Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Workflows

Contact, bedrijf, deal, ticket of offerte niet ingeschreven in de workflow

Laatst bijgewerkt: december 2, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional

Als een contactpersoon, bedrijf, deal, ticket of offerte onverwacht niet in een workflow is opgenomen, bekijk dan de mogelijke redenen hieronder.

Let op: als een record onverwacht werd ingeschreven in een workflow, bekijk dan ons artikel over onverwachte workflow inschrijving.

Workflow is niet ingeschakeld

Records kunnen alleen worden ingeschreven in een workflow die is ingeschakeld. Een workflow die is ingeschakeld, heeft een Workflow is ON-schakelaar die rechtsboven is ingeschakeld. Zo niet, dan klikt u op Review en vervolgensop Turn on.

Het record voldoet niet aan de triggers van de workflow voor de inschrijving.

Als de workflow automatische registratie triggers heeft, zorg er dan voor dat het record aan deze triggers voldoet. Let op eventuele AND en/of OR-logica in de triggers voor de inschrijving.

Voor contact-gebaseerde workflows kunt ueen contact testentegen de inschrijvingstrigger(s) van de workflow om te zien of ze aan de triggers voldoen.

Het record voldeed aan de inschrijvings triggers van de workflow toen de workflow werd ingeschakeld, maar bestaande contacten werden niet ingesteld om te worden ingeschreven.

Standaard zijn workflows niet ingesteld om bestaande records te registreren die voldoen aan de inschrijvings triggers op het moment dat de workflow wordt ingeschakeld, alleen records die voldoen aan de inschrijvings triggers gaan vooruit. Leer hoe u bestaande records die voldoen aan de registratie triggers in een workflow kunt inschrijven.

Het record komt direct in aanmerking voor het uitrollen van de workflow

Contactgebaseerde workflow

Als een contactpersoon voldoet aan de doelstellingen van de workflow of op het moment van inschrijving in de workflow op de suppressielijst van de workflow staat, wordt hij/zij automatisch afgemeld.

Bedrijfsgebaseerde, dealgebaseerde, ticketgebaseerde of offertegebaseerde workflow

Als het record voldoet aan de triggers voor het afmelden van de workflow op het moment van inschrijving in de workflow, worden ze automatisch afgemeld.

Het object werd eerder in de workflow geregistreerd, en herinschrijving is niet ingeschakeld.

Standaard worden objecten alleen in workflows deeerstetijd datze voldoen aan de triggers voor de workflow-inschrijving of dat ze handmatig worden ingeschreven. Als een object eerder werd ingeschreven in een workflow en herinschrijving niet is ingeschakeld, zal het niet worden ingeschreven in de workflow als het opnieuw voldoet aan de oorspronkelijke trigger(s) van de workflow. Leer hoe uherinschrijvings triggers kunt toevoegenaan een workflow om herinschrijving mogelijk te maken.