Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Forms

Zarządzaj formularzami

Data ostatniej aktualizacji: marca 1, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Aby zarządzać swoimi formularzami, możesz usunąć formularz i sklonować formularz.

Usuwanie formularza

Przed usunięciem formularza HubSpot, należy zwrócić uwagę na następujące konsekwencje:

 • Formularz nie będzie się już ładował na żadnych żywych stronach zewnętrznych.
 • Formularz nie będzie dostępny do użycia na listach, w przepływach pracy i raportach.
 • Dane z poprzednich zgłoszeń nie mogą zostać wyeksportowane, ale pozostaną w odpowiednich rekordach kontaktów.
 • Nowe zgłoszenia do usuniętego formularza za pomocą interfejsuAPI Forms firmy HubSpot nie będą akceptowane.

Aby usunąć formularz:

 • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze.
 • Najedź kursorem na formularz, który chcesz usunąć, a następnie kliknij Akcje > Usuń.

Uwaga: jeśli formularz jest obecnie używany na dowolnej stronie HubSpot, opcja Usuń formularz będzie wyszarzona. Usuń formularz z dowolnej strony HubSpot, aby usunąć formularz. Możesz zobaczyć strony, na których znajduje się formularz, klikając numer w kolumnie Pojawia się na.

 • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń formularz, aby potwierdzić.

Klonowanie formularza

 • W koncie HubSpot przejdź do Marketing > Przechwytywanie leadów > Formularze.
 • Najedź kursorem na formularz, który chcesz sklonować.
 • Kliknij przycisk Sklonuj.

 • W oknie dialogowym wpisz nową nazwę formularza i kliknij przyciskKlonuj.

Uwaga: jeśli posiadasz dodatek Jednostki biznesowe i podczas klonowania wybrano inną jednostkę biznes ową, opcje GDPR i wiadomości uzupełniające nie zostaną dodane. Możesz ręcznie dodać te opcje do sklonowanego formularza. Jeśli wybrana zostanie ta sama jednostka biznesowa, opcje GDPR i wiadomości uzupełniające zostaną sklonowane i będą pasować do oryginalnego formularza.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.