Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Integrations

Använd HubSpots integration med GoToWebinar

Senast uppdaterad: januari 20, 2023

Gäller för:

Alla produkter och planer

GoToWebinar-integrationen är utformad för att hjälpa dig att minska den tid det tar att skapa, marknadsföra och leverera högkvalitativa webbseminarier.

Installera GoToWebinar-integrationen

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.
 • Klicka påBesök App Marketplace uppe till höger.
 • Sök efter GoToWebinar-integrationen, och väljGoToWebinari resultatet. Klicka påAnslut appen.
 • Ange dina GoToWebinar-uppgifter och klicka påLogga in.

När du loggar in på GoToWebinar kopplas dina konton automatiskt ihop.

Om du vill koppla bort dina HubSpot- och GoToWebinar-konton:

 • I ditt HubSpot-konto, klicka på Marknadsplatsikonen marknadsplats i huvudnavigeringsfältet. Under Hantera väljer du Anslutna appar.
 • Till höger omGoToWebinar klickar du på Mer och väljer sedan Avinstallera.
Observera:
 • För närvarande kan integrationen endast anslutas till ett GoToWebinar-konto. Du kan användaZapier-integrationen för att konfigurera en enkel integration med ett andra GoToWebinar-konto.
 • Den anslutande användaren måste vara medarrangör för ett webbseminarium för att webbseminariet ska vara tillgängligt för synkronisering.

Slå på ditt webbseminarium

När du har anslutit GoToWebinar kommer du att omdirigeras tillbaka till sidan Anslutna appar. Klicka på appen GoToWebinar för att se din instrumentpanel.

Din instrumentpanel visar alla kommande och tidigare webbseminarier från de anslutna kontona. Som standard är synkroniseringen avstängd för alla webbseminarier som skapades innan integrationen inrättades.

Från instrumentpanelen kan du manuellt synkronisera tidigare webbseminarier och aktivera automatisk synkronisering för alla nya webbseminarier:

 • Om du vill synkronisera ett webbseminarium manuellt markerar du kryssrutan i kolumnen Synkronisera. HubSpot börjar då importera data från GoToWebinar.
 • Om du vill aktivera automatisk synkronisering för nya webbseminarier markerar du kryssrutan Automatisk synkronisering av data från framtida webbseminarier. Alla nyskapade webbseminarier kommer nu automatiskt att synkronisera kontakter till ditt HubSpot-konto.
Synkroniseringen kan ta mellan en minut och två timmar eller mer, beroende på hur mycket information som står i kö för att synkroniseras. Kolumnen Synkroniseringsstatus visar den aktuella statusen för synkroniseringen för varje webbseminarium.

gotowebinar-sync

Skapa ett formulär för ditt webbseminarium

När du är redo att börja samla in registreringar för ditt kommande webbseminarium kan du göra det med hjälp av formulärverktyget i HubSpot.

För attGoToWebinar-integrationen med HubSpot ska lyckas registrera en kontakt för ett webbseminarium på ditt GoToWebinar-konto måste följande fält vara obligatoriska:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-post

Observera att endast ovanstående fält(förnamn, efternamn och e-post) kan vara obligatoriska i ditt formulär.

Observera:

Läs mer omvilka formulärfält som kan användasför att överföra information mellan HubSpot och GoToWebinar.

Använd ett formulär på en HubSpot-landningssida

Du kan skapa formulär i HubSpot som automatiskt registrerar kontakter till ettwebbseminarium som du har skapat i GoToWebinarnär de skickas in. Registreringsformuläret lagrar användarinformationen som en HubSpot lead. För att registrera kontakter måste du förstskapa en målsidaoch koppla ditt formulär till webbseminariet. Så här gör du:

 • Klicka påformulärmodulen i landningssidans redigerare.
 • I dina formuläralternativ bläddrar du ner tillGoToWebinar-registreringochoch användrullgardinsmenynför att välja det webbseminarium som du vill att formuläret ska samla in deltagare för.

Observera att endast kommande webbseminarier kommer att anges som alternativ i rullgardinsmenyn. Webbinarier som redan har ägt rum kommer inte att finnas med.

 • Klicka påSpara och gå till listan över moduler.

När du är redo att gå live med din landningssida klickar du påPublicera. När kontakterna skickar in formuläret på den här sidan skickas de till GoToWebinar och visas som en registrerad i din registerlista. Registreringsdata läggs till i HubSpot i realtid och deltagardata läggs till i HubSpot 15 minuter efter att ditt webbseminarium har avslutats.

