Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Filtrera specifika aktiviteter på en tidslinje

Senast uppdaterad: november 15, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Filtrera tidslinjen på en post för att visa specifika typer av aktiviteter.

 • Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
  • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.
 • Klicka pånamnetpå en post.
 • I den mellersta panelen, på fliken Aktivitet, klickar du på rullgardinsmenyn Filtrera aktivitet.
 • Om du vill inkludera en aktivitetstyp på tidslinjen markerar du motsvarandekryssruta. Markera kryssrutanVälj alla för att välja alla aktivitetstyper.

 • Om du vill filtrera engageringsaktiviteter som ägs av specifika användare eller teamklickardu på rullgardinsmenyernaAlla användare ellerAlla team och väljer enanvändare eller ettteam. Om de ingår i de valda aktivitetstyperna kommer tidslinjen att visa alla associerade anteckningar, uppgifter, samtal, e-postmeddelanden eller möten som ägs av de valda användarna eller teamen.

  all-users-all-teams

Observera: Filtrerade aktiviteter ställs in på individuell användarnivå och gäller föralla poster för det objektet, men inte för andra objekt. Om du till exempel filtrerar aktiviteter på tidslinjen för en affärspost kommer samma filter att tillämpas på alla andra affärsposter, men inte på kontakt-, företags- eller biljettposter.

 • För snabbare filtrering klickar du på flikarna Anteckningar, E-post, Samtal, Uppgifter och Möten i den mellersta panelen för att endast se respektive aktivitetstyp.

activity-types-contact-record-2