Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Sequences

Een contact in een volgorde herinrollen

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Wanneer een contact in een reeks wordt afgemeld vanwege een fout, kunt u het contact bij de volgende stap op de overzichtspagina van de reeks opnieuw aanmelden.

Let op: als u de optie Opnieuw aanmelden gebruikt, wordt de contactpersoon in exact dezelfde volgordeingeschrevenals op het moment van afmelden. Als u wijzigingen in de volgorde aanbrengt, zal de contactpersoon geen van de bijgewerkte e-mails ontvangen. Leer hoe u contactpersonen kunt herregistreren na het maken van updates van de reeks.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Sequenties.
  • Klik op de naam van uw reeks.
  • Beweeg de muis over de contactpersoon die u opnieuw wilt aanmelden en klik op het vervolgkeuzemenu Acties , selecteer vervolgens Opnieuw aanmelden. re-enroll-contact-in-sequence
  • Wijzig de volgorde in het dialoogvenster indien nodig en klik dan op Verzenden.

Let op: contactpersonen die zich hebben afgemeld voor e-mails kunnen niet opnieuw worden aangemeld.