Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Redigera prenumerationer som faktureras i HubSpot

Senast uppdaterad: april 8, 2024

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Marketing Hub   Starter , Professional , Enterprise
Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise
Service Hub   Starter , Professional , Enterprise
Operations Hub   Starter , Professional , Enterprise
Content Hub   Starter , Professional , Enterprise

Nedan kan du läsa om hur du kan redigera en prenumeration, inklusive:

 • Redigera en prenumerations poster, inklusive pris, antal och rabatter
 • Redigera nästa förfallodag för en prenumeration
 • Uppdatering av betalningsmetod som används för en prenumeration
 • Uppdatera kontakten som är kopplad till en prenumeration

Observera: den här artikeln handlar inte om att redigera ditt kontos HubSpot-prenumeration. Lär dig hur du hanterar de produkter som ingår i din HubSpot-prenumeration.

Redigera en prenumerations radposter

Oavsett om din kund vill uppgradera eller nedgradera sin prenumeration, kan det finnas tillfällen då du vill ändra en prenumerations detaljer utan att behöva avbryta den. I HubSpot kan du redigera alla aktiva eller schemalagda prenumerationer från sidopanelen för prenumerationer.

Det kan du till exempel göra:

 • ändra priset för befintliga artiklar.
 • Lägg till en ny post som köparen har accepterat att prenumerera på.
 • ta bort en befintlig radpost som köparen inte längre vill prenumerera på.
 • öka eller minska de artikelkvantiteter som en köpare ursprungligen abonnerade på.
 • lägga till eller ta bort rabatter på poster.

När du redigerar en prenumeration, se begränsningarna nedan.

Redigera en prenumeration:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Betalningar > Prenumerationer.
 • Klicka på prenumerationens namn på indexsidan för prenumerationer.
 • Klicka på Åtgärder längst upp till höger i den högra panelen och välj sedan Redigera prenumeration.

  subscption-panel-actions-edit-subscription
 • Uppdatera prenumerationen i prenumerationsredigeraren:
  • Om du vill lägga till nya artikelrader klickar du på Lägg till artikel rad uppe till höger och väljer sedan Välj från produktbibliotek( endastProfessional eller Enterprise ) eller Skapa anpassad artikelrad. I det högra sidofältet ställer du in detaljerna för radposten och klickar sedan på Spara.

Observera: Alla nya poster som läggs till kommer att faktureras baserat på den frekvens som redan angetts i abonnemanget. Om en prenumeration t.ex. återkommer månadsvis kommer alla artiklar som du lägger till att faktureras månadsvis. Detta gäller även om du lägger till produkter från ditt produktbibliotek som är inställda på en annan frekvens. Nya artikelrader kommer också att faktureras för den återstående löptiden för prenumerationen. [uppdatera denna anmärkning]

  • Om du vill ta bort en radpost håller du muspekaren över radposten, klickar på Åtgärder och väljer Ta bort.
  • Använd kolumnerna i artikelredigeraren för att redigera artikelns pris, kvantitet eller rabatt.
  • Om du vill redigera en artikelnamn, SKU, beskrivning eller enhetskostnad klickar du på artikelnamnet. Redigera artikelns detaljer i den högra panelen och klicka sedan på Spara.

subscription-editor

 • Som standard kommer dina ändringar att tillämpas under nästa faktureringscykel. Om du vill tillämpa ändringarna omedelbart och samla in eller återbetala det proportionella beloppet automatiskt när du sparar klickar du på knappen Proratera ändringar. Läs mer om att proratera prenumerationsändringar.
 • När du har gjort dina ändringar klickar du på Spara längst ned till vänster för att spara ändringarna. Ändringarna kommer att tillämpas på abonnemanget under nästa faktureringscykel.
 • I dialogrutan anger du eventuella interna anteckningar som du vill lämna. Dessa anteckningar kommer att läggas till i tidslinjerna för associerade affärer, kontakter och företag. Du kan också komma åt dessa anteckningar i andra verktyg som listor, arbetsflöden och rapporter genom egenskapen Anledning till senaste ändring. När du är klar klickar du på Uppdatera prenumeration.

