Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Contacts

Importera ett objekt

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Du kan importera filer för att skapa och uppdatera HubSpot-poster i stor skala. I den här artikeln förklaras hur du importerar en enda typ av post, även kallad objekt.

När du importerar ett enskilt objekt kan du skapa eller uppdatera följande:

 • Standard CRM-objekt: kontakter, företag, affärer, biljetter och definierade anpassade objekt.
 • HubSpot-definierade objekt: produkter.

Du kan också importera och associera poster mellan flera objekt i HubSpot. Om du har data i ett annat system och vill konfigurera en tvåvägssynkronisering kan du läsa om hur du ansluter och använder HubSpot-datasynkronisering i stället för att importera.

Innan du börjar

Innan du startar en import ska du konfigurera din importfil och bekräfta att du har alla nödvändiga fält för din import av ett enda objekt.

Importera poster

För att skapa eller uppdatera ett objekt (t.ex. kontakter) i stor skala:

 • Navigera till dina poster:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
  • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Anpassade objekt: Klicka sedan på rullgardinsmenyn uppe till vänster och välj namnet på det anpassade objektet.
 • Klicka på Importera uppe till höger.
 • Klicka på Starta en import.
 • Välj Fil från dator och klicka sedan på Nästa.
 • Välj En fil och klicka sedan på Nästa.
 • Välj Ett objekt och klicka sedan på Nästa.
 • Välj objektet i importfilen.
 • Klicka på Välj en fil och i dialogrutan väljer du sedan din importfil.
 • Markera kryssrutan om du använder [Objekt]-ID för att deduplicera dina kontakter, företag, erbjudanden, biljetter, produkter eller anpassade objekt. Om du använder e-postadresser eller företagets domännamn ska du lämna dessa kryssrutor avmarkerade. Om du importerar [Object] ID i din fil ska du inkludera kolumnrubriken exakt som den visas i exportfilen (t.ex. kontakt-ID, inte KONTAKT-ID).

Observera: Om du använder en befintlig kontaktssekundära e-postadress i HubSpot som deras unika identifierare, kommer det sekundära e-postmeddelandetinte att ersätta det primära e-postmeddelandet så länge som du görinteinkluderaKontakt-ID kolumnen i din fil. Iom du inkluderarbådeden sekundära e-postadressen ochKontakt-IDsom kolumner i din fil, kommer det sekundära e-postmeddelandet attkommer attersätta det primära e-postmeddelandet när det importeras.


 • Om du importerar data på ett annat språk än ditt standardspråkklickar du på rullgardinsmenyn och välj det språk för filens kolumnrubriker. Om du väljer rätt språk kan HubSpot bättre matcha dina kolumnrubriker med befintliga standardegenskaper. Om det inte finns någon matchning på det valda språket söker HubSpot efter en engelsk egenskap som kan matchas.
 • Klicka på Nästa längst ner till höger.
 • På skärmen Map columns in your file to [object]properties matchar HubSpot kolumnerna i din fil med det valda objektets egenskaper baserat på rubriken, rubrikspråket och egenskapsnamnet. Du ser en förhandsgranskning av egenskapsvärdena från kalkylbladet i kolumnen Förhandsgranskningsinformation.
 • Om någon kolumn inte matchar en befintlig egenskap klickar du på motsvarande rullgardinsmeny i HubSpot Property-kolumnen. Du kan välja att göra något av följande:
search-property-import
  • Om du vill mappa kolumnen till en befintlig egenskap väljer du en befintlig egenskap. egenskap.
  • Om du vill skapa en ny anpassad egenskap klickar du på Skapa en ny egenskap, och konfigurera sedan din nya egenskapen i den högra panelen. Uppgifterna i kolumnen mappas nu till den nya anpassade egenskapen.
  • Om du vill hoppa över importen av den här kolumnen väljer du Importera inte kolumnen. Om duinte vill importera data från alla oöverensstämmande kolumner markerar du kryssrutan Importera inte data i oöverensstämmande kolumnerlängst ner till höger.
 • Om du använder E-post eller Företagets domännamn för att kopiera dina kontakt- eller företagsposter:
  • Om du vill förhindra att importen skriver över posters individuella egenskaper markerar dukryssrutan Överskrid inte befintligt värde om du inte vill uppdatera poster som har ett befintligt värde för den egenskapen.
  • Om du vill förhindra att importen skriver över alla egenskaper som ingår i importen markerar du kryssrutan högst upp i tabellen.
  • Om kryssrutan är markerad kommer importen inte att uppdatera egenskapen för alla poster som har värdet. Alla nya poster eller befintliga poster som inte har något värde för egenskapen kommer att uppdateras.

dont-overwrite-existing-value-import

 • När alla kolumner har mappats till en egenskap eller ställts in på Importera inte kolumn klickar du på Nästa.
  • Om du importerar en fil med en datumegenskap använder du rullgardinsmenyn Datumformat för att bekräfta hur datumvärdena i kalkylbladet är formaterade.
 • När du har ställt in alternativen för din import klickar du på Slutför import längst ner till höger.

Du kan visa, analysera och slutföra åtgärder med dina tidigare importer. Lär dig hur du skapar en lista, granskar importfel eller visar och raderar importerade poster.

New call-to-action