Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Migrera dina kontodata till HubSpots datacenter i EU (BETA)

Senast uppdaterad: mars 4, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub   Starter , Professional , Enterprise
Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise
Operations Hub   Starter , Professional , Enterprise
Content Hub   Starter , Professional , Enterprise
Tidigare Marketing Hub Basic

Om du är en kund med data som finns i HubSpots datacenter i USA, kan du migrera dina data till HubSpots datacenter i Europeiska unionen (EU).

När du har granskat kraven, logistiken och effekterna av datamigreringsverktyget kan du initiera en migrering till EU:s datacenter från ditt HubSpot-konto.

När datamigreringen är klar måste du vidta några åtgärder för att återställa inställningarna och verktygen i ditt konto.

Krav och logistik

Observera följande krav innan du påbörjar en datamigrering till EU:s datacenter:

 • Du måste vara superadministratör för att kunna initiera, omplanera eller avbryta en migrering.
 • Datamigreringar kan ta upp till 36 timmar. Ditt HubSpot-konto kommer inte att vara tillgängligt för alla användare under den tiden.
 • Datamigreringar måste schemaläggas på ett tillgängligt datum minst en vecka i förväg.
 • Flyttningar kan avbrytas upp till 36 timmar innan de ska påbörjas.
 • Du kan bara migrera data från HubSpots datacenter i USA till datacentret i EU, inte tvärtom.
 • Om du använder HubSpot-betalningar kan du inte migrera data till EU-datacentret eftersom den här funktionen för närvarande endast är tillgänglig för kunder i USA. Kontakta riskteamet för HubSpot-betalningar (paymentsunderwriting@hubspot.com) för att stänga av betalningsfunktionen om du vill initiera en datamigrering till EU:s datacenter.
 • Sandlådor kommer inte att migreras, och allt arbete som gjorts i sandlådan kommer att gå förlorat efter migreringen. Du kan skapa en ny sandlåda när migreringen är klar.

Om du använder SSO (Single Sign On)( endastEnterprise ) måste du utföra någon av följande åtgärder innan du schemalägger en migrering:

 • Om din identitetsleverantör (IDP) tillåter att du har två URL-adresser för enkel inloggning listade: lägg till api-eu1.hubspot.com före migreringen.
 • Om din IDP endast tillåter att en URL för enkel inloggning listas åt gången och du vill att användarna ska kunna fortsätta att logga in med SSO:
  • Ersätt api.hubspot.com med api-eu1.hubspot.com under migreringen. Användare som måste logga in med SSO kommer inte att kunna göra det förrän den här länken har uppdaterats.

Påverkan på HubSpot-verktyg

All information i ditt HubSpot-konto, inklusive historiska data, kommer att migreras över till EU:s datacenter. Notera påverkan på följande verktyg:

Verktyg

Påverkan på verktyg

Konto- och objekt-ID

Ditt HubSpot-konto och objektpost-ID förblir desamma efter att migreringen är klar.

Annonser

Alla annonser som är planerade att visas under datamigreringen kommer att visas vid den planerade tidpunkten.

Alla data som kommer in i HubSpot från ett anslutet annonskonto (Facebook, LinkedIn, Google) under migreringen kommer att behandlas när datamigreringen är klar.

API-anrop

Alla API-anrop som görs till ditt HubSpot-konto från integrationer kommer att misslyckas under migreringen. Om ett anrop görs under migreringen kommer HubSpot att returnera en 477-statuskod.

Efter datamigreringen kan det hända att API-anrop görs om eller inte, beroende på vilken app eller integration som API-anropet kommer ifrån. HubSpot har ingen insyn i om ett API-anrop kommer att återupptas.

Anrop

Utgående samtal: utgående samtal som initieras direkt från ett HubSpot-konto kommer att tappas när migreringen startar. Utgående samtal som initieras från HubSpot men görs via en telefon kommer inte att tappas.