När dina ändringar har sparats kommer följande att hända:

 • Ett e-postmeddelande skickas till den kontakt som är kopplad till prenumerationen för att meddela dem om ändringarna. E-postmeddelandet kommer att se ut som i följande exempel:

subscription-updated-email

 • I HubSpot kommer prenumerationsposten också att uppdateras för att visa ändringarna:
  • Under datumet Senast ändrad den kommer posten att notera att det finns ändringar i prenumerationen som kommer att tillämpas efter nästa betalning.

   subscription-edited-note
  • I avsnittet Radposter visas eventuella ändringar som du har gjort i radposterna. Du kan klicka på Se aktuell faktureringscykel för att se vad din köpare för närvarande betalar för.

   updated-line-item-section
  • När ändringarna träder i kraft uppdateras även egenskaperna Månatliga återkommande intäkter och Årliga återkommande intäkter så att de matchar ändringarna.

Begränsningar

Tänk på följande när du redigerar en prenumeration:

 • Du kan bara redigera prenumerationer med statusen Aktiv eller Schemalagd.
 • Du kan inte redigera en prenumeration inom två dagar före nästa förfallodag för betalningen, så att köparna får ett tillräckligt meddelande före nästa förfallodag.
 • Om du inte proraterar dina ändringar kan du göra så många ändringar som behövs före nästa faktureringscykel. Nästa betalning av prenumerationen kommer att samlas in baserat på den senast sparade ändringen.
 • Att ändra en prenumeration som betalas av PADs kan ha konsekvenser för efterlevnaden, kontakta ditt juridiska team för mer information.

Uppdatera betalningsmetod som används för en prenumeration

Om en kund behöver uppdatera den betalningsmetod som används för en prenumeration kan du manuellt skicka en länk till dem så att de själva kan uppdatera betalningsmetoden.

För att skicka en uppdateringslänk för betalningsmetod till en kund:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Betalningar > Prenumerationer.
 • Klicka på prenumerationens namn på indexsidan för prenumerationer.
 • I den högra panelen klickar du på Åtgärder längst upp till höger och väljer sedan Uppdatera betalningsmetod.

subscription-update-payment-method

 • Granska innehållet i dialogrutan och klicka sedan på Skicka länk. Länken skickas till e-postadressen för den kontakt som är kopplad till prenumerationen. Kunden kommer att få länken i ett e-postmeddelande som liknar det nedan:

manual-email-to-update-payment-link

När köparen klickar på Uppdatera betalningsmetod i e-postmeddelandet kommer de till en kassasida där de kan granska sin prenumeration och ange en ny betalningsmetod. När den nya betalningsmetoden har uppdaterats kommer den att användas för alla framtida automatiska betalningar av prenumerationen.

Redigera förfallodatum för nästa betalning för en prenumeration

Du kan uppdatera nästa förfallodatum för en prenumeration från prenumerationsposten, vilket ger dig och dina köpare mer flexibilitet för kommande betalningar. När du har flyttat nästa förfallodatum får den kontakt som är kopplad till betalningen ett bekräftelsemeddelande och prenumerationsposten återspeglar den nya faktureringscykeln i egenskaperna Nästa förfallodatum och Slutdatum.

Observera: inte alla abonnemang är berättigade till uppdateringar av nästa förfallodatum. Se avsnittet Begränsningar nedan för mer information.

För att redigera nästa förfallodatum för en prenumeration:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Betalningar > Prenumerationer.
 • Klicka på prenumerationens namn på indexsidan för prenumerationer.
 • I den högra panelen klickar du på Åtgärder uppe till höger och väljer sedan Redigera nästa betalningsdatum.

  subscription-edit-next-payment-date

 • Använd datumväljaren för att välja nästa betalningsdatum.
 • Som standard kommer kunden inte att debiteras eller återbetalas för det uppdaterade betalningsdatumet. För att samla in eller återbetala kunden för den uppdaterade faktureringscykeln, markera kryssrutan Prorata ändringar. Du ser då en sammanfattning av det insamlade eller återbetalade beloppet tillsammans med den betalningsmetod som HubSpot kommer att debitera. Läs mer om att proratera prenumerationsändringar.
 • Klicka på Uppdatera.

  edit-next-payment-date-confirmation

När nästa betalningsdatum har uppdaterats skickar HubSpot ett e-postmeddelande till köparen som bekräftar det nya nästa betalningsdatumet.

susbcription-date-confirmation-email

Abonnemangsposten kommer också att återspegla den nya faktureringscykeln i egenskaperna Nästa förfallodatum och Slutdatum, och ett Senast ändrat datum kommer att läggas till för att ange det datum då betalningsdatumet uppdaterades.

