Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Edycja subskrypcji rozliczanych w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 27, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Poniżej opisano sposoby edycji subskrypcji, w tym:

 • Edytowanie pozycji subskrypcji, w tym ceny, ilości i rabatów.
 • Edytowanie daty następnej płatności subskrypcji
 • Aktualizacja metody płatności używanej dla subskrypcji
 • Aktualizacja kontaktu powiązanego z subskrypcją

Uwaga: ten artykuł nie dotyczy edycji subskrypcji HubSpot na koncie. Dowiedz się, jak zarządzać produktami zawartymi w subskrypcji HubSpot.

Edycja pozycji subskrypcji

Niezależnie od tego, czy klient chce uaktualnić, czy obniżyć subskrypcję, może się zdarzyć, że będziesz chciał zmienić szczegóły subskrypcji bez konieczności jej anulowania. W HubSpot możesz edytować dowolną aktywną lub zaplanowaną subskrypcję z poziomu panelu bocznego subskrypcji.

Na przykład możesz:

 • zmienić cenę istniejących pozycji.
 • dodać nową pozycję, którą kupujący zgodził się subskrybować.
 • usunąć istniejącą pozycję, której kupujący nie chce już subskrybować.
 • zwiększenie lub zmniejszenie ilości pozycji, które kupujący pierwotnie subskrybował.
 • dodawanie lub usuwanie rabatów na pozycje.

Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zastosowane w następnym cyklu rozliczeniowym i będą obowiązywać przez cały okres subskrypcji lub do momentu jej anulowania lub ponownej edycji. Podczas edytowania subskrypcji należy zapoznać się z poniższymi ograniczeniami.

Aby edytować subskrypcję:

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Płatności > Subskrypcje.
 • Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
 • W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Edytuj subskrypcję.

  subscption-panel-actions-edit-subscription
 • W edytorze subskrypcji zaktualizuj subskrypcję:
  • Aby dodać nowe pozycje liniowe, kliknij Dodaj pozycję lini ową w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Wybierz z biblioteki produktów( tylkoProfessional lub Enterprise ) lub Utwórz niestandardową pozycję liniową. Na prawym pasku bocznym skonfiguruj szczegóły pozycji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga: wszelkie nowo dodane pozycje będą rozliczane na podstawie częstotliwości już ustawionej w subskrypcji. Na przykład, jeśli subskrypcja jest powtarzana co miesiąc, wszelkie dodane pozycje będą rozliczane co miesiąc. Dotyczy to również dodawania produktów z biblioteki produktów, które są ustawione na inną częstotliwość. Nowe pozycje będą również rozliczane za pozostały okres subskrypcji.

  • Aby usunąć pozycję wiersza, najedź na nią kursorem, kliknij przycisk Akcje i wybierz opcję Usuń.
  • Aby edytować cenę, ilość lub rabat pozycji, użyj kolumn w edytorze pozycji.
  • Aby edytować nazwę pozycji, jednostkę SKU, opis lub koszt jednostkowy, kliknij nazwę pozycji. W prawym panelu edytuj szczegóły pozycji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

subscription-editor

 • Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz w lewym dolnym rogu, aby zapisać zmiany. Zmiany zostaną zastosowane do subskrypcji w następnym cyklu rozliczeniowym.
 • W oknie dialogowym wprowadź wszelkie wewnętrzne notatki, które chcesz pozostawić. Notatki te zostaną dodane do powiązanych osi czasu transakcji, kontaktów i firm. Możesz również uzyskać dostęp do tych notatek w innych narzędziach, takich jak listy, przepływy pracy i raporty za pośrednictwem właściwości Powód ostatniej modyfikacji. Po zakończeniu kliknij przycisk Aktualizuj subskrypcję.

Po zapisaniu zmian zostaną wykonane następujące czynności:

 • Wiadomość e-mail zostanie wysłana do kontaktu powiązanego z subskrypcją, aby powiadomić go o zmianach. Wiadomość e-mail będzie wyglądać podobnie do poniższego przykładu:

subscription-updated-email

 • W HubSpot rekord subskrypcji również zostanie zaktualizowany, aby pokazać zmiany:
  • Pod datą ostatniej modyfikacji w rekordzie pojawi się informacja o zmianach w subskrypcji, które zostaną zastosowane po dokonaniu następnej płatności.

   subscription-edited-note
  • Sekcja Pozycje linii pokaże wszelkie zmiany wprowadzone w pozycjach linii. Możesz kliknąć opcję Zobacz bieżący cykl rozliczeniowy, aby zobaczyć, za co aktualnie płaci kupujący.

   updated-line-item-section
  • Gdy zmiany zaczną obowiązywać w następnym cyklu rozliczeniowym, właściwości Miesięczny przychód cykliczny i Roczny przychód cykliczny również zostaną zaktualizowane, aby dopasować je do zmian.

Ograniczenia

Podczas edytowania subskrypcji należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Można edytować tylko subskrypcje o statusie Aktywna lub Zaplanowana.
 • Nie można edytować subskrypcji w ciągu dwóch dni od daty kolejnej płatności, aby kupujący mieli odpowiednie powiadomienie przed kolejną datą płatności.
 • Kwota płatności nie będzie proporcjonalna do wprowadzonych zmian. Wszystkie zapisane zmiany zostaną zastosowane w następnym cyklu rozliczeniowym bez wpływu na bieżący cykl.
 • Przed następnym cyklem rozliczeniowym można wprowadzić dowolną liczbę zmian. Kolejna płatność za subskrypcję zostanie pobrana na podstawie ostatniej pomyślnie zapisanej zmiany.

