Contacts

Importeer gegevens om de eigenschappen van het selectievakje aan te vinken

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Wanneer u een import doet, kan het zijn dat u gegevens moet opmaken die passen bij het veldtype van de woning. Voor het importeren van gegevens in een eigenschap van een selectievakje, kunt u waarden importeren naar een eigenschap van meerdere selectievakjes en naar een eigenschap van een gewoon selectievakje.

Waarden toevoegen aan een eigenschap van meerdere selectievakjes in een import

Om waarde(n) toe te voegen of toe te voegen aan een eigenschap van meerdere selectievakjes in een import, voegt u een puntkommatoe vóór de eerste waarde, en vervolgens tussen elke extra waarde (;waarde 2;waarde 3; waarde 4) in uw importbestand.

Als u bijvoorbeeld eenProduct eigenschap heeft en een contactpersoon heeft er al een waarde gazonmaaier voor, dan kunt u extra waarden importeren naar de eigenschap voor die contactpersoon door het volgende op te nemen in de Product kolomvan uw CSVvoor die contactpersoon:

;schaar;heggers;knipperaars

Waarden toevoegen aan een enkel aan/uit-veld in een importveld

Maak in het importbestand een kolom aan voor het enkele selectieveld enzet de waarde op elke regel op:

  • Waar of Ja, om weer te geven als Ja of aangevinkt in HubSpot; of
  • Vals of Nee, om weer te geven als Nee of niet gecontroleerd in HubSpot.