Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Importer data til avkrysningsboksens egenskaper

Sist oppdatert: mai 6, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Når du importerer poster, kan det hende du må formatere data slik at de passer til egenskapens felttype. Lær hvordan du importerer og legger til verdier i en egenskap med flere avkrysningsbokser, og hvordan du oppdaterer en vanlig avkrysningsboksegenskap.

Legge til verdier i en egenskap med flere avkrysningsbokser i en import

Hvis du vil legge til eller legge til verdier i en egenskap med flere avkrysningsbokser, legger du til et semikolon før den første verdien. Dette vil legge til verdien i stedet for å overskrive den eksisterende egenskapen.

Hvis du vil importere flere verdier, legger du til et semikolon mellom hver verdi i importfilen uten mellomrom (;verdi 2;verdi 3;verdi 4). Disse egenskapsalternativene må opprettes før importen.

Hvis du for eksempel har egenskapen Items og en kontakt med verdien gressklippere, kan du importere flere verdier til egenskapen for den kontakten. Dette gjør du ved å inkludere følgende i den tilsvarende kolonnen i CSV-filen for den aktuelle kontakten:

;scissors;hedgers;clippers

Legge til verdier i et enkelt av/på-av-kryssfelt i en import

I importfilen oppretter du en kolonne for det enkelte avkrysningsfeltet, og angir verdien på hver linje til:

  • True eller Yes, for å vises som Yes eller merket av i HubSpot; eller
  • False eller No, for å vises som No eller ikke merket av i HubSpot.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.