Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Wyzwalacze synchronizacji integracji z Salesforce

Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

Synchronizacja pomiędzy HubSpot i Salesforce jest wyzwalana przez różne działania i zdarzenia.HubSpot sprawdza również co 15 minut, czy na kontach HubSpot i Salesforce nie pojawiły się nowe informacje, które wymagają aktualizacji, a w razie potrzeby uruchamiana jest synchronizacja .

Automatyczne wyzwalacze synchronizacji

Uwaga: usunięcie leadu lub kontaktu z aktywnej kampanii Salesforce nie spowoduje uruchomienia synchronizacji.

Listy kontaktów oraz poszczególne kontakty, firmy i transakcje mogą być ręcznie synchronizowane z Salesforce.

Kontakt nie synchronizuje się z Salesforce

Ogólną zasadą jest, że kontakty niebędą synchronizowane z Salesforce, jeśli:

Jeśli kontakt HubSpot spełnia kryteria synchronizacji, sprawdź kartę SalesforceSync w rekordzie kontaktu pod kątem błędów.

  • Na koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Kliknijnazwę kontaktu.
  • Na karcieSynchronizacja z serwisem Salesforce zostaną wyświetlone wszelkie błędy uniemożliwiające synchronizację kontaktu z serwisem Salesforce. Kliknij opcjęWyświetl szczegóły błędu, aby uzyskać więcej informacji na temat błędu i sposobu jego rozwiązania. Dowiedz się więcej o typowych błędach synchronizacji integracji z serwisem Salesforce.

Dowiedz się, jak konta Salesforce synchronizują się z HubSpotjako firmy oraz jakSynchronizacja transakcji Salesforce z HubSpotjako szanse.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.