Inkommande samtal: inkommande samtal kommer inte att anslutas under migreringen. HubSpot kommer att spela upp standardmeddelandet som spelas upp när du inte kan nås.

Alla befintliga samtalsdata och inspelningar kommer att migreras till den nya HubSpot-datavärdplatsen. Alla framtida samtalsdata och aktiviteter kommer att äga rum på den nya datavärdplatsen.

Observera: Twilio sparar HubSpot-kundernas telefonnummer på sina servrar i USA.

Chatbotar

Chatbots kommer att vara otillgängliga och dolda för webbplatsbesökare från och med en timme före en datamigrering. Chatbots kommer att vara tillgängliga för nya meddelanden när migreringen är klar. Om en kund har påbörjat en konversation med en chattbot innan migreringen startar kommer de att kunna avsluta den, men om chatten skriver information till HubSpot kommer det att misslyckas.

Kundportal

Dina kunder kommer att kunna skapa nya ärenden och se befintliga ärenden.

De kommer inte att kunna svara på eller skicka nya meddelanden. Om de försöker svara på ett befintligt meddelande kommer de att se följande felmeddelande: Det går inte att skicka meddelanden eftersom systemet genomgår schemalagt underhåll. Återkom senare.

Anpassade integrationer och integrationer med tredje part

Under migreringen synkroniseras inte anpassade integrationer och tredjepartsintegrationer med ditt HubSpot-konto.

Efter datamigreringen kan det hända att API-anrop görs om eller inte, beroende på vilken app eller integration som API-anropet kommer ifrån. HubSpot har ingen insyn i om ett API-anrop kommer att återupptas.

CRM-import

Importer kommer inte att vara tillgängliga 24 timmar före ditt planerade migreringsdatum.

Synkronisering av data

All synkroniseringsaktivitet pausas under migreringen. Efter migreringen kommer all synkroniseringsaktivitet att återupptas normalt.

Dokument

Under migreringen kommer dokumenten inte att vara synliga för några användare. Användarna kommer att se felet: Det här dokumentet är tillfälligt otillgängligt på grund av schemalagda systemuppdateringar. Det kommer att vara tillgängligt igen den [datum då migreringen avslutas].

Domäner

Om du har en domän med omvänd proxy som är ansluten till HubSpot måste du lägga till nya TXT- och CNAME DNS-poster till din domän efter att migreringen har slutförts. Om du inte gör dessa uppdateringar kommer din webbplats att förbli offline.

Kontakta HubSpot Support för att få dina nya TXT- och CNAME-DNS-poster.

Identifiera om du har en domän med omvänd proxy ansluten:

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • Klicka på Webbplats > Domäner och webbadresser.
 • Kontrollera om någon av domänerna säger Ansluten via omvänd proxy.
Om du inte har några domäner anslutna via omvänd proxy behöver du inte göra några ändringar.

E-post för marknadsföring

När en datamigrering har schemalagts kan inte massutskick av e-post för marknadsföring schemaläggas den dagen.

Marknadsföringsmeddelanden som skulle ha skickats under en datamigrering kommer inte att skickas och måste planeras om när migreringen är klar.

Inkommande e-postmeddelanden tas emot, men utlösare för arbetsflöden, RSS-e-postmeddelanden, formulär, uppföljningsmejl och annan e-postbaserad automatisering pausas tills migreringen är klar.

Integration av Facebook Messenger

Servicemedarbetare kommer fortfarande att kunna svara på inkommande meddelanden som skickas via Facebook Messenger eller e-postkonton som inte tillhör HubSpot.

Formulär

Formulär kommer fortfarande att kunna samla in inlämningar, men de kommer inte att vara tillgängliga förrän efter migreringen. All inlämningsbaserad automatisering kommer också att pausas tills migreringen är klar.

Alla som skickar in ett formulär under denna tid kommer att se följande meddelande: Ditt svar har skickats in. På grund av systemunderhållsarbete kan det ta upp till en dag att slutföra behandlingen.

