Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Sequences

Een contact opnieuw inschrijven in een reeks

Laatst bijgewerkt: februari 3, 2021

Geldt voor:

Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Wanneer een contactpersoon door een fout niet meer in een reeks wordt ingeschreven, kunt u de contactpersoon bij de volgende stap opnieuw inschrijven vanaf de overzichtspagina van de reeks.

Let op: als u de optie Opnieuw inschrijven gebruikt, zal de contactpersoon in exact dezelfde reeksworden ingeschrevenals op het moment van de uitschrijving. Als u wijzigingen aanbrengt in de reeks, ontvangt de contactpersoon geen bijgewerkte e-mails. Ontdek hoe u contactpersonen opnieuw inschrijft nadat u de reeks hebt bijgewerkt.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Sequenties.
  • Klik op de naam van uw reeks.
  • Beweeg de muisaanwijzer over de contactpersoon die u opnieuw wilt inschrijven en klik op het vervolgkeuzemenu Acties , selecteer vervolgens Opnieuw inschrijven. re-enroll-contact-in-sequence
  • Wijzig de reeks indien nodig in het dialoogvenster en klik vervolgens op Verzenden.

Let op: contactpersonen die zich hebben uitgeschreven voor e-mails kunnen niet opnieuw worden ingeschreven.