizują się z transakcjami HubSpot w potoku ecommerce, który jest automatycznie tworzony podczas konfiguracji integracji Shopify. Każde zamówienie jest powiązane z produktem i klientem podczas synchronizacji z Shopify, a odpowiadająca mu umowa w HubSpot będzie powiązana z produktem i kontaktem.

Jeśli zamówienie zostanie usunięte w Shopify, odpowiadająca mu umowa zostanie


usunięta w HubSpot.


Następujące właściwości są synchronizowane pomiędzy zamówieniami z Shopify i umowami z HubSpot:

 • Adres URL porzuconej kasy (Abandoned checkout)
 • Kupujący akceptuje marketing
 • Identyfikator klienta
 • Powód anulowania
 • Token koszyka
 • Anulowano w
 • Utworzony w
 • Waluta
 • Status finansowy
 • Status realizacji
 • Miejsce lądowania
 • Nazwa
 • Uwaga
 • Numer zamówienia
 • Sposób przetwarzania
 • Strona odsyłająca
 • Nazwa źródła
 • Cena łączna
 • Podatki wliczone w cenę
 • Token
 • Suma rabatów
 • Łączna cena pozycji
 • Cena całkowita
 • Podatek całkowity
 • Waga całkowita

Uwaga: zamówienie w Shopify z powiązanym klientem, który nie został utworzony z adresem e-mail, zostanie zsynchronizowane z HubSpot jako transakcja bez

powiązanego kontaktu.

Utwórz pulpit nawigacyjny ecommerce

Po połączeniu sklepu Shopify z HubSpot, do Twojego konta zostaną dodane raporty ecommerce. Możesz utworzyć pulpit nawigacyjny raportów ecommerce, które śledzą zamówienia klientów i zaangażowanie klientów w swoim sklepie ecommerce.

Aby utworzyć pulpit nawigacyjny ecommerce:

 • W koncie HubSpot przejdź do Raporty > Pulpity.
 • W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz
 • pulpit nawigacyjny.
 • W lewym panelu przejdź do Ecommerce
 • .
 • Kliknij szablon Ecommerce
 • .
 • W prawym panelu przejrzyj osiem gotowych raportów. Wyczyśćpola wyboru obok raportów, których nie chcesz uwzględniać, a następnie kliknij przyciskDalej
 • .
 • Wpisznazwę dashboardu i ustaw dostęp użytkowników
 • do tego dashboardu
 • Kliknij przyciskCreate dashboard
.

Dowiedz się więcej o tworzeniu pulpitów nawigacyjnych i dostosowywaniu raportów na pulpicie nawigacyjnym ecommerce.

Automatyzacja kampanii ecommerce (tylkoMarketing Hub Professional lub Enterprise

)

Utwórz przepływy pracy, aby śledzić kontakty, które angażują się w kampanie ecommerce. Domyślne e-maile przepływów pracy ecommerce wykorzystują szablony e-maili ecommerce. Szablony te zawierają niestandardowe moduły specyficzne dla transakcji i mogą być modyfikowane w menedżerze projektów.

 • W koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w głównym panelu nawigacyjnym. W zakładce Zarządzaj wybierz Połączone aplikacje.
 • Kliknij Shopify i wybierz opcję Konfiguruj przepływ pracy ecommerce
 • .
 • Kliknij przycisk Utwórz przepływ poniżej jednego z trzech typów przepływów dla handlu elektronicznego:
  1. Nowy klient (przepływ oparty na transakcji):
  2. ten przepływ pracy wita nowych klientów serią wiadomości e-mail i uruchomi się, gdy kontakt dokona pierwszego zakupu.
  3. Porzucenie koszyka (przepływ oparty na transakcjach):
  4. ten przepływ przypomina Twoim klientom o konieczności złożenia zamówienia i zostanie uruchomiony 24 godziny po porzuceniu koszyka przez klienta.
  5. Ponowne zaangażowanie (przepływ pracy oparty na kontakcie):
ten przepływ pracy wysyła do Twoich kontaktów serię e-maili ponawiających zaangażowanie i uruchamia się, gdy kontakt nie dokonał zakupu w ciągu określonej liczby dni.

 • W prawym panelu, w sekcji Zalecane, pojawią się sugerowane akcje przepływu pracy. Aby wyświetlić więcej akcji, należy kliknąć Zobacz więcej. Wybierz akcję
 • , aby dodać ją do swojego przepływu pracy.
 • Skonfiguruj swoją akcję, a następnie kliknij Zapisz
 • .
 • Aby dodać kolejną akcję do przepływu, należy kliknąć ikonę + .
 • Gdy skończysz, kliknij Kliknij tutaj, aby przejrzeć i włączyć
.

 • Zostaniesz przekierowany do przepływu pracy w narzędziu Przepływy pracy. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Przeglądaj
 • .
 • Przejrzyj ustawienia przepływu pracy, a następnie kliknij Włącz.

Proszę zwrócić uwagę:

 • Nie można modyfikować wyzwalaczy zapisów w domyślnych przepływach pracy ecommerce.Aby użyć przepływu ecommerce z innymi wyzwalaczami, należy sklonować
 • przepływ.
 • Zamówienie będzie miało etap transakcji Checkout Abandoned w HubSpot, jeśli zamówienie Shopify zostanie utworzone i nie zostanie zrealizowane w ciągu 24 godzin. Po upływie 24 godzin, zamówienie zostanie przeniesione z etapu Checkout Pending do Checkout Abandoned

.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.