Integrationer byggda av HubSpot

För de flesta HubSpot-byggda integrationer kommer data inte att synkroniseras under datamigreringen. Data synkroniseras efter att integrationen är klar. Se undantagen för Microsoft Teams-, Zoom- och Snowflake-integrationerna nedan:

Microsoft Teams:

Om ditt Microsoft Teams-konto för närvarande är anslutet till flera HubSpot-konton måste alla dessa HubSpot-konton finnas på samma datavärdplats. Om du vill behålla ditt Microsoft Teams-konto anslutet till flera HubSpot-konton måste du antingen migrera alla eller inget av kontona till den nya datavärdplatsen.

Om du bara migrerar ett anslutet HubSpot-konto kommer Microsoft Teams att kopplas bort från alla konton fram till dess:

 • Alla anslutna HubSpot-konton finns på samma datavärdplats. OR
 • Integrationen är bortkopplad från alla HubSpot-konton på en datavärdplats (t.ex. bortkopplad från alla HubSpot-konton i det amerikanska datacentret).

Zoom:

Om ditt Zoom-konto för närvarande är anslutet till flera HubSpot-konton måste alla dessa HubSpot-konton finnas på samma datavärdplats. Om du vill behålla ditt Zoom-konto anslutet till flera HubSpot-konton måste du antingen migrera alla eller inga av kontona till den nya datavärdplatsen.

Om du bara migrerar ett anslutet HubSpot-konto kommer Zoom att kopplas bort från alla konton fram till dess:

 • Alla anslutna HubSpot-konton finns på samma datavärdplats. OR
 • Integrationen är bortkopplad från alla HubSpot-konton på en datavärdplats (t.ex. bortkopplad från alla HubSpot-konton i det amerikanska datacentret).

Snöflinga:

När migreringen är klar måste du avinstallera och omedelbart installera om och konfigurera din Snowflake-integration. Data som samlats in före, under och efter migreringen kommer att vara tillgängliga i integrationen när den har installerats om.

Observera: beroende på var ditt Snowflake-konto finns kan du uppleva en annan synkroniseringshastighet efter migreringen. Om ditt Snowflake-konto finns i samma datacenter som ditt HubSpot-konto kommer integrationen att synkronisera data var 15:e minut. Om de inte finns på samma plats kommer integrationen att synkronisera data dagligen.

Kunskapsbas

Din kunskapsdatabas kommer att vara tillgänglig för alla besökare under datamigreringen.

Landnings- och webbsidor

Webbplatsen och målsidorna kommer att vara tillgängliga för alla besökare under migreringen, men användarna kommer inte att kunna göra ändringar förrän migreringen är klar.

Sidvisningar och analyser kommer fortfarande att registreras, men de kommer inte att vara tillgängliga förrän migreringen är klar.

Livechatt

Alla widgetar för livechatt kommer att vara otillgängliga och dolda för webbplatsbesökare från och med en timme före en datamigrering.

Widgetar för livechatt kommer att finnas tillgängliga för nya meddelanden när migreringen är klar.

Länkar till möten

Under migreringen kommer möteslänkar att gå in i offline-läge. Möten kan fortfarande begäras via din länk, men de kommer inte automatiskt att läggas till i din kalender.

Efter migreringen får du ett e-postmeddelande om eventuella begärda möten.

Observera: ägaren till möteslänken måste manuellt skicka mötesinbjudningar för de begärda mötena.

Meddelanden

Aviseringar i sidofältet kommer inte att migreras. Dessa aviseringar upphör normalt att gälla efter 30 dagar.

Privata appar

Din privata app kommer att förbli densamma efter att migreringen har slutförts.

E-postmeddelanden för försäljning

1:1 e-postmeddelanden kommer att skickas när migreringen är klar.

