Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Vis en modell av CRM-objekt- og aktivitetsrelasjoner

Sist oppdatert: mai 28, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

I HubSpot CRM representerer objekter forretningsrelasjoner og -prosesser (f.eks. kontakter, avtaler). Hvert objekt har individuelle poster som kan knyttes til poster for andre objekter (f.eks. er Lorelai Gilmore en kontakt tilknyttet selskapet The Dragonfly Inn). På hver post lagres informasjon i egenskaper, og interaksjoner spores gjennom aktiviteter. Hver HubSpot-konto inneholder visse objekter, egenskaper og aktiviteter som standard, men avhengig av abonnementet ditt kan du også opprette egendefinerte egenskaper og objekter.

Datamodelloversikten viser relasjonene mellom kontoens unike objekter, egenskaper og aktiviteter, noe som kan hjelpe deg med å sette opp import, rapporter og automatisering på en bedre måte i fremtiden. Du kan også se informasjon om hvordan objektene, aktivitetene og egenskapene dine brukes.

Følgende objekter og aktiviteter er inkludert i oversikten:

Hvilke objekter som vises, kan variere avhengig av abonnementet ditt. Finn ut mer om hva som er inkludert i abonnementet ditt i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Merk: Product-objektet og dets tilknyttede egenskaper støttes ikke i datamodellen.

Bruk datamodelloversikten

Slik får du tilgang til og navigerer i datamodelloversikten:

 • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Datamodell.
 • Første gang du viser datamodelloversikten, vises som standard alle objekter og aktiviteter.
 • Hvis du vil styre hvilke objekter og aktiviteter som skal vises, klikker du på rullegardinmenyen Filtrer etter:
  • Hvis du vil vise eller skjule et enkelt objekt/aktivitet, merker du av eller fjerner merket i avmerkingsboksen for det.
  • Hvis du vil vise eller skjule en hel gruppe med objekter eller aktiviteter, merker du av eller fjerner merket i avmerkingsboksen ved siden av gruppeoverskriften (f.eks. CRM-objekter, egendefinerte objekter, salgsobjekter, aktiviteter).

object-select-data-model

 • Hold musepekeren over eller klikk på et objekt- eller aktivitetskort for å vise relasjonene. Når du klikker på et kort, vil følgende skje basert på objektets assosiasjoner:
  • Hvis det valgte objektet/aktiviteten har eksisterende assosiasjoner til et annet objekt eller en annen aktivitet, blir det tilhørende kortet uthevet, og linjer vises for å vise forbindelsen.
  • Hvis det valgte objektet/aktiviteten ikke har noen eksisterende tilknytning til et objekt eller en aktivitet, blir det tilhørende kortet utvisket, og det vises ingen forbindelseslinje.

data-model-overview-updated

 • Klikk på et objektkort for å vise mer informasjon om et objekts assosiasjonsetiketter.
  • Hvis du vil vise assosiasjonsetiketter i det samme objektet, holder du musepekeren over etikettene som vises på kortet.
  • Hvis du vil vise objektets assosiasjonsetiketter med et annet objekt, klikker du på tilkoblingsikonet. Du kommer til siden for tilknytningsdetaljer, der du kan vise etiketter mellom objektene dine. Klikk på nedtrekksmenyene for objektene på siden for å oppdatere objektene du ser på, og klikk på Omvendt for å vise etiketter i motsatt retning (f.eks. Kontakter til selskaper vs. Selskaper til kontakter).

view-association-details-dmo

 • For objekter, samtaler, tilbud og oppgaver kan du klikke på [x] poster på kortet for å navigere til en indekssidevisning av alle objektets poster.

