Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Connected Email

Połączone skrzynki odbiorcze HubSpot | Najczęściej zadawane pytania

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Szybko znajdź odpowiedzi i ogólne informacje dotyczącepodłączania skrzynki e-mail do HubSpot. Podłączona skrzynka odbiorcza jest wymagana do wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem CRM oraz korzystania z niektórych funkcjiSales Hub iService Hub.

Na czym polega podłączenie skrzynki odbiorczej do HubSpot?

Po podłączeniu skrzynki odbiorczej wszystkie odpowiedzi na wiadomości e-mail wysyłane z CRM lub z klienta poczty przy użyciu rozszerzenia HubSpot sales email extension będą automatycznie logowane w CRM. Można również śledzić wszystkie wiadomości e-mail wysłane z CRM w folderze Wysłane w połączonej skrzynce odbiorczej ( tylko skrzynki Google Apps, Gmail i Office 365).

Czy mogę połączyć skrzynkę odbiorczą z HubSpot za pomocą protokołu POP3?

Nie. HubSpot umożliwia użytkownikom podłączanie skrzynek pocztowych do HubSpot wyłącznie za pomocą protokołu IMAP. POP3i IMAP to metody dostępu do poczty elektronicznej z serwera.

POP3

Metoda POP3 polega na pobieraniu wiadomości e-mail na komputer użytkownika. Gdy wiadomość e-mail jest wysyłana na Twój adres e-mail, jest ona przechowywana na Twoim serwerze poczty elektronicznej. Gdy otworzysz klienta poczty e-mail, klient ten faktycznie pobierze wiadomość e-mail na Twoje urządzenie. Po pobraniu wiadomości na urządzenie jest ona usuwana z serwera poczty e-mail i przechowywana lokalnie na Twoim komputerze.

Na przykład, jeśli masz pocztę skonfigurowaną za pomocą protokołu POP3 i otworzysz ją na swoim urządzeniu przenośnym, zostanie ona tam pobrana. Jeśli sprawdzisz pocztę na komputerze, nie zobaczysz żadnych wiadomości e-mail, ponieważ zostały one już pobrane na telefon komórkowy.

IMAP

Protokół IMAP umożliwia dostęp do poczty e-mail za pośrednictwem różnych urządzeń. Podczas uzyskiwania dostępu do wiadomości e-mail za pośrednictwem protokołu IMAP oryginalna wiadomość e-mail jest przechowywana na serwerze poczty e-mail, a na urządzenie użytkownika pobierana jest jej lokalna kopia. W ten sposób użytkownik ma dostęp do wszystkich swoich wiadomości e-mail na dowolnym urządzeniu i w dowolnym czasie.

HubSpot musi mieć możliwość stałego dostępu do wiadomości e-mail użytkownika. Z tego powodu poczta musi być zawsze dostępna na serwerze pocztowym, aby HubSpot mógł ją zobaczyć. Połączenie za pomocą protokołu IMAP umożliwia to, natomiast POP3 nie.

Jeśli w ustawieniach swojego klienta poczty e-mail zauważysz, że jesteś skonfigurowany za pomocą protokołu POP3, musisz skontaktować się z działem IT i zmienić go na IMAP. Po dokonaniu tej zmiany w ustawieniach klienta poczty elektronicznej powinny być widoczne serwery IMAP/SMTP i porty, które należy wprowadzić dosystemuHubSpot w celu nawiązania połączenia.

W jaki sposób HubSpot znajduje odpowiedzi do logowania po podłączeniu skrzynki odbiorczej?

Po podłączeniu skrzynki HubSpot uzyskuje dostęp do informacji o wiadomościach e-mail, w tym do adresu e-mail, z którego wysyłana jest wiadomość, adresów e-mail odbiorców, tematu i treści wiadomości.

