Email

Een opt-out van de e-mailstatus verwijderen

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

U kunt een opt-out van de e-mailstatus die handmatig door een gebruiker in uw HubSpot account is toegevoegd, verwijderen.Deze actie kan alleen worden toegepast op contactpersonen die handmatig zijn afgemeld uit het contactpersonenbestand, via een afmeldingslijst of via een update van de abonnementsstatus via een workflow.

Let op: contactpersonen die zich hebben afgemeld voor uw marketing e-mails kunnen actie ondernemen om zich opnieuw in te schrijven voor uw e-mails of hun e-mailvoorkeuren bij te werken. Dit geldt ook voor contactpersonen die zich hebben afgemeld voor marketing e-mails die vanuit uw HubSpot-account zijn verstuurd, en voor contactpersonen waarvan de afmeldingsstatus handmatig is gewijzigd door een HubSpot-gebruiker.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
  • naast de records die u wilt bewerken.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer vervolgens Communicatieabonnement bewerken voor contact.
  • In het paneel Communicatieabonnementen selecteert u het selectievakje Verwijderen uit alle e-mail.

undo-opt-out-status

  • Klik op Opslaan om uw wijzigingen toe te passen.