Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Workflows

Uporządkuj swoje przepływy pracy za pomocą folderów

Data ostatniej aktualizacji: października 19, 2021

Dotyczy:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sprzedaż Hub Professional, Enterprise
Usługa Hub Professional, Enterprise
Operacje Hub Professional

Zorganizuj swoje przepływy pracy w foldery na pulpicie nawigacyjnym przepływów pracy. Raz utworzone foldery będą wyświetlane na pulpicie nawigacyjnym wraz z przepływami pracy. Foldery nie mogą być tworzone w obrębie folderów.

Aby użyć folderów przepływów pracy:

 • W koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
 • W prawym górnym rogu ekranu kliknij przycisk Utwórz folder.

  workflows-create-folder
 • Wprowadź nazwę folderu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 • Po utworzeniu folderu należy zaznaczyć pola wyboru obok przepływów, które mają zostać do niego przeniesione.
 • W wierszu nagłówka kliknij przycisk Przenieś do folderu.
 • W oknie dialogowym należy wybrać folder z rozwijanego menu Nazwa folderu, a następnie kliknąć przycisk Zapisz.
 • Aby edytować folder, należy najechać na niego kursorem myszy na pulpicie przepływów pracy:
  • Aby zmienić nazwę folderu, należy kliknąćZmieńnazwę.
  • Aby usunąć folder, należy kliknąć przycisk Usuń. W oknie dialogowym należy potwierdzić usunięcie, wpisując swój identyfikator HubID i klikając przyciskUsuń.

Uwaga: usunięcie folderu powoduje również usunięcie znajdujących się w nim przepływów pracy. Folderów nie można usuwać zbiorczo.

workflow-folders-options