Sandlådor

Sandlådor kommer inte att migreras. Du kan skapa en ny sandlåda när migreringen är klar, men du kommer inte att kunna komma åt något i den tidigare sandlådan.

Sekvenser

Sekvenser pausas under en datamigrering, men kontakter kan fortfarande avregistrera sig genom att svara på ett e-postmeddelande. E-postmeddelanden som är schemalagda att skickas under migreringen skickas ut så snart den är klar. Alla andra e-postmeddelanden i sekvenserna skickas som planerat.

Sociala verktyg

Alla sociala inlägg som planerats att publiceras under migreringen kommer att publiceras efter att migreringen är klar. Du kommer fortfarande att kunna schemalägga sociala inlägg under helgen för din migrering.

Om du behöver publicera ett inlägg under migreringshelgen kan du publicera det med det enskilda sociala verktyget istället för via HubSpot. Om du publicerar direkt, se till att ta bort det HubSpot-planerade inlägget så att du inte har dubbla inlägg.

Biljetter

Biljetter som skapats via chatboten kommer inte att vara tillgängliga under migreringen.

Biljetter som skapats via e-post kommer att skapas efter att migreringen är över.

Ärenden som skapas via ärendeformuläret kommer att behandlas efter migreringen.

Arbetsflöden

Arbetsflödena pausas, men eventuella försenade åtgärder kommer att utlösas så snart migreringen är klar. Alla andra arbetsflödesåtgärder återupptas som planerat.

Slutföra en datamigrering

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • Klicka på Kontostandarder.
 • Klicka på fliken Datavärdskap.
 • Dindatavärdplats visar vilket HubSpot-datacenter ditt kontos data för närvarande finns.
 • Läs igenom de allmänna riktlinjerna för datamigrering och klicka på Nästa.
 • I avsnittet Läs påverkan på funktioner och integrationer listas hur verktyg i ditt konto kommer att påverkas under och efter datamigreringen. Klicka på Nästa.
 • I avsnittet Läs vad du ska göra efter en datamigrering listas ytterligare steg som krävs efter att migreringen har slutförts. Klicka på Nästa.
 • I avsnittet Välj en ny plats för datavärdskap klickar du på rullgardinsmenyn Välj var dina data ska vara värd och väljer Europeiska unionen (Tyskland). Klicka på Nästa.
 • I avsnittet Välj ett datum för din datamigrering väljer du ett datum för datamigreringen och klickar på Granska och schemalägg.

Ditt konto kommer att vara otillgängligt i 36 timmar under migreringen. Om en användare försöker komma åt sitt konto under denna tid visas följande meddelande:

Dataöverföring pågår

Dina HubSpot-kontodata flyttas till Europeiska unionen (Tyskland). Ditt konto kommer att vara otillgängligt fram till [datum] vid [tid och tidszon]. Om du har några frågor, kontakta [superadministratörens namn].


spm-banner

Alla superadministratörer i kontot kommer att få fyra e-postmeddelanden om den schemalagda migreringen:

 • När migreringen har schemalagts.
 • Måndagen i den vecka som migreringen är planerad till.
 • Dagen innan migreringen är planerad att äga rum.
 • När datamigreringen är klar.

Du kommer också att få ett e-postmeddelande om datamigreringen misslyckas.

Avbryt och planera om en datamigrering

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • Klicka på Kontostandarder.
 • Klicka på fliken Datavärdskap.
 • Om du vill planera om en datamigrering klickar du på Planera om i avsnittet Välj ett datum för din datamigrering.
  • I dialogrutan väljer du ett datum för datamigreringen och klickar på Planera om. Migreringar måste schemaläggas minst en vecka i förväg.
 • Klicka på Avbryt om du vill avbryta en datamigrering.
  • Klicka på Ja, avbryt datamigrering i dialogrutan.