Aktualizacja metody płatności używanej dla subskrypcji

Jeśli klient musi zaktualizować metodę płatności używaną do subskrypcji, możesz ręcznie wysłać mu link do aktualizacji metody płatności po jego stronie.

Aby wysłać klientowi link do aktualizacji metody płatności:

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Płatności > Subskrypcje.
 • Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
 • W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Aktualizuj metodę płatności.

subscription-update-payment-method

 • W oknie dialogowym przejrzyj zawartość, a następnie kliknij Wyślij łącze. Link zostanie wysłany na adres e-mail kontaktu powiązanego z subskrypcją. Klient otrzyma łącze w wiadomości e-mail podobnej do poniższej:

manual-email-to-update-payment-link

Gdy kupujący kliknie przycisk Zaktualizuj metodę płatności w wiadomości e-mail, zostanie przeniesiony na stronę kasy, gdzie może przejrzeć swoją subskrypcję i wprowadzić nową metodę płatności. Po aktualizacji nowa metoda płatności będzie używana do wszystkich przyszłych automatycznych płatności za subskrypcję.

Edycja daty następnej płatności w ramach subskrypcji

Możesz zaktualizować datę następnej płatności subskrypcji z rekordu subskrypcji, zapewniając sobie i kupującym większą elastyczność w zakresie nadchodzących płatności. Po zmianie harmonogramu następnego terminu płatności kontakt powiązany z płatnością otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem, a rekord subskrypcji będzie odzwierciedlał nowy cykl rozliczeniowy we właściwościach Następny termin płatności i Data zakończenia.

Uwaga: nie wszystkie subskrypcje kwalifikują się do aktualizacji daty następnej płatności. Więcej informacji można znaleźć w sekcji ograniczeń poniżej.

Aby edytować datę następnej płatności dla subskrypcji:

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Płatności > Subskrypcje.
 • Na stronie indeksu subskrypcji kliknij nazwę subskrypcji.
 • W prawym panelu kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Edytuj datę następnej płatności.subscription-edit-next-payment-date

 • Użyj selektora dat, aby wybrać datę następnej płatności, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

  edit-next-payment-date-confirmation

Po zaktualizowaniu daty następnej płatności HubSpot wyśle kupującemu wiadomość e-mail z potwierdzeniem nowej daty następnej płatności.

susbcription-date-confirmation-email

Rekord subskrypcji będzie również odzwierciedlał nowy cykl rozliczeniowy we właściwościach Następny termin płatności i Data zakończenia, a data ostatniej modyfikacji zostanie dodana w celu wskazania daty aktualizacji daty płatności.

subscription-last-update-date

Ograniczenia

 • Termin następnej płatności można zmienić tylko w przypadku subskrypcji o statusie aktywnej lub zaplanowanej. Dowiedz się, jak zaplanować płatności cykliczne w linkach do płatności i ofertach.
 • Nie można przełożyć kolejnego terminu płatności subskrypcji, jeśli przetwarzana jest jedna lub więcej płatności za subskrypcje.
 • Nie można zmienić daty płatności w tym samym dniu, co następna zaplanowana data płatności.
 • Nowa data płatności nie może przypadać w ciągu trzech dni od ostatniej pobranej płatności, aby kupujący nie byli obciążani kolejnymi opłatami.
 • Nowa data płatności nie może przypadać w ciągu dwóch dni od bieżącej daty, aby kupujący mieli odpowiednie powiadomienie przed kolejną płatnością.
 • Kwota płatności nie będzie proporcjonalna w przypadku zmiany daty płatności.

Aktualizacja kontaktu powiązanego z subskrypcją

Subskrypcja może być powiązana tylko z jednym kontaktem na raz. Jeśli jednak zajdzie potrzeba zaktualizowania kontaktu powiązanego z subskrypcją, można to zrobić z poziomu panelu bocznego subskrypcji. Na przykład w okresie obowiązywania umowy może być konieczna aktualizacja głównego punktu kontaktowego, jeśli pierwotny nabywca przeniósł się do innej firmy.

Aby zaktualizować kontakt powiązany z subskrypcją:

 • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Sprzedaż > Płatności > Subskrypcje.
 • Kliknij nazwę subskrypcji.
 • W prawym panelu przewiń do sekcji Kontakty, a następnie kliknij + Zamień.

  subscription-panel-replace
 • Wyszukaj i wybierz istniejący kontakt lub kliknij kartę Utwórz nowy , aby utworzyć nowy rekord kontaktu.
 • Kliknij przycisk Dalej.
 • Opcjonalnie kliknij Dodaj etykietę powiązania, aby przypisać niestandardową etykietę powiązania do kontaktu.
 • Kliknij przycisk Zapisz.

Aktualizacja powiązanego kontaktu spowoduje następujące skutki:

 • W przyszłości do nowego kontaktu będą wysyłane następujące powiadomienia:
  • Potwierdzenia pomyślnej płatności za subskrypcję.
  • Wiadomości e-mail z aktualizacją metody płatności w przypadku nieudanych płatności.
  • Przypomnienia o nadchodzących płatnościach za subskrypcję, jeśli są włączone.
  • Powiadomienia o zmianach subskrypcji, w tym uaktualnieniach, obniżeniach i aktualizacjach dat następnych płatności.
  • Żądania aktualizacji metody płatności inicjowane przez użytkownika.
  • Anulowanie subskrypcji.
 • Wszystkie rekordy płatności wygenerowane po aktualizacji kontaktu zostaną powiązane z nowym rekordem kontaktu.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.