Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Exportera dina register

Senast uppdaterad: januari 20, 2023

Gäller för:

Alla produkter och planer

Du kan exportera dina poster (t.ex. kontaktposter) i ditt HubSpot-konto. Du kan också visa en lista över tidigare export av ditt konto.

Engagemangi poster, t.ex. anteckningar eller e-post, kan inte exporteras. Om du vill hämta åtaganden använder du API:et för åtaganden.

Exportera poster

 • Navigera till dina poster:
  • Samtal: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Samtal.
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
  • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Betalningar: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Betalningar.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, för du muspekaren över Anpassade objekt och väljer sedan det anpassade objektet du vill visa.
 • Om du befinner dig på indexsidan för erbjudanden, biljetter eller anpassade objekt ser du till att du är i tabellformat genom att klicka listView-tabellikonen uppe till vänster.
 • Om du vill öppna den vy du vill exportera klickar du på + Lägg till vy och väljer sedan vyn i rullgardinsmenyn. Om du vill exportera alla poster för det objektet öppnar du vyn Alla [poster].
 • När du är på fliken för den vy du vill exportera klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder till höger och väljer sedan Exportera vy.

export-view

 • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Filformat och väljer format för exportfilen.

Observera att filformatet XLS har en gräns på 65 536 rader. Om du exporterar fler än 65 536 poster bör du välja ett annat filformat.


 • Välj antingen om du vill inkludera endast egenskaper i vyn.eller för att inkludera Alla egenskaper på poster. Ordningen på kolumnerna i exportfilen beror på vilket alternativ du väljer:
  • Om du endast exporterar egenskaper i vyn visas kolumnerna i samma egenskapsordning som ställts in för vyn.
  • Om du exporterar alla egenskaper visas kolumnerna i alfabetisk ordning, med undantag för Record ID och associerade poster. Record ID kommer att vara den första kolumnen i filen, medan associationer inkluderas i slutet.
 • Om du exporterar kontaktposter markerar du kryssrutan Inkludera alla e-postadresser för att inkludera alla e-postadresser för kontakter med flera e-postadresser i exportfilen.
 • Om du exporterar företagsposter markerar du kryssrutan Inkludera alla domäner för att inkludera alla domännamn för företag med flera domäner i exportfilen.
 • Klicka på rullgardinsmenyn för att välja på vilket språk du vill att kolumnrubrikerna ska visas i den exporterade filen. Som standard visar rullgardinsmenyn det standardspråk som du har valt i dina inställningar . Kolumnrubrikerna för standardegenskaperna kommer att översättas, men egenskapsvärdena i varje kolumn kommer inte att översättas till det valda språket.
 • Klicka på Exportera. Du får ett e-postmeddelande med en nedladdningslänk till din exportfil. Nedladdningslänkar till exportfiler upphör att gälla efter 30 dagar.

export-records

Vanliga frågor

Hur visas associerade objekt i exportfilen?

Om de poster du exporterar har associerade poster kommer varje associerat objekt att ha egna kolumner i filen med följande rubriker och information:

 • Associerat företag:
  • Associated Company ID : ID för det associerade företaget.
  • Associerat företag : det associerade företagets namn.
 • Associerade kontakter:
  • Associated Contact IDs: ID:n för alla associerade kontakter, åtskilda med semikolon.
  • Associerad kontakt : förnamn, efternamn och e-postadress för eventuella associerade kontakter. Varje kontakt kommer att separeras med ett semikolon (t.ex. Luke Danes (luke@lukesdiner.com); Lorelai Gilmore (lorelai@thedragonfly.com)).
 • Tillhörande erbjudanden:
  • ID för associerade affärer: ID för eventuella associerade affärer, separerade med semikolon.
  • Associated Deal: namnen på eventuella associerade erbjudanden, separerade med semikolon (t.ex. Deal 1; Deal 2; Deal 3).
 • Associerade biljetter:
  • Associerade biljett-ID: Associerade biljetter: Associerade biljetter: Associerade biljetter: ID för eventuella associerade biljetter, åtskilda av ett semikolon.
  • Associerad biljett:Namnen på eventuella tillhörande biljetter, separerade med semikolon (t.ex. biljett 1, biljett 2, biljett 3).

Varför fårjag inget e-postmeddelande med min exportfil?

Om du inte får din exportfil kan filen vara större än 2 GB. Du kanske vill filtrera ner dina poster och exportera i separata partier för att få exporten snabbare.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.