data-model-object-card

 • Hvis du vil vise mer informasjon om et objekts eller en aktivitets bruk, egenskaper og tilknytninger, klikker du på Vis detaljer. I høyre panel vises følgende detaljer avhengig av objektet/aktiviteten:
  • For CRM-objekter og avtaler:
   • På fanen Bruk kan du se det totale antallet poster, prosentandelen egenskaper med verdier på minst én post, antallet egenskaper som ikke har data, er ubrukte eller er potensielle duplikater, og den siste importen som ble fullført for det aktuelle objektet. Hvis kontoen din har et Operations Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du lære hvordan du viser egenskapsinnsikt i kommandosenteret for datakvalitet.
   • I kategorien Egenskaper kan du vise alle objektets egenskaper. Klikk på tallet i kolonnen Brukt i for å vise hvor egenskapen brukes for øyeblikket. Klikk på Vis [objekt] -egenskapsinnstillinger for å administrere egenskapene.
   • I kategorien Tilknytninger kan du se objektets definerte tilknytninger og tilknytningsetiketter. Klikk på rullegardinmenyen Velg objektassosiasjoner for å oppdatere den spesifikke objektrelasjonen du ser på. Klikk på Vis assosiasjonsinnstillinger for å administrere assosiasjoner.
   • I kategorien Brukt i kan du se rapportene, arbeidsflytene og listene som objektet og dets poster for øyeblikket brukes i.
  • For aktiviteter og andre salgsobjekter kan du se hvor mange aktiviteter av den aktuelle typen som er opprettet, og gå gjennom aktivitetens egenskaper.

Når du er kjent med datamodellen, kan du lære hvordan du administrerer CRM-databasen. Hvis kontoen din har et Operations Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også bruke kommandosenteret for datakvalitet til å overvåke datakvaliteten.

Analyser datatrender

I Analyse-fanen kan du vise grafer og tabeller for å få en bedre forståelse av hvordan postene dine ble opprettet, oppdatert, slettet eller slått sammen over tid. Finn ut mer om kildeverdiene som brukes i rapportene.

 • I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Datamodell.
 • Naviger til Analyse-fanen.
 • Som standard vises kontaktdata. Hvis du vil vise et annet objekt, klikker du på Kontakter og velger deretter objektet.
 • Hvis du vil redigere datointervallet som vises i rapportene, klikker du på datovelgerne og velger en startdato og en sluttdato, eller en relativ tidsperiode for å angi datoene automatisk (f.eks. Denne måneden).
 • Hvis du vil filtrere etter type handling, klikker du på rullegardinmenyen Handlingstyper og velger deretter et alternativ:
  • Alle handlinger:Vis alle posthandlingsdata, inkludert hvordan og når poster ble opprettet, slettet, oppdatert eller slått sammen.
  • Opprett: Vis bare data for hvordan og når poster ble opprettet.
  • Slett: Vis kun data for hvordan og når poster ble slettet.
  • Oppdater: viser kun data for hvordan og når poster ble slått sammen.
  • Slå sammen: viser kun data for hvordan og når poster ble slått sammen.
 • Hvis du vil filtrere etter kilden til handlingen, klikker du på rullegardinmenyen Kildetyper og merker av i avmerkingsboksene for de kildene du vil vise data for.
  • Som standard er de vanligste kildene valgt. Hvis du endrer standardvalgene, kan du gå tilbake til å bare inkludere de viktigste kildene ved å klikke på Velg de viktigste kildetyper som standard.
  • Hvis du vil fjerne alle valgte kilder, klikker du på Fjern alle valg.

analyze-data-trends

 • I grafen er hver kilde representert med en unik farge og en linje som viser antall poster som er påvirket via den aktuelle kilden. Hold musepekeren over et datapunkt for å se det totale antallet poster som ble påvirket på den aktuelle datoen, fordelt etter kilde.
 • I tabellen representerer hver rad en dag, og hver kolonne representerer en kilde. Du kan se det totale antallet poster som er berørt av hver kilde i kolonnene. Du kan endre sorteringsrekkefølgen ved å klikke på kolonneoverskriftene (f.eks. sortere etter nyeste eller eldste dato, sortere etter høyeste eller laveste antall poster som er påvirket via en gitt kilde).
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.