Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wyświetl powiadomienia o sprzedaży w kanale aktywności

Data ostatniej aktualizacji: maja 9, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Wszystkie produkty i plany

Dzięki rozszerzeniu HubSpot Sales do Chrome lub aplikacji HubSpot Sales for Windows tray, powiadomienia w czasie rzeczywistym są uruchamiane, gdy lead ponownie odwiedzi Twoją witrynę, śledzona wiadomość e-mail zostanie otwarta lub kliknięta, wyświetlony zostanie udostępniony dokument lub zarezerwowane zostanie spotkanie. Powiadomienia te będą wyświetlane w czasie rzeczywistym i można je przeglądać oraz zarządzać nimi z poziomu kanału aktywności w HubSpot.

Uwaga: liczba powiadomień otrzymywanych miesięcznie zależy od subskrypcji HubSpot. Jeśli miesięczny limit zostanie osiągnięty, możesz wysyłać śledzone wiadomości e-mail i otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym, ale Twój kanał aktywności nie będzie pokazywał powiadomień, dopóki licznik nie zostanie zresetowany w pierwszym dniu kalendarzowym następnego miesiąca.

Jeśli masz płatne miejsce Sales Hub lub Service Hub, ale nadal widzisz miesięczny limit, Twój kanał aktywności może być powiązany z niewłaściwym kontem HubSpot.Dowiedz się, jak zaktualizować konto HubSpot powiązane z rozszerzeniem e-mail.

Powiadomienia

w czasie rzeczywistym

Aby otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym, na komputerze musi być uruchomiona przeglądarka Google Chrome z zainstalowanym rozszerzeniem HubSpot Sales lub zainstalowaną aplikacją HubSpot Sales for Windows tray . W zależności od tego, z której wersji rozszerzenia korzystasz, powiadomienia te będą pojawiać się w jednym z dwóch miejsc na Twoim urządzeniu.

 • Rozszerzenie HubSpot Sales Chrome: powiadomienia w czasie rzeczywistym będą pojawiać się w prawym górnym rogu przeglądarki Chrome. Aby wyciszyć powiadomienia, zmodyfikuj ustawienia powiadomień w rozszerzeniu Chrome.
 • Aplikacja zasobnika HubSpot Sales dla systemu Windows: powiadomienia w czasie rzeczywistym pojawią się w prawym dolnym rogu komputera w aplikacji zasobnika. Aby wyciszyć powiadomienia w czasie rzeczywistym, w aplikacji tray kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę HubSpot sprocket i wybierz opcję Wstrzymaj powiadomienia.

Korzystanie z

kanału aktywności

Możesz przeglądać wszystkie swoje aktywności z ostatniego roku w swoim kanale aktywności na pulpicie i w aplikacji mobilnej HubSpot. Aktywności są pogrupowane według kontaktów i są unikatowe dla konta, na które jesteś zalogowany podczas przeglądania kanału.

W feedzie aktywności można wyświetlić następujące typy

aktywności:
 • Wszystkie typy aktywności: wyświetlanie wszystkich ostatnich aktywności.
 • Otwarcia wiadomości e-mail: wyświetlanie wszystkich ostatnio otwartych wiadomości e-mail. Dowiedz się więcej o tym, dlaczego dla tej samej wiadomości e-mail może być widoczne wiele otwarć.
 • Kliknięcia wiadomości e-mail: wyświetlanie wszystkich ostatnich kliknięć wiadomości e-mail.
 • Wysłane wiadomości e-mail: wyświetlanie wszystkich ostatnio wysłanych wiadomości e-mail.
 • Wizytyleadów: zobacz wszystkie ostatnie powiadomienia o ponownychwizytach leadów.
 • Wizytyprospektów: zobacz wszystkie ostatnie wizyty prospektów.
 • Odsłonydokumentów: wyświetl enie wszystkich ostatnich odsłon dokumentów sprzedaży, które posiadasz.
 • Spotkania: wyświetlenie wszystkich ostatnich spotkań zarezerwowanych za pomocą linku do spotkań HubSpot.
 • Formularze: wyświetlanie wszystkich ostatnio przesłanych formularzy z kontaktów, które posiadasz.

Uwaga: aktywność śledzenia wiadomości e-mail w kanale aktywności jest specyficzna dla wysłanych przez Ciebie wiadomości e-mail, więc żaden inny użytkownik nie może zobaczyć tych informacji, nawet administratorzy kont. Jeśli usuniesz wiadomość e-mail z konwersacji, kontaktu lub rekordu firmy, informacje o śledzeniu wiadomości e-mail zostaną również usunięte z kanału aktywności.

Aby uzyskać dostęp do kanału aktywności na pulpicie:
 • Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kanał aktywności.
 • Użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać określoną aktywność. activity-feed-search-bar-and-filters
 • Kliknij menu rozwijane Aktywności, aby filtrować kanał według określonych typów aktywności.
 • Na zwiniętej karcie aktywności widoczna jest tylko aktywność związana z ostatnim zaangażowaniem (np. 2 otwarcia odnoszą się tylko do ostatniego wątku wiadomości e-mail danego kontaktu). Aby rozwinąć kartę i wyświetlić pełną listę ostatnich otwarć wiadomości e-mail i innych aktywności danego kontaktu, kliknij [X] open(s)/sent/+ other activity.
  activity-feed-email-opens
 • W przypadku wiadomości e-mail wysłanych za pośrednictwem rozszerzenia HubSpot Sales Chrome można kliknąć temat wiadomości e-mail, aby przejść do wiadomości w folderze wysłanym. E-maile wysyłane z CRM lub Outlooka nie będą miały hiperłączy.
 • Aby śledzić kontakt, najedź na aktywność i kliknij Zadzwoń, Wyślij e-mail lub Utwórz zadanie. Kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Utwórz notatkę, aby zarejestrować notatkę w rekordzie, lub Zaplanuj, aby zaplanować spotkanie z kontaktem.

  activity-feed-follow-up-with-a-contact
 • Aby wyciszyć nowe powiadomienia dla określonego wątku wiadomości e-mail, kliknij powiadomienie w górnej części aktywności. Możesz także najechać na aktywność e-mail, kliknąć menu rozwijane Więcej, a następnie wybrać opcję Wyłącz powiadomienia o wątku.
 • Aby wznowić powiadomienia , kliknij powiadomienieWyłącz w górnej części aktywności lub kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz opcję Włącz powiadomienia o wątku.

Należy pamiętać: mwyciszenie wątku e-mail uniemożliwia otrzymywanie nowych powiadomień w czasie rzeczywistym, ale wątek będzie nadal wyświetlany w kanale aktywności. Wyciszenie nie zapobiegnie osiągnięciu przez użytkowników bezpłatnych miesięcznego limitu powiadomień w kanale aktywności.

Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej HubSpot, możesz przeglądać swój feed aktywności i wysyłać śledzone wiadomości e-mail z karty aktywności. Aby uzyskać dostęp do

kanału aktywności:
 • Stuknij Menu, a następnie stuknij Feed aktywności na lewym pasku bocznym.
 • Przeciągnij palcem po ekranie w prawo lub w lewo albo stuknij karty aktywności u góry, aby nawigować między typami aktywności.
 • Aby wyświetlić wszystkie otwarte wiadomości e-mail i ostatnie aktywności danego kontaktu, stuknij [X] open(s)/sent/+ other activity.
Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.