Bädda in ett HubSpot-formulär på en extern sida

Du kan anmäla kontakter till ett webbseminarium om du använder en inbäddningskod som genereras från formulärverktyget. Så här gör du:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > Infångande av potentiell kund > Formulär.
 • Klicka pånamnetpå ditt befintliga formulär ellerskapa ett nytt formulär.
 • Klicka pårullgardinsmenynÅtgärder längst upp till höger och väljDela formuläret.
 • Klicka påKopieraför att kopiera inbäddningskoden från formuläret.
 • När du bäddar in koden på din externa webbplats lägger du manuellt till ett kommatecken efter formID och en goToWebinarWebinarKey-identifierareunder den. Inkludera webinarnyckeln för ditt webbseminarium. Detta visas i URL:en för ditt valda webbseminarium i ditt GoToWebinar-konto.

gtw-v2-form-script

GTW-key

Observera:

 • Om du inte använder HubSpot-landningssidor med ett HubSpot-formulär loggar du in på GoToWebinar för att användaDela ditt webbseminariumunderHanterainställningar förwebbseminariumför att bjuda in deltagare med hjälp av en registrerings-URL.
 • Det finns inget samband mellan GoToWebinar-registreringssidan och din HubSpot-landningssida. Om du använder en HubSpot-landningssida med ett HubSpot-formulär behöver du inte använda GoToWebinar-registreringssidan.
 • Integrationen hämtar inte automatiskt några fält från GoToWebinar-registreringssidan. Detta innebär att du måste återskapa de frågor som du normalt ställer på GoToWebinar-registreringssidan på din landningssida.

Skapa en formulärmodul i en anpassad modul

Du kan skapa en anpassad modul för GoToWebinar-integrationen. För att använda GoToWebinar-integrationen i din anpassade formulärmodul måste du lägga till gotowebinar_webinar_key='till din anpassade modul.
Läs mer om hur du skapar en formulärmodul i en anpassad modul.

Segmentera och följ upp med registrerade och deltagare.

När kontakterna börjar registrera sig för dina webbseminarier kan du segmentera dem utifrån deras webinaraktivitet iverktyget Listormed hjälp avGoToWebinar-kriteriet för webinarstatus.

Observera: Ovanstående segmenteringsalternativ är inte tillgängliga iMarketing HubStarterkonton.

Du kan också införliva data från webbseminarier i dina poängkriterier i HubSpot för att se till att din poäng är korrekt och aktuell.


När du har segmenterat dina kontakter kan du skicka e-postmeddelanden till dina kontakter baserat på deras engagemang i webbseminariet. Utöver de reklamemeddelanden du skapar för att uppmuntra till registrering finns här några förslag:

 • Påminnelser i förväg om webbseminariet
 • Tackmejl till dem som deltog
 • Ledsen att vi missade er e-post till dem som registrerat sig men inte deltog.
 • Begär att schemalägga en demo via e-post för dem som deltog och har en hög lead score.

Integrationen har ingen automatiserad mekanism för att infoga personliga länkar från GoToWebinar i HubSpot-e-postmeddelanden.

Synkronisera data från webbseminarier med Salesforce

Om du har HubSpot-Salesforce-integrationen installerad kommer aktiviteterna i webbseminariet automatiskt att överföras till Salesforce i HubSpot Visualforce-fönstret.

Om du vill skicka mer specialiserade meddelanden till dina säljare kan du skicka data till Salesforce i form av uppgifter i ett arbetsflöde. Om du till exempel vill varna en säljare varje gång en av deras leads deltar i ett webbseminarium kan duskapa ett arbetsflöde som skickar en uppgift till Salesforce.Uppgiften kommer att visas på Salesforce lead-/kontaktregistret i avsnittet Aktivitetshistorik.

Om du använderSalesforce-integrationen är det viktigt attändra fältmappningenmellan e-postfältet i HubSpot och Salesforce tillAnvänddet senaste värdet. Detta är relevant eftersom data hämtas från GoToWebinar till HubSpot baserat på e-postadress, så om e-postadressen i HubSpot har ändrats mellan den tidpunkt då en kontakt registrerar sig och den tidpunkt då de deltar i webbseminariet, kommer HubSpot inte att kunna matcha deltagardata med den nya e-postadressen.

Lägg till kontakter till ett GoToWebinar med hjälp av arbetsflöden (endastProfessionalochEnterprise)

Du kan registrera kontakter automatiskt för ditt GoToWebinar med hjälp av arbetsflöden.

Observera: för att registrera kontakter i ditt GoToWebinar-evenemang måste du ha synkroniseringen aktiverad i dina integrationsinställningar(Integrationer > Anslutna appar > GoToWebinar).

 • Klicka på rullgardinsmenyn Webinar för att välja ditt GoToWebinar-evenemang.
 • Klicka på Spara.
 • Aktivera arbetsflödet.

Använda marknadsföringsevenemang med GoToWebinar (BETA)

HubSpot kan samlamarknadsföringshändelser från GoToWebinar-integrationen för att ge dig en konsekvent översikt över dina marknadsföringshändelser.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.