Każda wiadomość "reply" zawiera odniesienie do unikalnego numeru ID oryginalnej wiadomości e-mail. HubSpot CRM będzie monitorował pocztę przychodzącą w poszukiwaniu odpowiedzi, które odnoszą się do wiadomości e-mail wysłanej z CRM lub zalogowanej (BCC's) do CRM. System HubSpot CRM będzie odczytywał i przechowywał tylko treść wiadomości e-mail, które zostały wcześniej zarejestrowane w CRM lub wysłane z CRM.

Jakie informacje są rejestrowane w CRM?

Kiedy użytkownik loguje wiadomość e-mail do rekordu kontaktu w CRM lub otrzymuje od niego odpowiedź, CRM HubSpot przechowuje adres e-mail, nazwę, temat i treść wiadomości, aby można ją było wyświetlić jako część rekordu kontaktu w CRM. Wiadomość e-mail jest przechowywana i wyświetlana w taki sam sposób, jak gdyby użytkownik przesłał ją do CRM jako wiadomość BCC lub przekazał dalej. Załączniki wysłane poza CRM będą przechowywane w sekcji Załączniki w rekordzie kontaktu.

Co HubSpot CRM robi z treścią wiadomości e-mail wysyłanych za pośrednictwem CRM?

System HubSpot CRM wykorzystuje tekst wiadomości e-mail wyłącznie do wyświetlania ich w rekordzie kontaktu odbiorcy w systemie CRM. HubSpot nie udostępnia tych informacji osobom spoza zespołu użytkownika, nie sprzedaje ich ani nie angażuje się w jakiekolwiek anonimowe zbieranie treści wiadomości e-mail na potrzeby analizy.

W jaki sposób HubSpot zapewnia bezpieczeństwo połączonych skrzynek odbiorczych?

Zawsze, gdy HubSpot przesyła lub przechowuje dane osobowe użytkowników, dokłada wszelkich starań, aby je chronić. Na przykład, HubSpot szyfruje dane podczas ich wymiany z komputerem użytkownika i stosuje najlepsze środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu lub niezamierzonemu dostępowi do naszej sieci. Więcej informacji o tym, jak HubSpot chroni dane użytkowników, można znaleźć na stronie poświęconej bezpieczeństwu HubSpot.

Jak długo dane wiadomości e-mail są przechowywane w HubSpot?

 • Metadane wszystkich pojedynczych wiadomości e-mail wysyłanych i synchronizowanych przez HubSpot są przechowywane przez bieżący i poprzedni miesiąc kalendarzowy, zanim zostaną automatycznie usunięte. Metadane odnoszą się do informacji zawartych w nagłówkach wiadomości e-mail, ale nie obejmują treści wiadomości, co oznacza, że załączniki, zwykły tekst i/lub sekcja HTML nie są uwzględniane.
 • W przypadku wiadomości e-mail wysyłanych z narzędzia sekwencji lub rejestrowanych za pomocą jednego z rozszerzeń lub dodatków HubSpot Sales, pełne nagłówki wiadomości e-mail, w tym treść wiadomości, są przechowywane przez jeden dzień, zanim zostaną automatycznie usunięte.
 • Pełne nagłówki wiadomości e-mail synchronizowanych z podłączoną skrzynką odbiorczą są przechowywane przez siedem dni, a następnie automatycznie usuwane.

  Pełne nagłówki wiadomości e-mail wysyłanych przy użyciu funkcji wymagających podłączonej skrzynki odbiorczej, takich jak wiadomości e-mail typu "one-to-one" wysyłane z CRM lub wiadomości e-mail z sekwencjami, są przechowywane przez jeden rok, zanim zostaną automatycznie usunięte.
 • W przypadku usunięcia zaangażowania emailowego na osi czasu obiektu CRM, dane zaangażowania są przechowywane przez 90 dni.

Dlaczego email wysłany z mojej skrzynki odbiorczej pojawia się w CRM dopiero po dłuższym czasie?

