Sequences

Een contact in een volgorde herinrollen

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Wanneer een contact in een reeks wordt afgemeld vanwege een fout, kunt u het contact bij de volgende stap op de overzichtspagina van de reeks opnieuw aanmelden.

Let op: als u de optie Opnieuw aanmelden gebruikt, wordt de contactpersoon in exact dezelfde volgordeingeschrevenals op het moment van afmelden. Als u wijzigingen in de volgorde aanbrengt, zal de contactpersoon geen van de bijgewerkte e-mails ontvangen. Leer hoe u contactpersonen kunt herregistreren na het maken van updates van de reeks.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Sequenties.
  • Klik op de naam van uw reeks.
  • Beweeg de muis over de contactpersoon die u opnieuw wilt aanmelden en klik op het vervolgkeuzemenu Acties , selecteer vervolgens Opnieuw aanmelden. re-enroll-contact-in-sequence
  • Wijzig de volgorde in het dialoogvenster indien nodig en klik dan op Verzenden.

Let op: contactpersonen die zich hebben afgemeld voor e-mails kunnen niet opnieuw worden aangemeld.