Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.

Ange regler för routning av dina konversationer

Senast uppdaterad: april 20, 2023

Tillgänglig med något av följande abonnemang, om inte annat anges:

Alla produkter och planer

Som standard lämnas inkommande konversationer odelade i inkorgen så att teamet kan hantera dem. Omdu är tilldelad en betald plats i Sales Hub eller Service Hub kan du ställa in regler för omdirigering så att inkommande konversationer automatiskt dirigeras till specifika användare och team på ditt konto.

Triage av icke tilldelade konversationer

Du kan manuellt tilldela dig själv konversationer från vyn Otilldelad i inkorgen.

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Konversationer > Inkorg.}
 • I menyn i vänster sidofält väljer du vyn Otilldelad och klickar sedan på en otilldelad konversation för att öppna den.
 • Klicka på rullgardinsmenyn Ägare uppe till vänster och välj ditt namn. Du kan också skriva in ditt svar i svarsredigeraren och sedan klicka på Skicka för att automatiskt tilldela samtalet till dig själv.
 • Om du vill omtilldela en konversation till en annan användare eller ett annat team öppnar du en konversation som är tilldelad dig. Klicka på rullgardinsmenyn Ägare uppe till vänster och välj en användare eller ett team. updated-ticket-ownership-dropdown

Observera: Om endast vissa team har tillgång till inkorgen kan du endast manuellt omfördela konversationer till de primära teammedlemmarna .

Tilldela konversationer automatiskt

Krav för automatisk omdirigering

För att automatiskt dirigera konversationer till en specifik användare måste användaren uppfylla följande villkor:

Konfigurera automatiska regler för omdirigering

Du kan ställa in routningsregler för inkommande meddelanden som skickas till din anslutna e-postkanal för teamet, dina chattflöden eller ditt anslutna formulär .
 • Klicka för att aktivera växeln Automatisk tilldelning av konversationer .
 • Klicka på rullgardinsmenyn Tilldela till och välj ett routningsalternativ:
  • Specifika användare och team : Dirigera inkommande konversationer till de användare eller team som valts. Välj användarna eller teamnamnen i rullgardinsmenyn Specifika användare och team .
   • För meddelanden som skickas till teamets e-postkanal eller inlämningar till ditt anslutna formulär, om mer än en användare är vald, kommer e-postmeddelanden att tilldelas slumpmässigt till de agenter som anges.
   • För meddelanden som skickas till en livechatt, en bot, ett WhatsApp-konto eller ett Facebook Messenger-konto gäller att om fler än en användare väljs kommer nya konversationer att dirigeras till den minst upptagna tillgängliga användaren. Om de angivna användarna och teamen inte är tillgängliga kommer den inkommande konversationen att lämnas i vyn Otilldelad så att ditt team kan sortera den.
  • Kontaktägare: Dirigera inkommande samtal till en kontakts ägare. Kontakten måste ha en ägare tilldelad till sin post och spåras med en cookie. Om ägaren är offline skickas meddelandet via e-post till besökarens ägare. När du ställer in routningsregler för chattflöden med livechatt kan dudirigera meddelanden från oägda kontakter till en standardanvändare.Klicka på rullgardinsmenyn Om det inte finns någon kontaktägare, tilldela till och välj en användare. Användaren du väljer måste ha en tilldelad betald plats i Sales Hub eller Service Hub .

automatically-assign-general

 • Klicka på Spara.

Observera: Den minst upptagna tillgängliga användaren är den användare som har minst antal tilldelade chattar. Om två eller flera användare är lika många för minst upptagna kommer chatten att tilldelas en användare som har använt inkorgen under de senaste två minuterna. Om det fortfarande är lika mycket, tilldelas chatten till den användare som tilldelats en chatt senast.

Om du vill ställa in routningsregler för chattflöden med robotar kan du lära dig hur du använder åtgärdenSkicka till bot till teammedlem.

Hjälpte artikeln?
Detta formulär används endast för dokumentationsfeedback. Få reda på hur du får hjälp med HubSpot.