Jeśli używasz programu Microsoft Outlook lub Exchange, mogą wystąpić problemy z wydajnością podczas synchronizacji z folderami zawierającymi ponad 100 000 elementów. Aby rozwiązać ten problem, zapoznaj się z dokumentacją firmy Microsoft, aby uzyskać odpowiednie zalecenia.

Dlaczego wiadomość e-mail wysłana z CRM nie pojawia się w folderze wysłane w mojej skrzynce odbiorczej?

Po połączeniu skrzynki pocztowej z HubSpot zapomocą protokołu IMAP wiadomości e-mail wysyłane z rekordów kontaktów, firm lub umów w HubSpot mogą nie pojawiać się w folderze wysłane.

Gdy wiadomość e-mail jest wysyłana za pośrednictwem CRM, jej dane są w rzeczywistości przesyłane z HubSpot do dostawcy poczty elektronicznej. Następnie dostawca ten wysyła wiadomość do odbiorcy za pośrednictwem swoich serwerów SMTP.

Jeśli skrzynka pocztowa, z którą użytkownik połączył się za pomocą protokołu IMAP, obsługuje flagi skrzynek specjalnego przeznaczenia, takie jak skrzynki dla wersji roboczych wiadomości lub wiadomości wysłanych, HubSpot skopiuje wiadomość do folderu z atrybutem wysłane. Jeśli skrzynka pocztowa nie obsługuje skrzynek specjalnego przeznaczenia, HubSpot skopiuje wiadomość do pierwszego folderu, jaki znajdzie, zawierającegow etykiecie atrybut wysłane.

Dlaczego moja skrzynka e-mail została odłączona?

Jeśli otrzymasz powiadomienie o odłączeniu skrzynki e-mail, może to oznaczać, że wystąpił problem z dostawcą poczty e-mail i konieczne będzie ponowne podłączenie skrzynki. Do najczęstszych problemów powodujących rozłączenie skrzynki pocztowej należą:

 • Dostęp do aplikacji HubSpot został cofnięty.
 • Zmieniono hasło do konta skrzynki pocztowej.

W zależności od typu połączonej skrzynki odbiorczej mogą istnieć inne powody, dla których skrzynka została odłączona:

 • Office 365: skrzynka pocztowa została poddana migracji.
 • IMAP: Twój serwer IMAP był niedostępny przez dłuższy czas lub serwer cofnął połączenie z HubSpot. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z błędami połączenia IMAP.
 • Exchange: Twój serwer Exchange był niedostępny przez dłuższy czas lub serwer odebrał połączenie z HubSpot. Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z błędami połączenia z serwerem Exchange.
 • Gmail: użytkownik cofnął dostęp do aplikacji HubSpot w Centrum zabezpieczeń Google.

Uwaga: od grudnia 2019 r. użytkownicy będą musieli ponownie połączyć swoje skrzynki Gmail, ze względu na nowe ulepszenia w zakresie bezpieczeństwa i prywatności połączenia skrzynki HubSpot-Gmail.

Dlaczego niepowiązane wiadomości e-mail są wyświetlane w tym samym wątku?

Jeśli widzisz niepowiązane wiadomości e-mail w tym samym wątku, może to wynikać ze sposobu tworzenia nowych wiadomości e-mail. Jeśli podczas pisania nowej wiadomości e-mail do nowego kontaktu klikniesz przycisk przekaż dalej w wysłanej wiadomości e-mail, usuniesz u góry tekst przekierowania, a następnie zmienisz odbiorcę przed wysłaniem, wiadomości te pojawią się w tym samym wąt ku. Dzieje się tak dlatego, że pozostałe wiadomości e-mail odwołują się do oryginalnej wiadomości e-mail , a zatem są powiązane ze sobą.

Choć dokładne kroki mogą się różnić w zależności od klienta poczty e-mail, nie zaleca się klikania przycisków Odpowiedz lub Przekaż w celu wysłania nowej wiadomości e-mail, lecz raczej korzystanie z narzędzia szablonów w celu szybkiego wysyłania gotowych wiadomości e-mail do różnych kontaktów.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.