Checklista efter migrering

När du har slutfört din datamigrering krävs några uppgifter för att konfigurera ditt konto i EU: s datacenter. Du kan hitta och fylla i denna checklista i HubSpot:

 • I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
 • Klicka på Kontostandarder.
 • Klicka på fliken Datavärdskap .
 • I avsnittet Din datavärdplats ser du ditt HubSpot-kontos nya datavärdplats.
 • I avsnittet Åtgärder som behövs: vad ska jag göra härnäst går du igenom de åtgärder du behöver vidta för att konfigurera ditt konto igen.
Åtgärder krävs Beskrivning

Anslut dedikerad IP-adress

Anslut en dedikerad IP-adress för att skicka transaktions- och marknadsföringsmeddelanden i dina domäninställningar. Om du inte gör detta kommer dina e-postmeddelanden att skickas med en delad IP-adress.

Uppdatera SMTP-värdnamn och SMTP-port

Om du använder SMTP API för transaktionsmeddelanden ska du uppdatera SMTP-värdnamnet och SMTP-porten. Utan detta steg kommer alla transaktionella e-postmeddelanden och alla triggers som är kopplade till SMTP API att misslyckas.

Installera om HubSpot-byggda integrationer

Snöflinga

Om du använder Snowflakes funktion för datadelning måste du avinstallera och omedelbart installera om och konfigurera din Snowflake-integration. Data som samlats in före, under och efter migreringen kommer att vara tillgängliga i integrationen när den har installerats om.

Observera: beroende på var ditt Snowflake-konto finns kan du uppleva en annan synkroniseringshastighet efter migreringen. Om ditt Snowflake-konto finns i samma datacenter som ditt HubSpot-konto kommer integrationen att synkronisera data var 15:e minut. Om de inte finns på samma plats kommer integrationen att synkronisera data dagligen.

Granska ändringar av användarkonton efter datamigrering

Notifieringsljud återställda till standard

Inställningar för aviseringsljud för varje användare har som standard spelat upp ett ljud för popup-fönster för aviseringar. Användare kan ändra inställningarna i sina aviseringsinställningar.

Meddelanden från webbläsaren avstängda

Meddelanden i webbläsaren för varje användare är som standard avstängda. Användare kan ändra preferenser i sina aviseringsinställningar.

Möteslänkar kan ha uppdaterats

Om en användares möteslänk inte var tillgänglig på den nya datavärdplatsen tilldelas de automatiskt en ny. Användare kan ändra webbadressen till sin schemaläggningssida i sina schemaläggningsinställningar.

Uppdatera BCC och e-postadresser för vidarebefordran

Dina BCC- och vidarebefordringsmejladresser för manuell loggning av e-post i HubSpot kommer att vara annorlunda efter migreringen. Följ stegen här för att kopiera och konfigurera dina nya BCC- och vidarebefordringsmejladresser.

Uppdatera inbäddningskoden för formuläret

Om du använder formulär på din icke-HubSpot-webbplats måste du uppdatera formulärets inbäddningskod. Om du inte gör detta är formulären fortfarande funktionella och data lagras på den nya datavärdplatsen men fortsätter att passera genom den gamla datavärdplatsen. Läsmer om HubSpot-formulär på externa webbplatser.

Uppdatera inbäddningskoden för HS-scripts

Om din icke-HubSpot-webbplats har några HS-skript ska du följa länkarna i det här avsnittet för att få nya inbäddningskoder. Om du inte uppdaterar inbäddningskoderna kommer data att fortsätta att passera genom den gamla dataplatsen och du kan uppleva fördröjningar med din målsida, webbplats och/eller formulär.

Uppdatera HS-scripts inbäddningskod på WordPress

Logga in på din WordPress-webbplats och följ anvisningarna för att uppdatera HS-scripts inbäddningskod. Om du inte använder nya inbäddningskoder kommer data att fortsätta att skickas via den gamla dataplatsen, och du kan uppleva fördröjningar med din målsida, webbplats och/eller formulär.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.