Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Problemen oplossen met records die niet in workflows worden opgenomen

Laatst bijgewerkt: april 21, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional

Als een record voor een contactpersoon, bedrijf, deal, ticket, offerte of aangepast object onverwacht niet in een workflow werd opgenomen, bekijkt u hieronder de mogelijke redenen.

Als een record onverwacht in een workflow werd opgenomen, lees dan meer over de logica van de workflowregistratietrigger die onverwacht kan werken.

Workflow is niet ingeschakeld

Records kunnen alleen worden ingeschreven in een workflow die is ingeschakeld. Bij een ingeschakelde workflow staat rechtsboven de schakelaar Workflow is ingeschakeld. Zo niet, klik dan op Controleren en vervolgensop Inschakelen.

Het record voldoet niet aan de inschrijf triggers van de workflow

Als de workflow automatische inschrijf triggers heeft, controleer dan of het record daaraan voldoet. Let op eventuele AND en/of OR logica in de inschrijf triggers.

Voor workflows gebaseerd op contacten, kunt ueen contact testen met de inschrijf triggers van de workflow om te zien of ze daaraan voldoen.

Het record voldeed aan de inschrijf triggers van de workflow toen de workflow werd ingeschakeld, maar bestaande contactpersonen waren niet ingesteld om te worden ingeschreven

Standaard zijn workflows niet ingesteld om bestaande records te registreren die voldoen aan de registratietriggers op het moment dat de workflow wordt ingeschakeld, maar alleen records die voldoen aan de registratietriggers op een later tijdstip. Leer hoe u bestaande records die voldoen aan de inschrijf triggers in een workflow kunt inschrijven.

Het record komt onmiddellijk in aanmerking voor uitschrijving uit de workflow

Contact-gebaseerde workflow

Als een contact voldoet aan de doelstellingen van de workflow of op de suppressielijst van de workflow staat op het moment van inschrijving in de workflow, zal hij automatisch worden uitgeschreven.

Bedrijfs-, deal-, ticket- of offerte-gebaseerde workflow

Als het record voldoet aan de triggers van de workflow op het moment van inschrijving in de workflow, wordt het automatisch uitgeschreven.

Object was al eerder ingeschreven in de workflow, en opnieuw inschrijven is niet mogelijk

Standaard worden objecten alleen ingeschreven in workflows deeerstede eerste keer datze voldoen aan de workflow inschrijf triggers of handmatig worden ingeschreven. Als een object eerder was ingeschreven in een workflow en herinschrijving niet is ingeschakeld, zal het niet worden ingeschreven in de workflow als het opnieuw voldoet aan de oorspronkelijke inschrijf trigger(s) van de workflow. Leer hoe uherinschrijving triggers kunt toevoegenaan een workflow om herinschrijving toe te staan.