Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Atrybucja reklam w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: listopada 30, 2023

Blokery reklam mogą blokować niektóre treści na tej stronie. Aby temu zapobiec, należy wyłączyć blokadę reklam podczas przeglądania Bazy wiedzy.

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Atrybucja odnosi się do zasad, które określają, w jaki sposób zasoby i kanały marketingowe otrzymują punkty za przekształcanie odwiedzających w kontakty i klientów. Narzędzie reklamowe HubSpot oferuje pięć różnych modeli atrybucji.

Dowiedz się więcej o analizowaniu kampanii reklamowych w HubSpot.

Atrybucja kontaktów

Aby kontakt został przypisany do reklamy, nowy kontakt musi kliknąć reklamę, co prowadzi do sesji internetowej. Następnie kontakt musi przesłać formularz i dokonać konwersji. Każdy typ raportu at rybucji może mieć nieco inne dodatkowe wymagania.

Aby śledzić konwersje, zawsze muszą być spełnione następujące warunki:

 • Kod śledzenia HubSpot musi być zainstalowany na stronie, na którą reklama kieruje odwiedzających. Strony HubSpot domyślnie zawierają kod śledzenia. Jeśli jednak używasz strony zewnętrznej, upewnij się, że kod śledzenia HubSpot jest zainstalowany.

 • Automatyczne śle dzenie musi być włączone na koncie reklam.

  • Należy pamiętać, że śledzenie nie działa wstecz; po włączeniu automatycznego śledzenia HubSpot będzie w stanie powiązać przyszłe kliknięcia reklam z kontaktami.

  • Po włączeniu automatycznego śledzenia HubSpot będzie śledzić tylko reklamy, które są aktywne lub w trakcie weryfikacji. Jeśli jednak dokonasz zmian statusu reklam lub kampanii reklamowych na swoim koncie reklamowym, nie ma gwarancji, że zmiany zostaną natychmiast odzwierciedlone w HubSpot.
 • Formularze HubSpot, formularze wyskakujące lub formularze inne niż HubSpot, które korzystają z interfejsu API HubSpot Forms, muszą być używane do przechwytywania zgłoszeń formularzy na stronach. Jeśli korzystasz z interfejsu API HubSpot Forms, musisz dołączyć parametry, aby przekazać adres URL strony i śledzący plik cookie HubSpot.

Atrybucja transakcji

Aby transakcja została przypisana do reklamy, właściwość etapu transakcji musi być ustawiona na Closed Won. Transakcja musi być również powiązana z przypisanym kontaktem w kolumnie Łączna liczba kontaktów w kampanii reklamowej. Do przypisania wymagane są również następujące elementy:

 • Etap transakcji to Zamknięta wygrana.
 • Transakcja jest powiązana z przypisanym kontaktem.
 • WłaściwośćData zamknię cia jest wypełniona i występuje po interakcji z reklamą.
 • Powiązany etap cyklu życia kontaktu to domyślny etap klienta HubSpot. Jeśli używasz niestandardowego etapu cyklu życia, transakcja nie zostanie uwzględniona.
 • Powiązany kontakt jest przypisany do reklamy na pulpicie nawigacyjnym reklam.
 • Wybrano prawidłowy zakres dat. Zakres dat jest oparty na dacie zamknięcia transakcji.

Filtrowanie kampanii reklamowych według raportu atrybucji

Możesz filtrować kampanie reklamowe według raportu atrybucji, aby zobaczyć, jak reklamy wpływają na kontakty na każdym etapie ich podróży klienta.

Wybranie różnych raportów atrybucji zmieni metryki kontaktów i wpłynie na wszelkie metryki, na które wpływa liczba kontaktów (np. klienci, koszt kontaktu, przychody z transakcji). Kontakty mogą pojawiać się w wielu typach raportów atrybucji, a między różnymi raportami atrybucji spodziewane jest pewne nakładanie się.

Uwaga: konta HubSpot Free CRM, Marketing Hub Starter lub starsze konta Basic będą miały dostęp tylko do raportu Pierwsze przesłanie formularza. Konta Marketing Hub Professional i Enterprise mają dostęp do wszystkich innych raportów atrybucji.

Aby filtrować kampanie reklamowe według raportu atrybucji:
 • Na koncie HubSpot przejdź do Marketing > Reklamy.
 • W lewym górnym rogu pulpitu reklamowego kliknij filtr Raporty at rybucji i wybierz raport atrybucji.
 • Dane kampanii reklamowych można filtrować według następujących raportów atrybucji:
  • Pierwsze przesłanie formularza : pokazuje kontakty, które kliknęły śledzoną reklamę, a następnie przesłały formularz po raz pierwszy w witrynie.
   • Przesłanie formularza musi nastąpić w czasie tej samej sesji, co kliknięcie reklamy.
   • Konwersja nie musi być przesłaniem formularza HubSpot, aby została uwzględniona w tym raporcie. Może to być na przykład rejestracja w Shopify.
   • Ten raport jest domyślnie zaznaczony i pomaga określić, które reklamy są najskuteczniejsze w zachęcaniu nowych użytkowników do interakcji z witryną.
  • Pierwsza sesja internetowa: pokazuje wszystkie kontakty, których kliknięcia reklam spowodowały pierwszą sesję w Twojej witrynie.
   • Kliknięcie reklamy i pierwsza sesja muszą nastąpić w ramach tej samej sesji.
   • Kontakty w tym raporcie będą domyślnie miały pierwotne źródło płatnego wyszukiwania lub płatnego serwisu społecznościowego, ponieważ ich pierwsza wizyta w Twojej witrynie była spowodowana reklamą.
   • Ten raport pomaga określić, które reklamy są najskuteczniejsze w kierowaniu odwiedzających do Twojej witryny i informowaniu ich o Twojej firmie.
  • Wpływ na pierwsze przesłanie formularza: pokazuje kontakty, które kliknęły śledzoną reklamę, a następnie po raz pierwszy przesłały formularz w witrynie w późniejszym czasie.
   • Jest to podobne do raportu Pierwsze przesłanie formularza, z tą różnicą, że kliknięcie reklamy przez kontakt i pierwsze przesłanie formularza nie mają miejsca podczas tej samej sesji.
   • Ten raport pomaga określić, które reklamy wpłynęły na odwiedzających, aby powrócili do Twojej witryny.
  • Wszystkie przesł ane formularze: pokazuje kontakty, które kliknęły śledzoną reklamę, a następnie przesłały formularz w witrynie.
   • Kliknięcie reklamy i przesłanie formularza musi nastąpić podczas tej samej sesji.
   • Ten raport atrybucji wyświetli kontakty niezależnie od tego, czy było to ich pierwsze przesłanie formularza, czy też istniały one wcześniej jako kontakty na koncie HubSpot przed kliknięciem reklamy.
   • Ten raport pomaga określić, które reklamy są najskuteczniejsze pod względem konwersji w całej witrynie.
  • Ponowne zaangażowanie: pokazuje istniejące kontakty, które kliknęły śledzoną reklamę po zostaniu kontaktem na koncie HubSpot.
   • Kliknięcie reklamy nie musi nastąpić w ramach tej samej sesji, w której odwiedzający początkowo przekształcił się w kontakt.
   • Ten raport pomaga określić, które reklamy są najskuteczniejsze w ponownym angażowaniu istniejących klientów.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.