subscription-last-update-date

Begränsningar

 • Du kan bara skjuta upp nästa förfallodatum för prenumerationer med statusen aktiv eller schemalagd. Läs om hur du schemalägger återkommande betalningar på betalningslänkar och offerter.
 • Du kan inte skjuta upp en prenumerations nästa förfallodag om en eller flera betalningar för prenumerationerna är under behandling.
 • Du kan inte ändra betalningsdatumet samma dag som nästa schemalagda betalningsdatum.
 • Det nya betalningsdatumet får inte infalla inom tre dagar från den senaste inkasserade betalningen, så att köparna inte debiteras efter varandra.
 • Det nya betalningsdatumet får inte infalla inom två dagar från det aktuella datumet, så att köparna har tillräcklig förvarning före nästa betalning.
 • Att ändra en prenumeration som betalas av PADs kan ha konsekvenser för efterlevnaden. Kontakta din juridiska avdelning för mer information.

Uppdatera kontakten som är associerad med en prenumeration

En prenumeration kan bara kopplas till en kontakt åt gången. Om du behöver uppdatera den kontakt som är kopplad till en prenumeration kan du dock göra det från sidopanelen för prenumerationen. Under ett avtals löptid kan du till exempel behöva uppdatera huvudkontaktpersonen om den ursprungliga köparen har flyttat till ett annat företag.

För att uppdatera den kontakt som är kopplad till en prenumeration:

 • I ditt HubSpot-konto navigerar du till Försäljning > Betalningar > Prenumerationer.
 • Klicka på prenumerationens namn.
 • I den högra panelen bläddrar du till avsnittet Kontakter och klickar sedan på + Ersätt.

  subscription-panel-replace
 • Sök efter och markera en befintlig kontakt, eller klicka på fliken Skapa ny för att skapa en ny kontaktpost.
 • Klicka på Nästa.
 • Du kan även klicka på Lägg till associationsetikett för att tilldela en anpassad associationsetikett till kontakten.
 • Klicka på Spara.

Uppdatering av den tillhörande kontakten kommer att resultera i följande:

 • Framöver kommer följande meddelanden att skickas till den nya kontakten:
  • Kvitton på lyckade abonnemangsbetalningar.
  • E-postmeddelanden om uppdatering av betalningsmetod för misslyckade betalningar.
  • Påminnelser om kommande prenumerationsbetalningar, om aktiverat.
  • Meddelanden om prenumerationsändringar, inklusive uppgraderingar, nedgraderingar och uppdateringar av nästa betalningsdatum.
  • Användarinitierade förfrågningar om uppdatering av betalningsmetod.
  • Annullering av prenumeration.
 • Alla betalningsposter som genereras efter uppdateringen av kontakten kommer att kopplas till den nya kontaktposten.

Proratering av abonnemangsändringar

När du uppdaterar en prenumerations poster eller nästa förfallodag kan du aktivera proportionering för att automatiskt samla in eller återbetala det proportionerade beloppet i enlighet med detta. Detta innebär att du och dina köpare ser deras faktureringsändringar återspeglas omedelbart, snarare än att behöva vänta på nästa faktureringscykel.

Vänligen observera:

 • När du sparar proportionella ändringar av en prenumeration skickas ett e-postmeddelande till den kontaktperson som är kopplad till prenumerationen.
 • Schemalagda prenumerationer kan inte prorateras, eftersom faktureringsperioden ännu inte har börjat. Istället kan du ändra den schemalagda prenumerationen utan proratering.
 • För månadsabonnemang beräknas det proportionella beloppet baserat på en 30-dagars faktureringscykel. För årsabonnemang multipliceras summan för 30 dagars faktureringscykel med 12.


När du tillämpar proratering på de ändringar du har gjort i en prenumerations radposter:

 • Om du uppgraderar prenumerationen genom att lägga till fler artiklar eller höja priserna, kommer HubSpot automatiskt att debitera den betalningsmetod som finns registrerad för det proportionella beloppet.
 • Om du nedgraderar en prenumeration genom att ta bort poster eller sänka priser, kommer HubSpot automatiskt att återbetala den tidigare betalningen för det proportionella beloppet.

När du har gjort dina ändringar kommer debiteringen eller återbetalningen att visas i avsnittet Historik i betalningsposten.

payment-details-history

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.