Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Contacts

Contacten instellen als marketing

Laatst bijgewerkt: juli 21, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub  Starter, Professional, Enterprise

In HubSpot bewaart en beheert u informatie over uw potentiële klanten in contactrecords. Het kan echter zijn dat u niet aan al deze contacten marketingactiviteiten hoeft te ontplooien. Als dat het geval is, kunt u marketingcontacten aanvragen en alleen betalen voor de contacten die u op de markt wilt brengen.

Zodra een contactpersoon als een marketingcontactpersoon wordt beschouwd, kan deze niet meer in dezelfde maand als niet-marketing worden ingesteld. Ontdek hoe u contacten preventief kunt instellen als niet-marketing voor de volgende verlengingsperiode.

Bestaande contactpersonen instellen als marketing

Als u machtigingen hebt om de status van marketingcontacten bij te werken, kunt u op elk moment een niet-marketingcontact bijwerken tot een marketingcontact. Deze nieuw ingestelde marketingcontacten tellen mee voor uw factureerbare limiet voor contactpersonen in de huidige periode.

Let op: zodra een contactpersoon is ingesteld als marketing, is ergeen manierom een contactpersoon terug te zetten naar niet-marketing voor de volgende update datum. U kunt alleenzepreventiefals niet-marketing instellenin de wizarden de status van niet-marketing contactpersoon zal worden toegepast op de volgende bijwerkdatum.

Handmatig contacten in bulk als marketing instellen

Om contacten in te stellen als marketing contacten:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • Schakel de selectievakjes in naast de contacten die u als marketingcontacten wilt instellen. U kunt een opgeslagen weergave gebruiken om u te helpen de juiste contacten te selecteren.
  • Klik boven aan de tabel op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Als marketingcontacten instellen.
  • Voer in het dialoogvenster het aantal contactpersonen in dat u wilt bijwerken en klik op Bevestigen.

Contactpersonen automatisch instellen als marketing met behulp van workflows

Als u toegang hebt tot de tool Workflows, kunt u contactpersonen automatisch instellen als marketing op basis van hun eigenschapwaarden.

Bekijk de onderstaande video om een overzicht van dit proces te bekijken:

Bekijk de volledige HubSpot Academy les: Workflows deep dive

Om een contact-gebaseerde workflow in te stellen die de marketingstatus van een contact instelt:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
  • Om een bestaande workflow te bewerken, ga met de muis over de workflow en klik vervolgens op Bewerken. Of leer hoe ueen nieuwe op contactpersonen gebaseerde workflow maakt.
  • Klik in de workfloweditor op het + pluspictogram om een actie toe te voegen.
  • Selecteer in het rechterpaneel de actie Status van marketingcontact instellen. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Waarde en selecteer Instellen als marketing.
  • Zodra u uw workflow hebt ingeschakeld, worden contactpersonen die voldoen aan uw triggers voor inschrijving ingesteld als marketingcontactpersonen wanneer ze de actie Status marketingcontactpersoon instellen passeren.

Contacten automatisch instellen als marketing met behulp van formulieren

Wanneer u een formulier maakt, kunt u ervoor kiezen om contactpersonen die het formulier indienen automatisch in te stellen als marketingcontactpersonen door de schakelaar Contactpersonen die zijn aangemaakt instellen als marketingcontactpersonen in teschakelen. Eenmaal aangezet, zal elke contact die het formulier indient, inclusief bestaande contacten, worden ingesteld als marketing. Deze instelling is standaard ingeschakeld voor alle formulieren, maar u kunt de instelling voor elk individueel formulier aanpassen.

U kunt ook de standaardstatusinstellen van contactpersonen die niet-HubSpot-formulieren indienen.

De standaardstatus van marketingcontacten instellen voor nieuwe contacten

Contactpersonen kunnen worden aangemaakt door verschillende HubSpot-tools, zoals formulieren en chatflows. Deze tools hebben een standaard marketingcontactstatus voor de contacten die ze creëren. Leer destandaardmarketingcontactstatus voor deze lead capture tools en hoe u de standaard marketingcontactstatus voor sommige van deze tools kunt bijwerken .

Voor contactpersonen die door integraties zijn gemaakt, kunt u de standaardstatus van hun marketingcontactpersoon configureren.