Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Payments

Doświadczenie nabywcy przy kasie

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Marketing Hub Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub Starter, Professional, Enterprise
CMS Hub Starter, Professional, Enterprise

Po udostępnieniu kupującemu linku do płatności lub oferty zintegrowanej z płat nościami kupujący zostanie przeniesiony na stronę kasy, która zawiera podsumowanie zamówienia, w tym wszelkie zastosowane rabaty. Jeśli łącze lub oferta płatności zawiera powtarzające się pozycje, podsumowanie zamówienia będzie wskazywać, kiedy HubSpot obciąży jego kartę kredytową lub pobierze pieniądze z jego konta w przypadku każdej powtarzającej się płatności.

W tym artykule opisano, co się stanie, gdy kupujący użyje linku lub cytatu do dokonania płatności. Możesz również przetestować swoje linki, zanim je udostępnisz. Dowiedz się więcej o tym, co dzieje się w HubSpot, gdy kupujący dokona udanej płatności.

Uwaga: narzędzie do płatności jest przeznaczone do korzystania ze standardowych transakcji płatności online i nie obsługuje zbierania poufnych informacji o płatnościach od klientów ustnie lub telefonicznie. Jeśli dokonałeś płatności w imieniu klienta, może to spowodować, że płatność zostanie przypisana do niewłaściwego kontaktu. Dzieje się tak, ponieważ użytkownik wypełnił wcześniej formularz HubSpot i przesyła płatność przy użyciu nieprywatnego okna przeglądania, co powoduje, że HubSpot używa istniejących plików cookie do powiązania płatności. Aby naprawić nieprawidłowo powiązane płatności, przejdź do rekordu płatności i zaktualizuj powiązany rekord kontaktu.

Na stronie kasy kupujący może przejrzeć podsumowanie swojego zamówienia, w tym pozycje, wszelkie rabaty, całkowitą kwotę należności oraz wszelkie dodatkowe warunki zawarte w opisie kasy. Jeśli włączono link płatności, kupujący może również wprowadzić własną cenę, wybrać ilość produktów lub dodać produkty opcjonalne.

checkout-page
Następnie mogą wprowadzić numer karty kredytowej lub informacje o koncie bankowym.

buyer-checkout-experience

W przypadku płatności kartą kredytową, kupujący powinien wypełnić pola formularza, a następnie kliknąć Zapłać [kwota $]. Jeśli płaci za pomocą ACH, kupujący powinien wprowadzić informacje o swoim koncie, a następnie kliknąć Przeglądaj szczegóły płatności. Kupujący może zapoznać się z warunkami w oknie dialogowym, a następnie kliknąć Autoryzuj.

review-ach-payment-details

Po zakończeniu płatności na ekranie kupującego pojawi się podsumowanie zamówienia. Jeśli płatność została pobrana ze strony planowania, pojawi się wiadomość z potwierdzeniem, w której kontakt będzie wiedział, że jego płatność została przesłana, a spotkanie zostało zaplanowane.

payment-confirmation-message

Otrzyma on również kopię potwierdzenia w swojej skrzynce odbiorczej.

receipt-with-discount

W przypadku płatności cyklicznych kupujący będzie obciążany w każdym cyklu rozliczeniowym zgodnie z warunkami określonymi w wycenie lub linku do płatności, a za każdym razem otrzyma potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail. Jeśli masz włączone ustawieniePrzypomnienie o nadchodzącej płatności na swoim koncie, zostaną również powiadomieni o ich następnej płatności 14 dni przed terminem płatności.

upcoming-payment-reminder

Jeśli jesteś użytkownikiem HubSpot korzystającym z narzędzia płatności, dowiedz się więcej o tym, co dzieje się, gdy kupujący dokonuje płatności za pomocą linku lub cytatu.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.