Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Contacten instellen als marketing

Laatst bijgewerkt: april 29, 2022

Geldt voor:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise

In HubSpot bewaart en beheert u informatie over uw potentiële klanten in contactrecords. Het kan echter zijn dat u niet aan al deze contacten marketingactiviteiten hoeft te ontplooien. Als dat het geval is, kunt u marketingcontacten gebruiken en alleen betalen voor de contacten die u wilt vermarkten.

Let op: de volgende instructies zijn alleen van toepassing op Marketing Hub accounts met marketingcontacten. Ontdek hoe u kunt controleren of uw HubSpot-account toegang heeft tot marketingcontactpersonen. Als u geen toegang hebt maar dit wel zou willen, kunt u marketingcontacten aanvragen voor uw account.

Zodra een contactpersoon als een marketingcontactpersoon wordt beschouwd, kan deze niet meer in dezelfde maand als niet-marketing worden ingesteld. Leer hoe u contacten preventief kunt instellen als niet-marketing voor de volgende verlengingsperiode.

Bestaande contactpersonen instellen als marketing

Als u machtigingen hebt om de status van marketingcontacten bij te werken, kunt u op elk moment een niet-marketingcontact bijwerken tot een marketingcontact. Deze nieuw ingestelde marketingcontacten tellen mee voor uw factureerbare limiet voor contactpersonen in de huidige periode.

Zodra een contactpersoon is ingesteld als marketing, is er geen manier om een contactpersoon terug te zetten naar niet-marketing voorde volgende update datum. U kuntze alleenpreventiefals niet-marketing instellen in de wizard en de status van niet-marketing contactpersoon zal worden toegepast op de volgende bijwerkdatum.

Handmatig contacten instellen als marketing

Om contacten als marketing contacten in te stellen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Schakel de selectievakjes in naast de contacten die u als marketingcontacten wilt instellen. U kunt een opgeslagen weergave gebruiken om u te helpen de juiste contacten te selecteren.
  • Klik boven aan de tabel op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Als marketingcontacten instellen.
  • Voer in het dialoogvenster het aantalcontacten in dat u wilt bijwerken en klik op[x] contacten instellen.

Contactpersonen automatisch instellen als marketing met behulp van workflows

Als u toegang hebt tot de workflowtool, kunt u contactpersonen automatisch instellen als marketing op basis van hun eigenschapswaarden.

Bekijk de onderstaande video om een overzicht van dit proces te bekijken:

Bekijk de volledige HubSpot Academy les: Workflows deep dive

Om een contact-gebaseerde workflow in te stellen die de marketingstatus van een contact instelt:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Om een bestaande workflow te bewerken, ga met de muis over de workflow en klik vervolgens opBewerken. Of leer hoe ueen nieuwe op contactpersonen gebaseerde workflow maakt.
  • Klik in de workfloweditor op het + pluspictogram om een actie toe te voegen.
  • Selecteer in het rechterpaneel de actie Status van marketingcontact instellen. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Waarde en selecteer Instellen als marketing.
  • Zodra u uw workflow hebt ingeschakeld, worden contactpersonen die voldoen aan uw triggers voor inschrijving ingesteld als marketingcontactpersonen wanneer ze de actie Status marketingcontactpersoon instellen passeren.

Contacten automatisch instellen als marketing met behulp van formulieren

Wanneer u een formulier maakt, kunt u ervoor kiezen om contactpersonen die het formulier indienen automatisch in te stellen als marketingcontactpersonen door de schakelaar Contactpersonen die zijn aangemaakt instellen als marketingcontactpersonen in teschakelen. Eenmaal aangezet, zal elke contact die het formulier indient, inclusief bestaande contacten, worden ingesteld als marketing. Deze instelling is standaard ingeschakeld voor alle formulieren, maar u kunt de instelling voor elk individueel formulier aanpassen.

U kunt ook de standaardstatusinstellen van contactpersonen die niet-HubSpot-formulieren indienen.

De standaardstatus van marketingcontacten instellen voor nieuwe contacten

Contactpersonen kunnen worden aangemaakt door verschillende HubSpot-tools, zoals formulieren en chatflows. Deze tools hebben een standaard marketingcontactstatus voor de contacten die ze creëren. Leerde standaard marketingcontactstatus voor deze lead capture tools en hoe u de standaard marketingcontactstatussen voor sommige van hen kunt bijwerken .

Voor contactpersonen die door integraties zijn gemaakt, kunt u de standaardstatus van hun marketingcontactpersoon configureren.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.