Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Email

Lösa ett avbrott i e-postsändningen

Senast uppdaterad: mars 17, 2022

Gäller för:

Alla produkter och planer

När du skickar ett marknadsföringsmeddelande från e-postverktyget eller ett e-postmeddelande från CRM- eller konversationsinboxen med hjälp av en HubSpot-hostad inbox kan e-postsändningen avbrytas.

Marknadsföringsmejl avbryts

För marknadsföringsmejl avbryts e-postsändningen när HubSpots skyddssystem för leveransbarhet upptäcker en hög avvisningsfrekvens hos dina e-postmottagare, eller när bedräglig kontoaktivitet upptäcks. Alla marknadsföringsmejl och automatiserade mejl i arbetsflöden skickas intenär marknadsföringsmejlet är avstängt.

Innan sändningen av marknadsföringsmejl avbryts kan du se en varningsbanner i ditt e-postverktyg om ett problem som upptäckts av systemet för skydd av leveransbarhet. Bannern innehåller mer information om problemet och rekommendationer för att förbättra framtida e-postmeddelanden.

Observera att du kan kontakta experter på marknadsföringsmeddelanden för att få råd om hur du kan förbättra dina e-postmeddelanden på ämnestavlan Email Deliverability i Community.

Typer av avstängningar av e-postmeddelanden för marknadsföring

Det finns två typer av avstängningar av e-postmeddelanden:

 1. Systemet för skydd av leveransbarhet upptäcker överdrivet många hårda studsar, avregistreringar, skräppostrapporter, blocklistning eller missbruksklagomål. Ditt konto kommer att stängas av om du överskrider de gränser som anges nedan, bedömda kumulativt under en viss månad, eller från upprepade avbrutna kampanjer. Läs mer om vad du ska göra vid denna typ av avstängning.
 2. Det finns två typer av e-postutskick: Systemet upptäcker bedräglig aktivitet på ditt konto, till exempel skräppostfällor. Lär dig hur du svarar på den här typen av avstängning.

Begränsningar för e-post

 • Hårda studsar: HubSpot har en gräns på 5 % för hårda studsar. Som referens kan nämnas att många internetleverantörer föredrar att avvisningsfrekvensen ligger under 2 %.
 • Spam-rapporter: HubSpot har en gräns på 0,1 % (1 av 1 000 skickade meddelanden) för klagomål om skräppost. Spam-rapporter är när en mottagare klickar på spam-knappen reportSpam när han/hon ser ditt e-postmeddelande i sin inkorg eller drar e-postmeddelandet till sin skräppostmapp.
 • Direkta klagomål: Om några direkta klagomål skickas till HubSpot's abuse desk kan sändning av marknadsföringsmeddelanden i ditt konto stängas av.
 • Avregistreringar: HubSpot har en gräns på 5 % för antalet avregistreringar. Ensund avregistrering är mindre än 2 %.

Lösa ett avstängningsärende för sändning av marknadsföringsmejl

Gratis CRM-konton

Du kommer att meddelas om avstängningen i ett bannermeddelande i ditt e-postverktyg. Efter att e-postsändningen har avbrutits kommer e-postverktyget att förbli låst. Med ett gratisCRM konto kan duinte överklaga avstängningen.

Du kan fortsätta att använda de andra verktygen i ditt HubSpot-konto.

Marketing Hub Starter-konton, Sales Hub Starter-, Professional- och Enterprise-konton ., Service Hub Starter-, Professional- och Enterprise-konton samt kostnadsfria provkonton

Om du vill överklaga din avstängning av e-post:

 • I ditt HubSpot-konto, navigera till Marknadsföring > E-post.
 • Klicka påSkicka överklagande i bannern högst upp på sidan.
 • I dialogrutan fyller du i överklagandeformuläret:
  • Bekräfta att du har importerat en opt-out-lista och rensat dina kontaktlistor.
  • Ange var du har fått tag på dina kontakter, bekräfta att du har skickat e-post till dem under det senaste året och ge ytterligare information om hur kontakterna lämnade sina e-postadresser.
  • Klicka påSkapa ärende för att skicka ditt överklagande.

email-suspension-create-ticket-dialog

 • När du har skickat in ditt överklagande kommer en HubSpot-supportspecialist att kontakta dig för att samla in mer information om det behövs, och Email Deliverability Team kommer att fatta ett slutgiltigt beslut om huruvida e-poståtkomsten ska återställas.

Observera:HubSpot kommer automatiskt att undertrycka alla kontakter som redan har fått en hård studs, avregistrerat sig eller markerat ett e-postmeddelande som skräppost. Det räcker inte att ta bort dessa kontakter för att återställa tillgången till e-post.

Marknadsföringshubben Basic-, Professional- eller Enterprise-konton (äldre konton)

Den primära kontaktpersonen på ditt konto och din Customer Success Manager kommer båda att få ett e-postmeddelande från Email Deliverability Team. I detta e-postmeddelande finns mer information om avstängningen och om de åtgärder du kan vidta för att lösa problemet.

Arbeta direkt med teamet och din kontoansvarige om nästa steg. Svar på den ursprungliga e-posttråden kommer att besvaras inom en arbetsdag.

E-postsändning avbruten från CRM eller samtalsinkorgen

Din förmåga att skicka e-post från CRM eller från inkorgen för konversationer kan stängas av om HubSpot upptäcker dåligt sändningsbeteende från din HubSpot-hostade inbox. Detta inkluderar e-post som skickas från den e-postadress som du har ställt in för att vidarebefordra e-post till inkorgen för konversationer, t.ex. support@hubspot.hs-inbox.com, eller från din reservmejladress.

När e-postsändningen avbryts visas en varningsbanner i CRM eller inkorgen och du kan inte skicka ett e-postmeddelande.

email-suspension-from-inbox

Yu kan överklaga avstängningen för att återuppta e-postsändningen:

HubSpot kommer sedan att granska överklagandet och fatta ett beslut om dina möjligheter att skicka e-post.

Ytterligare kontogranskningar

Vissa konton kan kräva ytterligare granskning för att avgöra om åtkomst till marknadsföringsmejl kan låsas upp. Klicka på länken i bannern för att skicka in mer information om dina kontakter och det e-postmeddelande du vill skicka. HubSpot kommer att granska inlämningen och svara inom två arbetsdagar.email-suspension-form

Den primära kontaktpunkten på ditt konto kommer att få ett e-postmeddelande om nästa steg baserat på din formulärsinlämning. Banderollinformationen på ditt konto kommer också att uppdateras för att återspegla beslutet.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.